Satellite Yamal 201 at 90.0°East in the north-east Italy - town Castelfranco _ sat dx

01
THEMES OF THE DAY : SATELLITE YAMAL 201 at 90.0°East in the north-east Italy - town Castelfranco - with PF IRTE 180 cm + COROTOR CHAPARRAL II Wideband with LNB NORSAT 8115 and SMW X-LINE TYPE C .

01
Questions from : Roberto Cattapan
    
Locality : Castelfranco in Italy

Good morning,
   
    I live in Italy.I have Irte Prime Focus 1.80 C-ku band with Jaeger H-H SMR 1224 Corotor Chaparall II Wideband, Norsat 8115 and SMW X-Line type C with old Echostar AD3000ip VIA. Some questions if she wants to answer.
   
    a, It is possible to receive Yamal 201 in the Northe East Italy (region Venetian) City: Castelfranco V.to (Italy) longitude 11.92° E latitude: 45.67° N
   
    b,What a series of the manhattan it uses as receiver (500-450-300)?It uses the manhattan only for the C- Band? and with Corotor?
   
    Thanks
SCPC TP 2A OTV Ekaterinburg 3 600 MHz LZ pol Yamal 201 at 90.0EYamal 201 90.0 E C band footprintdxsatcs C band polarotor with NORSAT 8215 at Yamal 201 90.0 E
Answer from dxsatcs :

    Dear Mr. Roberto ,

    Yes,it is possible receive satellite Yamal 201 at orbital position 90.0°E in your location , but this is only theoretical dimension , because elevation limit for your location is about +0,45° in positive.
   
    This theoretical abstraction means :
   
    If your point of view in the centre of instalation PF IRTE 180 cm is fully opened without any barrier next you have theoretical potentiality get only KU spectrum from satellite Yamal 201 at 90,0°E .
   
    By the way in my location I get not only orbital position 90.0°E but 95.0°E too and naturally a part of this gainings is following :highly MER and chBER oscillation with many uncorrected reed solomon blocks RU -tens blocks in a minute- if I am using diameter of the dish from 90 to 120 cm .Only active diameter of the dish 140 cm in my location guarantee full and all day MER-Modulation Error Rate Margin about 2 dB up to noise - apply only for SCPC telecast from transponder TP1 like OTV PRIMORIE and TELEKANAL YAMAL , not MCPC telecast from TP 2 like PACKET IVG DEFAULT and GASCOM NETWORK .
   
    I recomend you Mr.Cattapan : tuning on your DVB receiver Echostar this MPEG2 data from actual KU SCPC and MSPC telecast:
   
    OTV Primorie - f=10 990 MHz - SR 2 170 - FEC 3/4 - V pol

FREQUENCY PACKET & CHANNEL NAME SR-SYMBOL RATE ...FEC... FOOTPRINT & BEAM ANTENNA DIAMETER ENCRYPTION
10 979 MHz - V pol feeds 2 500 3/4 YAMAL 201 KU from 80-120 cm FTA
10 987 MHz - V pol feeds 2 500 3/4 YAMAL 201 KU from 80-120 cm FTA
10 990 MHz - V pol TV OTV PRIMORIE 2 170 3/4 YAMAL 201 KU from 80-120 cm FTA
10 993 MHz - V pol TLK YAMAL 4 285 3/4 YAMAL 201 KU from 100-140 cm FTA
11 055 MHz - V pol PACKET IVG DEFAULT 26 471 3/4 YAMAL 201 KU from 140 cm FTA/Codicrypt
11 092 MHz - V pol PACKET GASCOM network 26 471 3/4 YAMAL 201 KU from 140-180 cm FTA/Viaccess/Codicrypt

    
    Turn around your antenna IRTE 180 cm to east limit with EL about +0,4° and await about 5-15 minutes to the signal from transponder TP1.If you have measurement receiver with spectrum analysis it is much better that DVB Echostar,because in your location HF wave may be inherence over 5-15 minutes past first tuning to the dish on satellite Yamal 201 at 90,0°E - AZ - azimuth.
   
    Check my advancing Mr.Cattapan and see....
   
    OTV PRIMORIE - Vladivostok na f=10 990 MHz : obsadenie prenosovej kapacity transpondéra TP 1 so suverejne najvyššou úrovňou EIRP toku v celom európskom meradle vytýčenom elevačnou dostupnosťou /teoreticky je vytýčená elevačná dostupnosť pozície 90° východne niekoľko km západne od Prahy v ČR/ dáva priestor k otestovaniu minimálnych anténnych priemerov okolo 80-120 cm k dosiahnutiu nestabilného príjmu v závislosti od výhľadu na družicu resp.neustále prítomne oscilácie signálnej kvality pri elevačných uhloch od 7° na východnom Slovensku po okolo 1° v okolí Prahy v ČR .Vykonaná analýza signálnej kvality na úrovni MER=19dB+ jednoznačne spolu s absolutne nulovou okamžitou chybovosťou pred Viterby dekodérom jednoznačne dokazuje že sa v tomto prípade TV prenosu OTV jedná o vhodný TV prenos pre nastavenie východného elevačného limitu pre nastavenia polárnych závesov v celom meradle Slovenska a takmer celej Českej republike . QPSK konštelácia odhalila v kvadrante jednotlivých stavov-fáz nosnej prenosu čiastočné rušenie ovšem so zanedbatelne malým podielom šumu,ktorý je samozrejme hlavným zdrojom chybovosti na prenosovej signálnej trase UP and DOWN ----- pokiaľ sa nejedná napr. o rušenie nosnej napr. zo susedného kmitočnu , z družice ktorá je umiestnená na takmer zhodnej orbitálnej pozícii na ktorom je s minimálnym odstupom prenášaný napr.dátový stream a pod. --- Nezvyčajne vysoká čistá signálna rezerva okolo 12,5 dB !!!!! z úrovne Modulačnej Chyby MER pred rozpadom obrazu, ktorú generuje navrhnutý signálny reťazec len potvrdzuje definovaný predpoklad o suverejne najvyššej aktuálne dostupnej signálnej kvalite z družice YAMAL 201 v spektre KU pásma na území SK a CZ .
SCPC TP 1 OTV Primorie Vladivostok in f=10 990 MHz V pol Yamal 90.0 East.   SCPC TP 1 OTV Primorie Vladivostok in f=10 990 MHz V pol Yamal 90.0 EastSCPC TP 1 OTV Primorie Vladivostok in f=10 990 MHz V pol with highest MER quality up to 19.5 dB from orbital position 90.0 East
 Themes b :
    
    I am using except one - commercial DVB stuff Manhatan ST 500- only professional DVB measurements receivers like Unaohm EP 3000 ... and I am never use multiple C & KU wave solutions like Chaparral Corotor ... check this anwer
   
    STREDOVÝ RX REFLEKTOR DH ANTENNA USA s D= 240 cm a f/D 0,375 v PRAXI + VÝHODY A NEVÝHODY KOMBINOVANÝCH VLNOVODOV C/KU SEAVEY + MECHANICKÝ SPôSOB VÝBERU POLARIZAČNÝCH ROVÍN V a H POMOCOU ROTOROV REISAT A HIRSCHAMNN ....

    CERTIFIED LITERATURE :
    
    SATELLITE YAMAL 201 at 90,0°East -- C band --
   
    SATELLITE YAMAL 201 at 90,0°East -- KU band --
   
    MOŽNOSTI PRÍJMU DRUŽICE YAMAL 201 na 90°E - C PÁSMO V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE.
   
    Kind Regards from Romna Dávid author http://dxsatcs.com/
 

     CZECH & SLOVAK SATELLITE DX CLUB / http://dxsatcs.com/
     SATELLITE ENGINEERING C & KU band
     Roman Dávid - author http://dxsatcs.com/
     town : Lučenec , Slovak Republic,East Europe
     mail : roman.david@dxsatcs.com