Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KA+KU

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 6.12.2014 @ Lučenec
 

Roman Dávid : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia
na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca  pre referenčné
hodnoty zisku v pásmach KA a KU - prípadová štúdia
ako úvod do nového výskumného projektu

tv nova uvod

                                                            dxsatcs.com logo