29-3-2023-DVB-S2/MULTISTREAM News Flash_EUT 9B-9°E : Satelitná distribúcia cez transpondéry TP IT3-12 188 MHz a IT9-12 418 MHz je už viac ako dva týždne vypnutá a čas ukáže či sa jedná o prechodnú alebo o definitívnu situáciu v tejto časti spektra ...

dxsatcs.com-about

 
 

                                                                     

            Centre for satellite reception of Multistream standard

                                                 Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

 
odkaz na novinku :  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multi-input-stream-pls-gold-news-flash | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   

29.3.2023 : Eutelsat 9B-9.0°E _ satelitná distribúcia cez transpondéry TP IT3_f=12 188 MHz a IT9_f=12 418 MHz
je už viac ako dva týždne vypnutá a čas ukáže či sa jedná o prechodnú alebo o definitívnu situáciu v tejto časti
frekvenčného spektra

                                                                                                             

Synopsia :  Dnešná analýza frekvenčného spektra vykonaná o 11:08 SEČ  družice Eutelsat 9B na 9.0°E v rozpätí od 12 111 do 12 466 MHz
vysielaného vo vertikálnej polarizácii v talianskom vyžarovacom diagrame týmto dokazuje že dnešné status quo v tomto frekvenčnom rozsahu
je platné už viac ako dva týždne (cca od 7-8.3.2023 pre f=12 188 V a 12 418 V) a hovorí že satelitná distribúcia na dvoch nosných
frekvenciách cez transpondéry TP IT3_f=12 188 MHz a IT9_f=12 418 MHz je už viac ako
dva týždne vypnutá a čas ukáže či sa jedná
o prechodnú alebo o definitívnu situáciu v tejto časti frekvenčného spektra.Môžem potvrdiť že priemerná intenzita vyžiareného výkonu EIRP stúpla
v priemere o 1-2 dBW na každej z momentálne vyťažovaných frekvencií vysielaných v režime DVB-S2/Multistream v danej zemepisnej polohe za
obdobie posledných dvoch týždňov,čo dokazuje aj analýza kvality na f=12 111 MHz_V s výsledkom MER=15,1 dB v danom čase na výstupe
zo symetrického reflektora s D=450 cm.

⇒METEK HD :Analýza spektra v zobrazovacom móde "Waterfall" najlepšie dokazuje že signálne distribúcie cez transpondér IT3/IT5/IT9
                    sú momentálne vypnuté + analýza kvality vysielania v štandarde DVB-S2/Multistream na f=12 111 MHz s MER=15,1 dB
                                                                                            dnes o 11:08 CET
              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-vertical-waterfal-metek-29-3-2023-n                  

⇒TELEVES H60 :   12 111_Mark 1> 12 466 MHz_Mark 2                                 identifikácia družice a orbitálnej pozície           
                           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-vertical-televes-29-3-2023-01-w                             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-spectrum-analysis-vertical-televes-29-3-2023-02-w                                                                                                

►3.2.2023 : Eutelsat 9B-9.0°E_f=12 418 MHZ_V_DVB-S2/Multistream/16APSK/PLS Gold 262140

ABSTRAKT : dnes v analýze frekvenčného spektra vertikálneho vektora vlnenia v rozsahu od 12 200 do 12 750 MHz_LNB LOF=11,25 GHz
dokážem okamžité ukončenie do včera (2.2.2023) uplinkovanej satelitnej distribúcie cez transpondér IT5 na f=12 265 MHz-V v talianskom
lúči družice Eutelsat 9B na 9.0°E a opätovný reštart vyťažovania do včera neaktívneho talianskeho transpondéra IT9 na f=12 418 V
s aplikovaným technickým štandardom DVB-S2/Multistream_16APSK_FEC=2/3 a MIS=14+17.

Poznámka : Všetky výsledky meraní v tejto novinke sú derivované od symetrického parabolického reflektora Prodelin s D=450 cm
-fotografia zobrazuje aktuálne poveternostné podmienky v mieste príjmu Lučenec dnes 3.2.2023 : husté sneženie _ shmu.sk

                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-pf-450cm-3-2-2023-lucenec-n          


►Aktuálna analýza a kvantifikácia rozsahu frekvenčného spektra od 12 200 do 12 750 MHz_V 

                                dnes došlo k reštartu vyťažovania TP IT9 na f=12 418 MHz_V : provajder RL Lombardia
                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-spectrum-analysis-prodelin-450-3-2-2023-n        

Analýza kvality : 12 418 MHz_TP IT9_DVB-S2/16APSK/Multistream

     >DVB-S2/16APSK/Multistream_METEK HD : MER=14,0 dB dnes 3.2.2023<

                     Analýza kvality na f=12 418 MHz_V" (TP IT9 Italian footprint) : PF Prodelin 450 cm / Silné sneženie
 
     MER=14 dB / NM=10,6 dB / PER=0            MER=14 dB / NM=2,4 dB / PER=0              TBS 5927/EBSpro : SNR=13,5 dB
  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-3-2-2023-001   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-3-2-2023-002     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-3-2-2023-003                                                                                                                                       

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-prodelin-450-3-2-2023-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-prodelin-450-3-2-2023-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12418-mhz-v-quality-prodelin-450-3-2-2023-03                                                                                                                                      

►1.2.2023 : Eutelsat 9B-9.0°E_f=12 265 MHz_V_DVB-S2/Multistream/16APSK / PLS Gold 262140

ABSTRAKT : Dnes podrobím východiskovej verifikácii moje tvrdenie o možnosti stabilného príjmu talianskej
siete RL na f=12 265 MHz, vysvetlím v akom zmysle slova používam anglickú skratku DTH,uverejním signálny
monitoring v dĺžke 24 hodín a dnešnú špičku kvality

Poznámka : Všetky výsledky meraní v tejto novinke sú derivované len od symetrického parabolického reflektora Prodelin s D=370 cm

          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-prodelin-370-cm-setup-n                                                       

MULTISTREAM-16APSK/NEWS FLASH:Dnes som podrobil východiskovej verifikácii (overeniu správnosti v praxi) moje tvrdenie
o možnosti dokázateľne stabilného príjmu z frekvencie f=12 265 V so symetrickým parabolickým reflektorom PF Prodelin 370 cm,
potom ako danú frekvenciu prestali paralelne zdielať ukrajinský a taliansky operátor ZeonBud+RL.
Výkon prvotného (24H) nie regulárneho signálneho monitoringu (72H) od 30 do 31.1.2023 a dnešná analýza kvality pri špičke
výkonu EIRP tvoria základ pre nespochybnitelné dokazovanie stabilnej formy satelitného príjmu patriaceho do DTH kategorizácie v zóne
Mimo stopy/Out of footprint.
Poznámka k môjmu tvrdeniu "DTH kategorizácia" : pochopiteľne z hľadiska vysielaného obsahu v celom zväzku talianskej stopy
a aplikovaného technického štandardu DVB-S2/Multistream tento druh satelitného príjmu z družice Eutelsat 9B nie je
z fundamentálneho hľadiska určený
a ani výkonovo smerovaný pre masy individuálnych príjemcov v Európe,Afrike
atď.
čo pomenúva anglická skratka DTH-Direct to home,ale moja vedecko-výskumná činnosť smeruje v celom rozsahu k tomu
že za predpokladu úspešnej aplikácie teórie vlnovej fyziky do praxe,mojej vlastnej technológie Synchrónnych nanokorekcii atď.
môže aj tento druh príjmu normy DVB-S2/Multistream v talianskej stope v sebe integrovať atribút DTH z hľadiska okamžitej
a hlavne stabilnej dostupnosti signálnej hladiny prakticky v ktorúkoľvek minútu počas dňa aj pri výrazne zhoršených
poveternostných podmienkach.
Úspešnosť mojej aplikácie teórie vlnovej fyziky do praxe potvrdzujú všetky doteraz uverejnené
signálne monitoringy v kvantite 1x72 hodín na f=12 111+12 149 MHz_V s D=370+450 cm.
Čiže ak používam skratku DTH pri kategorizácii formy satelitného príjmu,potom ju prosím chápte ako pojem pre okamžitú
dostupnosť stabilnej úrovne signálnej kvality prakticky v ktorúkoľvek minútu počas dňa,čo je pravým opakom
skratky SAT DX
,lebo opäť zopakujem že z hľadiska vysielaného obsahu,aplikovaného technologického štandardu a ani signálneho
pokrytia tento nemá z meritórneho hľadiska nič spoločné s kategóriou DTH !
 
►Základnou podmienkou pre zaradenie akejkoľvek novinky do rubriky NEWS FLASH je jej aktuálnosť rovnajúca sa dátumu uverejnenia tj. 1.2.23

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         

     > Východiskový monitoring f=12 265 MHz_V  : Paket RL Valle/Liguria <

               > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 16APSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream <

 

 >DVB-S2/MULTISTREAM ANALYZÁTOR METEK HD : MER=13,3 dB dnes 1.2.2023<                                                                                       
                   Analýza spektra a kvality na f=12 265 MHz_V" (TP IT5 Italian footprint) : PF Prodelin 370 cm

Analýza : dnes 1.2.2023 v čase každodennej špičky výkonu od približne 03:00 do približne 05:00 seč

                                             >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal dnes 1.2.2023<
                                                            
                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistreamt-reception-12265-mhz-v-spectrum-analysis-prodelin-370-1-2-2023-n                                     
                                                                   
                                                                                 
     ►          1.2.2023                                                     ►     1.2.2023                                                 ► 1.2.2023
                 MIS : 150                                          MER=13,2 dB / rezerva 9,8 dB                             MER=13,3 dB / rezerva 1,7 dB                                                                                                              
                                                                                        PER=0                                                           PER=0
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-370-1-2-2023-01        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-370-1-2-2023-03           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-370-1-2-2023-02                                                                                                                                          

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                          Východiskové dokazovanie v kvantite 1 x 24 hodín

           PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 265 MHz_V : RL Valle/Liguria
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 24 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 24  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 30.1.2023 do 31.1.2023

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 370 cm > Primárny žiarič > Ladený vlnovod a prírubový transformátor C120/WR75 > LNB SMW_Q-PLL Type R s LOF stabilitou +/- 25 kHz_
LOF=10 750 MHz,13 V,22 kHz Tone,11,7-12,25 GHz > znak alebo symbol 22 kHz je prítomný v každej analýze z analyzátora Metek HD čo je zároveň
dôkazom že súčasťou systémového riešenia nie je LNB SMW type O ale type R a polarita vlnení je zobrazovaná korektne,vychádzajúc z napájania 13V

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
približne v prvej polovici monitoringu prevládala veľká oblačnosť,večer so snehovými prehánkami miernej úrovne
v čase od približne 20:00 do 22:00 dňa 30.1.2023,potom jasno s rýchlosťou vetra od 4 do 6 m/s_zdroj shmu.sk / MS Boľkovce

                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  24 hodín+                 

Analýza signálneho monitoringu :   dokázateľne stabilný príjem na 100% aj pri zhoršených poveternostných podmienkach bez jedinej straty
v kontinuite LOCKU,bez jedinej pixelácie obrazu pretože hladina kvality Q nikdy nedosiahla úrovne 20%                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                   TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,4 dB                                                                                          
                                                     celkový čas signálneho monitoringu : 24 hodín                                       
                                                                  od 30.1.2023 do 31.1.2023    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-24h-monitoring-12265-mhz-v-370cm-n                                               
                                    

                                                                                                                                                                                                                         
DETAILNÝ POHĽAD zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny odvodené od jednotky merania SNR v trvaní 24 hodín

                                                                            
   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-24h-monitoring-snr-12265-mhz-v-370cm-n           

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-ts-quality-mis-120-after-17h-12265-mhz-v-370cm-w   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-ts-quality-mis-120-after-24h-12265-mhz-v-370cm-w        

25.1.2023: Eutelsat 9B-9.0°E_f=12 265 V :Ukončenie paralelnej satelitnej distribúcie dvoch provajderov
cez jednu frekvenciu otvára tú unikátnu možnosť stabilného príjmu z frekvencie f=12 265 MHz šírenej
v talianskej vyžarovacej stope aj v nových regiónoch európskeho kontinentu,čo doteraz nebolo možné
v danom mieste príjmu.

                                                                                                                                                                        

MULTISTREAM-News Flash : 
 
Eutelsat 9B na 9.0°E : Tento týždeň bola ukončená paralelná satelitná distribúcia ukrajinského satelitného provajdera ZeonBud
vo vyžarovacom zväzku Nordic & Eastern a talianskeho operátora EI Towers vo vyžarovacom zväzku Italy Ku cez frekvenciu
f=12 265 MHz_V 
v štandarde DVB-S2 Multistream,ktorá z hľadiska prevažujúceho výkonu a aplikovaného priemeru anténneho reflektora
(a iných faktorov) 
v tej-ktorej zemepisnej časti európskeho kontinentu vylučovala súbežný príjem týchto sietí z dôvodu ich vzájomného rušenia.
Týmto dnes 25.1 2023 dokazujem že ukončenie súbežne aktívnych satelitných distribúcii dvoch sietí pre dve rôzne európske oblasti cez jednu frekvenciu
mi týmto v meste Lučenec otvorilo unikátnu možnosť príjmu vysielania v talianskom vyžarovacom diagrame aj z frekvencie f=12 265 MHz_V.
Nemôžem vylúčiť že stav na f=12 265 MHz_V platný dnes 25.1.2023 o 15:00 SEČ je len dočasný a opätovne dôjde k nastoleniu alebo obnoveniu
doterajšieho stavu (do 22.1.2023) vo význame status quo ante.

Analýza frekvenčného spektra vertikálneho vektora vlnenia v ktorom aj naďalej prebieha súbežná satelitná distribúcia pre dve rôzne európske oblasti
cez frekvencie f=12 226 a 12 303 MHz...

       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-spectrum-analysis-prodelin-450-n     

                                 12 265 V_Italy Ku                                       12 265 MHz_V
                         DVB-S2/16 APSK_MER=13,5 dB             SNR=13 dB / MIS:120/150/180                                  MIS=120
                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-02      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-03      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-04        

                                                                                                                                                                        

 

►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-Multistream standard-satellite reception-copyright : Research project >The Reference Values of the Gain
                                 for the Dishes with D<=4.5m in KU Band

 All the information, images, measurements and analyses in Ku band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results
that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on
www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying
and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.

 

 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ku pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej
činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi
Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná
z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

author : Roman Dávid_the founder of the Czech & Slovak DX Satellite Club_Think-Tank © Lučenec 2023 / Slovak republic

                                         Roman Dávid-founder of Czech Slovak DX Satellite Club_Think-Tank             

/>