18-1-2023-Dnes dokážem atribút "Referenčná" pre frekvenciu f0=12 149 MHz_V na PF Prodelin 3,7 m>Referenčná alebo vzťažná frekvencia je tá od ktorej sa derivuje primárny výskum v oblasti možnosti alebo nemožnosti dosiahnutia dokázateľne stabilného priebehu

                                                                     

              Centre for satellite reception of Multistream standard

                                                      Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

 
                                                publikované dňa : 18.1.2023 @ Lučenec
 
odkaz na novinku : eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multistream-center-prodelin-370-proving | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

18.1.2023 : Dnes dokážem atribút "Referenčná" pre frekvenciu "f0=12 149 MHz_V" na symetrickom parabolickom reflektore Prodelin 3,7 m

Definícia od autora Romana Dávida :

> Referenčná alebo vzťažná frekvencia je tá od ktorej sa derivuje primárny výskum v oblasti možnosti alebo nemožnosti
dosiahnutia dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu v zemepisnej zóne "Mimo stopy/Out of footprint" pre európsky
a africký región <        >DVB-S2/MULTISTREAM ANALYZÁTOR METEK HD : špička kvality MER=13,8 dB<                                                                                       

        ⇒ Analýza spektra a kvality na "Referenčnej frekvencii f=12 149 MHz_V" (TP IT2 Italian footprint) : PF Prodelin 370 cm

Analýza : v prvej polovici časového úseku od 5.1.2023 do 11.1.2023 som koncentroval signálne dáta v kontinuálnom
monitoringu v kvantite 1x72 hodín,ktorý má za úlohu nespochybnitelne dokázať exemplárnu  a každodennú stabilitu príjmu bez jedinej pixelácie
a výpadku v spojitosti priebehu s typickou špičkou kvality od 12,7 do 13 dB v závislosti od okamžitých poveternostných podmienok na výstupe
s tunera TBS 5927 a v druhej polovici časového úseku od 9.1.2023 do 11.1.2023 som si dal za úlohu dokázať typickú,alebo každodenne sa opakujúcu
špičku kvality od MER=13,4 do MER=13,8 dB na výstupe z multistream analyzátora METEK,v závislosti od momentálneho stavu v atmosfére.
Klasifikácia : Vo význame klasifikácie dosiahnutých výsledkov v úseku šiestich dní sa týmto vylučuje akákoľvek súvislosť dosiahnutých
výsledkov meraní kvality príjmu so sporadickými a náhodne sa vyskytujúcimi špičkami výkonu,
ktoré sa v tejto kategorizácii príjmu
v zónach s označením "Out od footprint" vyskytujú.Špičky kvality sú porovnatelne vysoké každý deň,
čo len dokazuje že zemepisná
oblasť strednej a východnej Európy je pokrytá stabilnou hladinou relatívne vysokého výkonu,ktorý umožňuje dosahovať typickú výšku signálnej rezervy
od 4,5 do 7 dB každý deň (PF 370 cm) aj pri výrazne zhoršených poveternostných podmienkach dažďa,viď.meteogram zo zdroja shmu.sk.

Na základe zverejneného dokazovania a objektívnej klasifikácie môžem vyvrátiť ako klamlivé a nekorešpondujúce s realitou
všetky tvrdenia moderátorov tých najznámejších diskusných
(nie vedecko-výskumných) portálov po celej Európe a Afrike,ktorí dlhé
roky zavázali celú európsku satelitnú verejnosť tvrdeniami o mimoriadne úzkom výkonovom zábere
(polopate povedané : mimoriadne rýchly
pokles výkonu v nadväznosti na nárast vzdialenosti od zemepisného bodu,ktorý zodpovedá špičke výkonu "Beam peak") a pokrytí talianskeho
vyžarovacieho diagramu s následnou nemožnosťou dosahovať stabilný príjem v strednej,východnej a inej časti európskeho kontinentu.

Všetky tieto nevedecké a fyzikálnu realitu vysoko skresľujúce tvrdenia,ktoré nezodpovedali skutočnosti som týmto klasifikoval ako iluzórne
pretože vychádzali len z nedostatku vedomostí a praktických skúseností ich autorov z oblasti vlnovej fyziky a vysokofrekvenčnej techniky.


            >Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : dokázateľne stabilný sat.príjem na 100%<

                                             >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 9 do 11.1.2023<
                       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12149-mhz-v-spectrum-analysis-metek-prodelin-370-n                                                 
                                                                            

 
→ Nasledujúce výsledky analýz od 9.1.2023 do 11.1.2023 majú za úlohu dokázať typickú,každodenne sa opakujúcu alebo porovnatelnú špičku kvality
                                                                                 
     ►          9.1.2023                                                             ►     10.1.2023                                                        ► 11.1.2023
      MER=13,6 dB / rezerva 6,8 dB                                 MER=13,5 dB / rezerva 6,7 dB                             MER=13,7 dB / rezerva 6,9 dB
          zamračená obloha : 8/8                                                      hustý dážď                                                             jasno
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-9-1-2023                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-10-1-2023                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-11-1-2023                                                                                                                                                                                     
                                                                11.1.2023                                                            11.1.2023
                                            TBS 5927+CrazyScan : SNR=13 dB                  Silicon Labs 2166D+OPEN ATV 6.4 : SNR=13 dB
                                        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-tbs-5927-crazyscan-01                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-370cm-silicon-labs-tuner-02            

→ Dokazovanie vo forme online video ukážky zo dňa 11.1.2023 : poveternostné podmienky > jasno