9.1.2022_ ETHIOSAT-Dokazovanie na f0=11 545 H_ Roman Dávid dokazuje ako prvý na Slovensku každodenný stav chybovosti CBER=1.0E-6 na ním zadefinovanej referenčnej frekvencii v kvantite t=72 hodín,ako dôsledok ukončenia pásmového prekrytia s BW=6,7 MHz...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 5.1.2022 @ Lučenec

odkaz na novinku : https://www.dxsatcs.com/content/nss-12-57e-east-africa-beam-sat-dx-reception-prodelin-450-cm

9.1.2022 :ETHIOSAT-Dokazovanie na f0=11 545 H_ Roman Dávid dokazuje ako prvý na Slovensku každodenný stav chybovosti
CBER=1.0E-6 na ním zadefinovanej referenčnej frekvencii  v kvantite t=72 hodín,ako dôsledok ukončenia pásmového prekrytia
s BW=6,7 MHz dňa 27.12.2021 medzi dvoma nosnými v diagrame East Africa a Central Asia

  > 4, MONITOROVANÁ REFERENČNÁ FREKVENCIA f0=11 545 MHz_H  : Paket EthioSat Ethiopia <

Témou dnešných praktických cvičení bude :

►Kvantifikácia podmienok a navzájom sa podmieňujúch vzťahov vo frekvenčnom spektre transpondérov EAH06 (East Africa) a CAH06 (Central Asia),
ktoré museli byť splnené v otázke dosiahnutia stavu v "BER meraniach" kedy sa kanálová chybovosť (pred Viterbi korekciou) na jedinej referenčnej
frekvencii f0=11 545 MHz_H pre celú satelitnú sieť Ethiosat z družice NSS 12, blíži alebo prechodne rovná stavu kvality > bBER/CBER=1*10-6
(DVB-S/QPSK_zámerne tu nehovorím o stave CBER=0.0E-6,pretože špička kvality sa demonštruje necyklicky a nie nepretržite_viď.video dôkaz)

čo znamená praktické dosiahnutie stavu chybovosti príjmu pri ktorej len jeden bit z milióna prijatých môže byť chybný a je vysoko pravdepodobné
že rádovo v jednotkách sekúnd došlo k dosiahnutiu stavu chybovosti CBER=1*10-7,ale je nutné prízvukovať že sa jedná o prechodný,ale každodenne
prítomný stav v špičke kvality trvajúci
rádovo jednotky hodín  od 11:00 do 15:00 SEČ. Následne,na základe stavov vo frekvenčnom spektre
>PRED a >PO zmene dokážem že referenčná frekvencia f0=11 545 H ako súčasť transpondérovej kapacity EAH06 paralelne zdielala rádovo jednotky
megahertzov z jednej a tej istej šírky pásma (v H polarizácii) s druhou nosnou f2=11 565 H ako súčasť transpondérovej kapacity CAH06,
pričom vzájomné frekvenčné prekrytie zo šírky pásma "CW" dvoch nosných predstavovalo zaokrúhlene 6,7 MHz
.Tento efekt vzájomného prekrytia
dvoch aktívne vyťažovaných širiek pásma vysielaných v jednej downlinkovej rovine polarizácie vlnení H,v dvoch rôznych vyžarovacích diagramoch
pre dva geograficky nie príliš vzdialené regióny sveta
(oblasti so špičkami výkonov medzi zväzkami Východná Afrika a Stredná Ázia sú vzdielené
od 5 000+ km,pretože výkonových špičiek,z hľadiska miesta,je niekoľko v diagrame Východná Afrika) som už niekoľkokrát popisoval,napríklad v prípade
družíc AMOS 3/7 (čiastočného a nám všetkým dobre známeho prekrytia so šírkou 5,5 MHz vo frekvenčnom plánovaní medzi TP 116/204 družice Amos 3
a TP K7V družice Amos 7 > fd=11 121,5 Mhz a fh=11 127 MHz atď. , ale aj  plného frekvenčného prekrytia dvoch transpondérov v jednej downlinkovej
polarizačnej rovine "V" pri celkovej šírke pásma TP/BW=72 MHz objektu Amos 3 napríklad na f=10 758 V vysielaných do dvoch geograficky výrazne
vzdialených regiónov Európy a Stredného východu)
Dnes dokážem ako toto aktívne zdielanie jednej šírky pásma v prekrytí rádovo v jednotkách "MHz" medzi f0=11 545 MHz a f2=11 565 MHz dlhodobo
a
vzájomne interferovalo výslednú kvalitu príjmu na f0/f2 (nie vo fyzikálnom význame súčtu periodických kmitov ale vo význame vzájomného zásahu na výslednú
kvalitu príjmu) a vylučovalo dosiahnutie stavu chybovosti CBER=1*10-6 na f0,predtým ako bola dňa 27.12.2021 vypnutá satelitná distribúcia nosnej f2
a frekvenčné spektrum s BW=12,9 MHz ostalo volné/neobsadené v diagrame Stredná Ázia.
Musím spomenúť že stupeň alebo miera vzájomnej
interferencie/rušenia medzi f0 a f2 bola rôzna v závislosti od výberu zemepisnej oblasti príjmu,v závislosti od intenzity výkonu a dosiahnutej kvality príjmu
čo v konečnom dôsledku koreluje s parametrom selektívnosti konkrétneho tunera/demodulátora,alebo schopnosťou výberu a rozlíšenia susediacich nosných
vo frekvenčnom spektre,pretože tu analyzujem mimoriadny a nie typický  stav vo frekvenčnom spektre :

Príklad z obdobia do 26.12.2021 keď boli ešte paralelne aktívne obidve satelitné distribúcie na f0 a f2 a spôsobilosť alebo nespôsobilosť selektívnosti konkrétneho
tunera/demodulátora pre možnosť príjmu nosnej na f2=11 565 H_paket Teleradiokom Tadžikistan
_Parametre prenosu:DVB-S2/8PSK_SR=10 750_FEC=3/4

Aplikovaný jednopolaritný LNB : SMW PLL 9.75 F ±10 kHz

1,Tuner AVL 6222 (VU+DUO2)......... 0_žiadny a ani len náhodný LOCK
2,Televes H60 ................................ 0_žiadny a ani len náhodný LOCK ani po manuálnom definovaní parametrov prenosu
3,Rover DM16 4HD ......................... 0_žiadny a ani len náhodný LOCK
4,USB DVB-S2 tuner TBS 5927 ....... stabilný LOCK nosnej bez výpadkov okolo 8-10 hodín každý deň (v móde AUTO scan aj manual)
3,Metek HD .................................... stabilný LOCK nosnej bez výpadkov okolo 12-14 hodín každý deň,ale špička kvality permanentne oscilovala od 8,5 do 11 dB z jednotky MER
4,Si 21662/2166D_Octagon 4008... stabilný LOCK nosnej typicky od 18 do 22 hodín každý deň s rozsahom kvality od 8 do 9,5 dB z jednotky SNR,pri minimálnej oscilácii špičky kvality

                                                                                                                                                                                                        

                                                 > STAV VO FREKVENČNOM SPEKTRE EAH06 a CAH06 PLATNÝ DO 26.12.2021 <

►Analýza : aktívne zdielanie jednej šírky pásma v prekrytí rádovo v jednotkách "MHz" medzi f0=11 545 MHz a f2=11 565 MHz dlhodobo
a
vzájomne interferovalo výslednú kvalitu príjmu na f0/f2 (nie vo fyzikálnom význame súčtu periodických kmitov ale vo význame vzájomného zásahu na výslednú
kvalitu príjmu) a vylučovalo dosiahnutie stavu chybovosti CBER=1*10-6 na f0,predtým ako bola dňa 27.12.2021 vypnutá satelitná distribúcia nosnej f2
a frekvenčné spektrum s BW=12,9 MHz ostalo čiastočne volné/neobsadené v diagrame Stredná Ázia a Východná Afrika > f0 operuje s  CW=40,495 MHz

nss12-57e-east-africa-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-w    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-eah06-cah06-until-the-end-of-26-12-2021-n  nss12-57e-central-asia-beam-footprint-ses-astra-geoographical-point-satellite-reception-final-w                                                                                                                                  
     f0=11 545 H Ethiosat Ethiópia                                                                                                                  f2=11 565 H Teleradiokom Tadžikistan
  vysiela z diagramu Východná Afrika                                                                                                          do 26.12.2021 vysielala z diagramu Stredná Ázia

                                                                                                                                                                                                        

               > STAV VO FREKVENČNOM SPEKTRE EAH06 a CAH06 PLATNÝ OD 27.12.2021 PODNES 5.1.2022 <

Dôkaz o dosiahnutí stavu kanálovej chybovosti :  bBER/CBER=0.0E-06 _ dňa 27.12.2021 bola ukončená paralelná satelitná distribúcia  s rovnakým obsadením
z frekvencií 11 565 H a 11 585 H a frekvenčné spektrum TP CAH06 s BW=12,9 MHz ostalo neobsadené,čo sa následne a nezanedbatelne prejavilo v kvalite príjmu
na referenčnej frekvencii f0=11 545 H poklesom kanálovej chybovosti až na CBER=0.0E-06,ktorý je každodenne identifikovatelný v typickej kvantite
od 5 do 8 hodín (10).Špička kvality vyjadrená v jednotke MER narástla z pôvodnej hladiny okolo 12,2 dB na súčasnú okolo 13,3 dB

POROVNANIE >               kvalita na f0 po zmene                                                                                              kvalita na f0 pred zmenou

   01/2022 : typická,aktuálna a každodenná špička kvality na f0=11 545 H              11>12/2021 : typická špička kvality počas frekvenčného prekrytia 6,7 MHz medzi f0 a f2
            > MER=13,1 dB _ CBER=0.0E-06 od dňa 27.12.2021 dodnes<                                        > MER=12 dB _ CBER=2.50E-04 dňa 26.11.2021 <

 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-eah06-cah06-from-27-12-2021-until-now-n    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-peak-quality-until-26-12-2021-n                                  

Aktuálna/dnešná kvalita_01/2022 na f0=11 545 H Ethiosat :    Metek HD

  dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethipia-eah06-cah06-from-27-12-2021-until-now-02-ww       dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-f0-11545-h-ethiosat-quality-chber-0-01 ww                                                                                                                                                                                                   

Dôkaz o dosiahnutí stavu kanálovej chybovosti :  bBER/CBER=0.0E-06 _ video dôkaz som vykonal dňa 1.1.2022

 + Všetko je raz po prvýkrát,ale tentoraz v mojom komentáre nebudem riešiť situáciu "Ako ten OTO prišiel o to".
Po dlhých vnútorných bojoch som sa rozhodol konečne ukončiť ÉRU NEMÉHO FILMU na tomto portále a zanechať
tak video-pravek reprezentovaný hviezadami ako Harols Lloyd,Charlie Chaplin alebo Lillian Gish s dominanciou emócii
vyjadrených cez štylizovanú nemohru a mimiku tváre s absenciou hovoreného slova + môj krátky komentár
v rubrike "Roman opäť niekoho vytáča"

....   
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                 
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

                PROVING > NSS 12 at 57.0°E _f0=11 545 MHz_H : EthioSat Ethiopia
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

        Signal monitoring results are significantly degraded by adverse weather
           conditions : snowfall,rain and especially the change of water state

                                                                                                                                                                         

Deň záznamu monitoringu :  od 27.12.2021 do 30.12.2021 

Stav v atmosfére :  na začiatku prevažne polooblačno až oblačno 5-6/8,neskôr zamračené 8/8,postupne sneženie,neskôr mrznúce mrholenie a dážď.Výsledky
signálneho monitoringu sú výrazne znehodnotené vplyvom v tom čase pretrvávajúcich nepriaznivých poveternostných podmienok ako sú sneženie,dážď a hlavne
zmenou skupenstva vody počas topenia sa ľadu a snehu na ploche sekundárneho žiariča Prodelin,v trvaní viac ako 100 minút.

Signálny reťazec je tvorený : PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté vlnovodné riešenie > LNB SMW_PLL s LOF stabilitou +/- 10 kHz ...

APLIKOVANÁ METODIKA,alebo spôsob a postup meraní a analýz : metodický postup dokazuje že v prvý aj posledný deň som nameral rovnakú špičku kvality
OKOLO MER=13 dB_METEK HD čo znamená že tieto výsledky nie sú dielom náhodných špičiek v intenzite výkonu
,na ktoré častokrát týždne až mesiace čakajú
fanúšikovia satelitného DX-ingu,ale jedná sa v mojom prípade o typický a každodenne prezentujúci sa stav v príjme na f0=11 545 H.Mojou hlavnou výskumnou
snahou je úplné ukončenie akejkoľvek formy satelitného DX-ingu,odvodenej len od pasívneho čakania na mojou výskumnou činnosťou dokázateľne sa opakujúce
anomálie (+ 5-8 dBW_EIRP napr. na f=11 165 H),alebo na príležitostne sa opakujúce mikrošpičky v intenzite výkonu
(+ 2-3 dBW_EIRP),ktorými je doslova
zamorený celý internet
a následný postup na neporovnatelne vyšší výskumný LEVEL v podobe ! dokázateľne ! stabilnej formy príjmu.

Inými slovami :  publikované výsledky vylučujú akúkoľvek formu "manipulácie a zavádzania" stojacej na pasívnom čakaní na náhodne sa opakujúcu špičku
v intenzite výkonu


METODICKÝ POSTUP zvolený konkrétne pre frekvenciu f0=11 545 H :  EthioSat Ethiópia

27.12.2021 > METEK HD _ analýza spektra a kvality na f0 so špičkou CBER=0.0E-06
27.12.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov od 11:00 SEČ
28.12.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov_24 hodín
29.12.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov_24 hodín
30.12.2021 > TBS 5927+EBSpro_nepretržitý monitoring signálnych parametrov do 11:15 SEČ
1.1.2022     > METEK HD _ analýza spektra a kvality na f0 so špičkou CBER=0.0E-06 v autorom komentovanej video ukážke
2.1.2022     > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f0=11 545 H"
3.1.2022     > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f0=11 545 H"
4.1.2022     > príprava textov a analýz do rubriky "Dokazovanie na f0=11 545 H"
5.1.2022     > uverejnenie

                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :   72 hod. : 15 min. : 17 sec.                  

Analýza signálneho monitoringu s TBS 5927 : aj pri výrazne degradujúcich poveternostých podmienkach snehu a dažďa som dokázateľne dosiahol
exemplárny stav odvodený od jedného spojitého priebehu LOCKU referenčnej frekvencie f0=11 545 H v kvantite 72 hodín+ s  každodenne sa opakujúcou
špičkou kvality CBER=1.0E-6 .

                                                        TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=12,7 dB_CBER=1.0E-6                                                                                     
                                                             celkový čas signálneho monitoringu : 72 hod. : 15 min. : 17 sec.                                       
                                                                                           od 27.12.2021 do 30.12.2021    

                    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-12-2021-n                                               

                                                                                                     
                                                                           > Priebežné stavy signálneho monitoringu <

             monitoring štartuje                                            CBER=1.0E-6                                    sneh sa úplne roztopil                     kompletný monitoring bez poznámok
      stopky/uptime : 00:01:22                               stopky/uptime : 24:43:17                         stopky/uptime : 50:14:22                            stopky/uptime : 72:13:15
 dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-01-    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-02-     dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-03-    dxsatcs.com-nss-12-57-e-east-africa-beam-reception-11545 h-ethiosat-ethiopia-monitoring-f0-72h-step-04-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
     
                              watch video   watch video       watch video watch video                                                                   
                                          27.12.2021                           28.12.2021                                 29.12.2021                                30.11.2021