21-1-2013-WIDEBAND GLOBAL SATCOM WGS3 na λ=-12°: Kompletná suma troch dekódovatelných dátových portov v spektre vektora LHCP s z hľadiska aplikovaného štvorstavového fázového kľúčovania 4PSK,priepustnosti 45 Mbit/sec a BW=49,44 MHz identických nosných...

 upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti 

      autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com       

                                                           autorov obsahový sumár

GEOSYNCHRÓNNY SATELIT WGS 3 NA ORBITE λ=-12°je novým výskumným objektom Think-Tanku dxsatcs v KA pásme,
patriacim pod výlučnú správu Ministerstva Obrany Spojených Štátov Amerických-PENTAGON,ktorý zabezpečuje primárne
v Európsko-Africkej geografickej zóne vysokokapacitnú dátovú konektivitu (3,6 Gbit/sec) vojenských a spravodajských
zložiek vo frekvenčnom spektre od 20 200 do 21 000 MHz.Autor bude v obsahovej sume nasledovných noviniek
analyzovať identifkované data porty terminálov v spektre vektora LHCP a demonštrovať ideálny kvalitatívny stav
                       na aplikovanom prenosovom štandarde DVB-S/QPSK_FEC=2/3
.

 
                                                 publikované dňa : 21.1.2013 @ Lučenec
 

                                                                linka k novinke :
21-1-2013-WIDEBAND GLOBAL SATCOM WGS3 na λ=-12°: Kompletná suma troch dekódovatelných dátových
portov v spektre vektora LHCP s z hľadiska aplikovaného štvorstavového fázového kľúčovania 4PSK,
priepustnosti 45 Mbit/sec a BW=49,44 MHz identických nosných v rozsahu spektra KA pásma od 20 200 do 21 200 MHz.
Komplexnosť prezentácie dopĺňam aj stavovým diagramom pre každý port - Súfázna a kvadratúrna zložka
v IQ rovine konštalačnej analýzy s koncovými bodmi vektorov v aplikovanej digitálnej štvorstavovej modulácie
4PSK vizuálne demonštrujú vysokú kvalitatívnu diferenciu nosných derivovanú zo vzťah Eb/No .

                                                      Dátový port na f=20 780 MHz
  www.dxsatcs.com-wgs-3-12-west-ka-band-satellite-reception-footprint-qpsk-constellation-20780-mhz-tbs-5925-03

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder