Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Sat List Update 28.9.2012-Section KA band satellite monitoring-Astra 1H at 19.4e : All load-carrier in the vertical and in the horizontal range of waves from 18 200 to 18 800 MHz such as Óčko TV , Penthouse 3D , Telesur TV , Andalucia TV , Telemadrid Sat , World Beaut... Roman Dávid 09/28/2012 - 13:43
Hottest News 28.9.2012-Príjem v KA pásme a Nový paket vo formáte DVB-S2-QPSK z orbity 19.4e provajdera Telefonica Spain : 18 420 MHz -H- a prvé analýzy spektra a kvality s rezevou zisku Link Margin od 4 do 5 dB na sekundárnom radiante s D=300 cm Roman Dávid 09/28/2012 - 13:44
Hottest News 28.9.2012 -Rubrika Monitoring Družíc v KA pásme a kompletná suma identifikovaných nosných v H a V vektore vlnenia satelitu A1H na 19.4e v kmitočtovom spektre od 18 200 do 18 800 MHz ako napr. Óčko TV,Penthouse 3D,Telesur TV,Andalucia TV,Telemadrid Sat ... Roman Dávid 09/28/2012 - 13:44
Page astra-3b-23-5-e-ka-band-satellite-reception-footprint-analysis-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-ka-band-frequencies- Roman Dávid 09/29/2012 - 14:00
Ka Band Section Astra 3B at 23.5°e-KA band satellite footprint-beam-coverage_Astra 3B at 23.5°e -KA band downlink footprint-beam-coverage Roman Dávid 10/01/2012 - 12:47
Ka Band Section KA band satellite reception videos-Astra 3B at 23.50°E : ASTRA 3B-BEACON-KA band and Identification of the BEACON frequency at 20 199.5 MHz - V pol.+ analysis of the spectrum of vectors V + H Roman Dávid 10/01/2012 - 12:50
Sat List Update 1.10.2012_ ASTRA 3B-BEACON-KA band _ Astra 3B at 23.5e and its footprint-beam for KA band Roman Dávid 10/01/2012 - 12:59
Sat List Update 1.10.2012_ ASTRA 3B-BEACON-KA band _ Identification of the BEACON frequency at 20 199.5 MHz - H-pol. on the Astra 3B at 23.5e in a video preview of the digital Analyzer Televes H60 Advanced + SAT DX BONUS ! Roman Dávid 10/01/2012 - 13:00
Sat List Update 1.10.2012_ASTRA 3B-BEACON-KA band_Geosynchronous object Astra 3B at 23.5e and localization of his broadcasts in KA band with the BEACON on the f=20 199.5 MHz in the horizontal parts of the SHF spectrum + SAT DX BONUS ! Roman Dávid 10/01/2012 - 13:00
Hottest News 1.10.2012_ Astra 3B-BEACON-KA pásmo _ Provajderom SES Astra zadefinovaný footprint-vyžarovací diagram pre KA pásmo satelitu Astra 3B na 23,5e Roman Dávid 10/01/2012 - 13:01
Hottest News 1.10.2012_ Astra 3B-BEACON-KA pásmo _ Identifikácia Beacon frekvencie objektu Astra 3B pre KA pásmo na f=20 199,5 MHz vo video ukážke z digitálneho analyzátora Televes H60 Advanced + BONUS . Roman Dávid 10/01/2012 - 13:01
Hottest News 1.10.2012 - Astra 3B-BEACON-KA pásmo _Geosynchrónny objekt Astra 3B na 23,5e a lokalizácia jeho vysielania v KA pásme pomocou BEACON identifikačného kmitočtu majáka na f=20 199,5 MHz v horizontálnej časti spektra pásma super vysokých frekvencií SHF+BONUS Roman Dávid 10/01/2012 - 13:01
Sat List Update 5.10.2012-KA band reception of Astra 3B 23.5 satellite with the PLL LNB Norsat 9000 HD-3F and a complete analysis of the horizontal and vertical frequency spectrum from 21 400 to 21 800 MHz in the video preview with a digital analyzer Televes H60 Advanced Roman Dávid 10/05/2012 - 11:57
Sat List Update 5.10.2012-Spectrum analysis and monitoring of broadcast satellites Astra 3B at 23.5e in KA band : summarization of analysis of H and V spectra in the range of 21 400 to 21 800 MHz but without the possibility of identifying the carrier in formats DVB-S+S2 Roman Dávid 10/05/2012 - 11:57
Hottest News 5.10.2012-Príjem objektu Astra 3B na 23.5e v KA pásme s PLL LNB Norsat 9000 HD-3F a kompletné analýzy spektier vektorov vlnení H+V v rozsahu od 21 400 do 21 800 MHz vo video ukážkach s digitálnym analyzátorom Televes H60 Advanced Roman Dávid 10/05/2012 - 11:58
Hottest News 5.10.2012-Analýza spektra a monitoring vysielania družice Astra 3B na 23.5e v KA pásme : sumarizácia analýz spektier vlnení H+V v rozsahu od 21 400 do 21 800 MHz bez možnosti identifikácie nosných vo formátoch DVB-S+S2 Roman Dávid 10/05/2012 - 11:58
Page wgs-2-60-east-ka-band-satellite-reception-footprint-analysis-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-frequencies- Roman Dávid 10/08/2012 - 14:24
Ka Band Section KA band satellite reception video-WGS-2 at 60°e : spectrum analysis of the DVB-S Modem at f=20 925 MHz / IF=1675 MHz _ before and now Roman Dávid 10/08/2012 - 14:53
Sat List Update 8.10.2012-KA band satellite WGS-2 at λ=60° and reception and spectrum analysis in KA band _ geosynchronous object belonging to the Ministry of Defense of the USA-PENTAGON and current analysis of the spectrum of the LHCP vector in the video preview Roman Dávid 10/08/2012 - 15:05
Sat List Update 8.10.2012-WGS-2-60-east_almost immediately after Mr. R.Dávid has published the first results of their scientific and research activities in KA band, the PENTAGON as an administrator has restricted the possibility of C-ID of the Modem at f=20 925 MHz Roman Dávid 10/08/2012 - 15:05
Hottest News 8.10.2012-Príjem a analýza spektra v KA pásme-SHF_Geosynchrónny objekt WGS-2 na λ=60° patriaci Ministerstvu obrany Spojených Štátov Amerických-PENTAGON a aktuálna analýza spektra vektora LHCP v rozsahu od 20 400 do 21 200 MHz vo video ukážke Roman Dávid 10/08/2012 - 15:06
Hottest News 8.10.12-Objekt WGS-2 na λ=60°_prakticky okamžite potom čo R.Dávid uverejnil prvé výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti v KA pásme,PENTAGON ako správca objektu WGS-2 technickým opatrením zamedzil možnosť identifikácie aktívneho Modemu na f=20 925 MHz Roman Dávid 10/08/2012 - 15:06
Ka Band Section KA band satellite footprint-beam-coverage-Eutelsat-7A-W3A at 7.0-east_ Europe C-KA band uplink and downlink coverage and Africa uplink and downlink coverage Roman Dávid 10/12/2012 - 11:59
Feeds Satellite Feed in KA band-Eutelsat 7A-W3A at 7.0 e-first feed transmission in KA band_Europe C footprint-beam-coverage - 21 601.9 MHz-H.pol _ TV ZIMBO LIVE Angola Roman Dávid 10/12/2012 - 12:06
Ka Band Section KA band satellite reception videos-Eutelsat 7A-W3A at 7.0°E : FIRST LIVE FEED BROADCAST in KA band_21 601.9 MHz TV ZIMBO LIVE - Angola _ the first video recording of a live transmission from South Africa Roman Dávid 10/12/2012 - 12:13