Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Hottest News 12.10.10-PREMIÉRA: VÝCHODO-AFRICKÝ DIAGRAM smerovaný do oblasti štátov Uganda a Keňa a prvé uzamknutie a analýza spektra Keňského paketu na f=11 026 H z družice NSS 12 na 57.0°E v KU pásme & vysoké ziskové hladiny s bBER=<10-6 v diagrame Blízky východ... Roman Dávid. 10/12/2010 - 12:51
Sat List Update 14.10.10-PREMIERE-SIBERIAN beam of satellites Bonum 1 at 56.0°E in KU band and packets NTV+ Vostok+TRICOLOR TV Sibir in the circular polarization + themes: polarization efficiency of the reflector,new packet from the Tricolor TV in the range of vector L Roman Dávid. 10/14/2010 - 13:34
Hottest News 14.10.10-PREMIÉRA-SIBÍRSKY DIAGRAM družice Bonum 1 na 56.0°E v KU pásme a pakety NTV+Vostok a TRICOLOR TV Sibir v cirkulárnej polarizácii+témy : polarizačná účinnosť reflektora,nový paket provajdera Tricolor v spektre vektora L / Think-Tank dxsatcs.com Roman Dávid. 10/14/2010 - 13:47
DX News clanky FASHION one channel - FULL HD & 3D:America's first HD channel in a 3D format broadcast from Hong Kong to satellite Measat 3 at 91.5°E and the first measurement results of reception in the C band in the Central European zone_SAT DX Roman Dávid. 10/17/2010 - 13:51
Sat List Update EXCLUSIVE HD & 3D PREMIERE-Mr. Roman Dávid and his Think-Tank defines:FASHION one-America's first HD channel in a 3D format broadcast from Hong Kong to satellite Measat 3 at 91.5°E and the first results of measurements of C bands in Central Europe-SAT DX Roman Dávid. 10/18/2010 - 11:32
Hottest News EXKLUZÍVNA 3D a HD PREMIÉRA-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje:FASHION one HD-prvý americký nekódovaný kanál v HD a 3D formáte vysielajúci zo Singapúru cez Hong Kong na družicu Measat 3 na 91.5°E a prvé výsledky jeho príjmu v Lučenci v C pásme-SAT DX Roman Dávid. 10/18/2010 - 11:50
Sat List Update continuation No.2 & identification of interference-EXCLUSIVE HD & 3D PREMIERE-FASHION one-America's first HD channel in a 3D format broadcast from Hong Kong to satellite Measat 3 at 91.5°E and results of measurements in Central Europe-SAT DX Roman Dávid. 10/19/2010 - 14:16
Hottest News pokračovanie č.2 & identifikácia rušenia-EXKLUZÍVNA 3D a HD PREMIÉRA-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje:FASHION one HD-prvý americký kanál v HD a 3D formáte vysielajúci zo Singapúru cez Hong Kong na družicu Measat 3 na 91.5°E a prvé výsledky meraní... Roman Dávid. 10/19/2010 - 14:25
Feeds Measat 3 at 91.5°E-Global footprint in the C band : feeds from Indonesia - 3 828 V Tandberg service Roman Dávid. 10/19/2010 - 14:26
Sat List Update 19.10.2010 - NEWS IN BOX FEEDS of satellite Measat 3 at 91.5°E - Global beam in the C band & I have identified the transmission of live feeds from Indonesia island state in Southeast Asia : 3 828 V Tandberg service Roman Dávid. 10/19/2010 - 14:37
Hottest News 19.10.2010-NOVINKA V RUBRIKE FEEDS z družice Measat 3 na 91.5°E v globálnom zväzku C pásma : Identifikoval som živý feeds prenos vysielaný z ostrovného štátu Indonézia v juho-východnej Ázii v C pásme transpondéra TP 7C-3 828 V Tandberg service Roman Dávid. 10/19/2010 - 14:45
Sat List Update 19.10.2010-SATELLITE MEASAT 3 at 91.5°E & summary of recent news from the global footprint in C band : 3 920 V Fashion one HD+3D , 3 828 V feeds from Indonesia and many more_SAT DX Roman Dávid. 10/19/2010 - 14:59
Hottest News 19.10.2010-DRUŽICA MEASAT 3 na 91.5°E a sumarizácia posledných noviniek z globálneho diagramu C pásma od Think-Tanku dxsatcs z kategórie SAT DX : 3 920 V Fashion one HD+3D a 3 828 V feeds prenos z Indonézie s NIT Tandberg service ai +++ Roman Dávid. 10/19/2010 - 15:04
HDTV Measat 3 at 91.5°E-global beam in the C band : 3 920 V Fashion one HD & 3D in the packet GlobeCast _ Bitt Rate=14-16 Mbit/sec Roman Dávid. 10/20/2010 - 17:37
Sat List Update 21.10.2010-SAT DX in C band-Paksat 1 satellite at 38.0°E and recent changes in the footprint of C1-WEST-V and the first measurements of carrier Zam Zam TV, Raavi TV + new spectral analysis of the TP 1V+current status of reception in Central Europe.... Roman Dávid. 10/21/2010 - 12:47
Video Section Paksat 1 at 38.0°E - C1WEST-V footprint : Raavi TV , Mehran tv , Sindh tv , Zam Zam tv Roman Dávid. 10/21/2010 - 12:53
Hottest News 21.10.2010-SAT DX reception from satellite Paksat 1 at 38.0°E and new video preview : Raavi TV , Mehran tv , Sindh tv , Zam Zam tv Roman Dávid. 10/21/2010 - 12:58
Hottest News 21.10.2010-SAT DX-ing v C pásme z pakistanského satelitu Paksat 1 na 38.0°E + posledné zmeny v diagrame C1-WEST-V a prvé merania na nosných Zam Zam tv a Raavi tv + nová analýza spektra TP 1V + aktuálny kvalitatívny stav príjmu v strednej Európe.... Roman Dávid. 10/21/2010 - 13:06
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.1-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & HF system_dxsatcs waveguide line of third generation+unusual single-polarity converter OrbSat with flange C120... Roman Dávid. 10/25/2010 - 16:01
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S č.3_novinka č.1-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & VF systém_dxsatcs vlnovodná linka tretej generácie+test jednopolaritného konvertora OrbSat s vlnovodnou prírubou C120 Roman Dávid. 10/25/2010 - 16:25
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.2-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & spectral analysis_11 840-11 960 MHz-4 packets in the range of vector L+defining the status of reception+LIVE video Roman Dávid. 10/26/2010 - 13:06
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S novinka č.2-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & analýza spektra_11 840-11 960 MHz-4 ABS-S pakety v spektre vektora L,kvalitatívny stav príjmu v mieste meraní Lučenec+video Roman Dávid. 10/26/2010 - 13:17
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.3-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & ABS-S reception quality_current quality levels ranging from 0 to 60% for bad weather conditions at the intake... Roman Dávid. 10/27/2010 - 13:55
Hottest News EURÓPSKE CENTRUM FORMÁTU ABS-S a novinka č.3-Roman Dávid a jeho Think-Tank definuje: ABS-S štandard z družice ChinaSat 9 na 92.2°E & relatívne hodnoty kvality príjmu v rozsahu 0-60% zaznamenané pri zhoršených poveternostných podmienkach v mieste Lučenec Roman Dávid. 10/27/2010 - 14:04
Sat List Update EUROPEAN CENTER OF ABS-S STANDARD part 3_update Nr.4-Roman Dávid and his Think-Tank defines : ABS-S standard from ChinaSat 9 at 92.2°E & ABS-S Receiver Coship N6188_performance of licensed receiver for receiving the standard ABS-S of satellite ChinaSat 9 Roman Dávid. 10/28/2010 - 13:05