4-2-2013_Sicral 1 na λ=16,2° v.d. je novým výskumným objektom Think-Tanku dxsatcs zo spektra extrémne vysokých frekvencií KA pásma od 20 do 44 GHz-EHF,spadajúcim pod výlučnú kontrolu Ministerstva obrany Talianskej republiky,ktorý je súčasťou satelitnej...

  upozornenie : jedná sa o exkluzívne poznatky pochádzajúce výlučne z autorovej vedecko výskumnej činnosti       
       autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com
    

           
                                             publikované dňa : 4.2.2013 @ Lučenec

                                                                  linka k novinke :

Sicral 1 na λ=16,2°v.d. je novým výskumným objektom Think-Tanku dxsatcs zo spektra extrémne
vysokých frekvencií KA pásma od 20 do 44 GHz-EHF,spadajúcim pod výlučnú kontrolu Ministerstva
obrany Talianskej republiky,ktorý je súčasťou satelitnej siete družíc Sicral 1-1B zabezpečujúcich
       šifrovanú komunikáciu a výstrahy v rámci jednotiek Severoatlantickej aliancie-NATO.

dxsatcs-ka-band-reception-satellite-list-sicral-1-16-2-east-italian-military-satellite-ehf-shf-uhf-ka-band-spectrum-analysis-sat-searching-01

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder