Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Hottest News 30.1.11-NOVINKA č.2-RELIANCE DIGITAL TV-Measat 3 na 91.5°E-Juho Ázijský lúč-KVALITA PRÍJMU:OTA a PRVÉ REPROGRAMOVANIE RECEIVERA cez dátový kanál indického provajdera+minimálna hladina zisku pre úspešné ukončenie OTA,prvá inštalácia,kvalita príjmu+funkcie Roman Dávid. 01/30/2011 - 08:03
Page Astra 2d banner Roman Dávid. 01/30/2011 - 20:06
Sat List Update 31.1.11-UPDATE No.3-RELIANCE DIGITAL TV India-Measat 3 at 91.5°E-South Asia beam:India's first Hi-definition HD-DVR RECEIVER+DIGITAL VIDEO RECORDER DVR H 101 with the 160 GB HDD + official viewing card for the CA system SECA MEDIAGUARD,the receiver's menu Roman Dávid. 01/31/2011 - 14:48
Hottest News 31.1.11-NOVINKA č.3-RELIANCE DIGITAL TV-Measat 3 na 91.5°E-Juho Ázijský lúč : Prezentácia oficiálneho HDTV-DVR BOXU s DIGITÁLNYM VIDEOREKORDÉROM typu DVR H 101+160 GB HDD od provajdera RELIANCE DIGITAL+oficiálna dekódovacia karta pre CA systém MEDIAGUARD Roman Dávid. 01/31/2011 - 15:03
Page Astra 2D at 28.2°E-2D North footprint-sat dx : Freesat-ITV-BBC-Sky & spectrum analysis of the H vector Roman Dávid. 01/31/2011 - 17:33
Page Astra 2D at 28.2°E-2D North footprint-sat dx : Freesat-ITV-BBC-Sky & spectrum analysis of the V vector Roman Dávid. 01/31/2011 - 17:40
Page Astra 2D at 28.2°E-2D North footprint-sat dx : Freesat-ITV-BBC-Sky & reception quality H+V Roman Dávid. 01/31/2011 - 17:43
Page Astra 2D at 28.2°E-sat dx:Freesat-ITV-BBC-Sky & footage from the broadcast in HD and SD format Roman Dávid. 01/31/2011 - 17:45
Page Astra 2D at 28.2°E-sat dx:Freesat-ITV-BBC-Sky HD+SD & video records of HD+SD reception Roman Dávid. 01/31/2011 - 17:47
Page Astra 2D at 28.2°E-2D North footprint-sat dx : Freesat-ITV-BBC-Sky & satellite data Roman Dávid. 01/31/2011 - 19:44
Page Astra 2D at 28.2°E-2D footprint-SAT DX : Freesat & archived test results over the last 5 years Roman Dávid. 01/31/2011 - 19:46
Sat List Update 1.2.11-UPDATE No.4-RELIANCE DIGITAL TV India-Measat 3 at 91.5°E-South Asia footprint and FOOTAGE FROM THE BROADCAST in MPEG-4 compression - TV9 Kannada , Kairali WE , Asianet News , Jahind TV , Fashion TV India , DD News ... Roman Dávid. 02/01/2011 - 14:18
Hottest News 1.2.11-NOVINKA č.4-RELIANCE DIGITAL TV-Measat 3 na 91.5°E-Juho Ázijský lúč v KU pásme a ZÁBERY Z VYSIELANIA V KOMPRESNOM FORMÁTE MPEG-4 -TV9 Kannada , Kairali WE , Asianet News , Jahind TV , Fashion TV India , DD News ... Roman Dávid. 02/01/2011 - 14:22
Sat List Update 2.2.11-UPDATE No.5-RELIANCE DIGITAL TV India-Measat 3 at 91.5°E-South Asia footprint : Theoretical possibility of receiving satellite in the European region in terms of elevation angle + technical parameters of satellite Measat 3 ... Roman Dávid. 02/02/2011 - 14:00
Hottest News 2.2.11-NOVINKA č.5-RELIANCE DIGITAL TV-Measat 3 na 91.5°E-Juho Ázijský diagram KU pásma a MAPA TEORETICKEJ MOŽNOSTI príjmu indického paketu Reliance Digital TV z orbitálnej pozície 91.5°E v európskom zemepisnom meradle z hľadiska veľkosti elevačného uhla Roman Dávid. 02/02/2011 - 14:11
Second Hand Sprzedam LNB SMW X-Line type C .... Roman Dávid. 02/11/2011 - 13:07
Sat List Update 12.2.11-PREMIERE-DOORDARSHAN India-Mr.Roman Dávid and his Czech & Slovak DX Satellite Club Think-Tank opens EUROPEAN RECEPTION CENTER of the Indian national satellite operator DOORDARSHAN which broadcasts from a satellite Insat 3A-4B at 93.5°E in C band Roman Dávid. 02/12/2011 - 07:44
Sat List Update 12.2.11-UPDATE No.1-DOORDARSHAN India-INSAT 3A at 93.5°E-wide beam in C band:SPECTRUM ANALYSIS-current signal status in Europe+Africa+ME,detailed analysis of the spectrum,live recordings from the carrier lock of DDK Hyderabad,DD Kashir Srin,DD Bangla ... Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:16
Hottest News 12.2.11-PREMIÉRA-DOORDARSHAN INDIA-Autor Roman Dávid a jeho Think-Tank CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB otvára EURÓPSKE CENTRUM pre príjem indického národného satelitného operátora DOORDARSHAN,ktorý vysiela z družíc INSAT 3A+4B z pozície 93.5°E v C pásme Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:40
Hottest News 12.2.11.NOVINKA č.1-DOORDARSHAN India-INSAT 3A na 93.5°E-široký diagram v C pásme:ANALÝZA SPEKTRA-aktuálny signálny stav v Európskom a Africkom meradle,detailný rozklad spektra V,živé ukážky zo zamknutia nosných DDK Hyderabad,DD Kashir Srin,DD Bangla... Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:53
Sat List Update 13.2.11-UPDATE No.2-DOORDARSHAN India-INSAT 4B at 93.5°E-wide beam in C band:SPECTRUM ANALYSIS-3 925 H INTERRUPTIONS in TP operation in LIVE preview,current signal status after the failure,detailed analysis of the spectrum,recordings from the carrier lock Roman Dávid. 02/13/2011 - 08:07
Hottest News 13.2.11.NOVINKA č.2-DOORDARSHAN India-INSAT 4B na 93.5°E-široký diagram v C pásme:ANALÝZA SPEKTRA-3 925 H PRIAMY PRENOS z priebehu poruchy na TP,aktuálny signálny stav v Afrike+Európe po poruche na satelite,analýzy H spektier a priebeh uzamknutia nosných Roman Dávid. 02/13/2011 - 08:22
Sat List Update 14.2.11-UPDATE No.3-DOORDARSHAN TV network India-INSAT 3A at 93.5°E-C band: RECEPTION QUALITY-3 760 H DD Chandana Ch BER>=1x10-6+QPSK constellations,3 732>3 831 MHz measurement results,DD Bangla+DD Podhigai quality status in "LIVE" video preview Roman Dávid. 02/14/2011 - 15:40
Hottest News 14.2.11.NOVINKA č.3-INDICKÝ SATELITNÝ OPERÁTOR DOORDARSHAN-INSAT 3A na 93.5°E-C pásmo a KVALITA PRÍJMU-3 760 H DD Chandana Ch BER>=1x10-6 a QPSK konštelačný diagram,3 732>3 831 výsledky meraní kvality na prenosoch do prevažne východo-indických regiónov Roman Dávid. 02/14/2011 - 16:20
Sat List Update 15.2.11-UPDATE No.4+BONUS-DOORDARSHAN India-INSAT 4B at 93.5°E-C band: RECEPTION QUALITY-3 725 H Doordarshan & QPSK constellation before and after the failure+quality status of reception,3 725>3 842 MHz & 7x measurement results,archived data as a BONUS Roman Dávid. 02/15/2011 - 15:45