13-10-21-NSS-12_57°E_East Africa_10 985 H Mediavision:Roman Dávid otvára novú rubriku Dokazovanie/Proving,zdôvodňuje aplikovanie signálneho monitoringu do praxe satelitného príjmu,analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu dát na prvej monitorovanej f

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                              publikované dňa : 13.10.2021 @ Lučenec

 odkaz na novinku v novej rubrike : http://www.dxsatcs.com/content/nss-12-57e-east-africa-beam-sat-dx-reception-prodelin-450-cm

Autor Roman Dávid otvára novú rubriku Dokazovanie/Proving,zdôvodňuje aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho
monitoringu" do praxe satelitného príjmu,detailne analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu nameraných dát,analyzuje prvú monitorovanú
frekvenciu f=10 985 H ...

nss-12-57e-10985-h-mediavision-east-africa-beam