27-10-21_NSS 12-57°E_11 105 H Ethiosat Ethiopia:Roman Dávid dokazuje dosiahnutie jedného kontinuálneho priebehu LOCKU v kvantite 1x72 hod.,vykonáva porovnávací test citlivosti medzi digitálnymi demodulátormi Si 21662+Si 2166D,stanovuje metodický postup ..