Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 1.9.2012 - Roman Dávid : Teoretický návrh a realizácia VF systému pre spracovanie cirkulárnych a lineárnych vektorov vlnení v spektre KA pásma (SHF) od 18,2 do 22,2 GHz určeného pre vlnoplochy rotačných paraboloidov... Roman Dávid. 09/01/2012 - 08:23
Hottest News 1.9.2012 ___ ÚVOD DO KA PÁSMA ___ Roman Dávid a jeho Think-Tank Czech & Slovak DX Satellite Club otvárajú vedecko výskumné centrum zamerané na príjem satelitov v pásmach super (SHF) a extrémne vysokých (EHF) frekvencií KA pásma od 18,2 do 22,2 GHz .... Roman Dávid. 09/01/2012 - 08:20
Sat List Update 1/2-MILITARY STATIONARY SATELLITE Sicral-1B as a new research object from the THINK-TANK DXSATCS located on the geocentric orbit λ=11.8°E,belonging to the MINISTRY OF DEFENCE of the ITALIAN REPUBLIC by providing connectivity between military units of NATO Roman Dávid 11/30/2012 - 05:20
Hottest News 1/2-SICRAL-1B-11-8-e-DEKÓDOVANIE SERVISNÝCH DÁT -SI- z kódovaného transportného streamu MPEG o orbitálnej polohe geosynchrónneho objektu Sicral 1B v KA pásme,podľa Európskeho Telekomunikačného Štandartu ETS 162,pomocou digitálneho analyzátora Televes H60 Roman Dávid 11/30/2012 - 05:21
Hottest News 1/2-SICRAL-1B-11-8-e-FOOTPRINT-PROVAJDER DEFINUJE pokrytie území v pásmach EHF,SHF,UHF pre sekundárne radianty malých rozmerov_AUTOR BUDE ANALYZOVAŤ downlinkové frekvenčné spektrum od 20,2 do 21,2 GHz s uplinkovou trasou v pásme EHF od 43,5 do 44,5 GHz Roman Dávid 11/30/2012 - 05:20
Sat List Update 1/2-SICRAL-1B-11-8e-DECODING THE ENCODED MPEG transport stream service informations -SI- of the orbital position of the geosynchronnous object SICRAL 1B in KA band according to the European Telecommunication Standards ETS 162, using a analyzer Televes H60 Roman Dávid 11/30/2012 - 05:21
Sat List Update 1/2-SICRAL-1B-11-8e-FOOTPRINT-THE OPERATOR defines the coverage of the territory for bands SHF,EHF+ for secondary radiant of small diameter_THE AUTOR will analyze the downlink frequency spectrum 20.2-21.2 GHz with uplink route in EHF range 43.5-44.5 GHz Roman Dávid 11/30/2012 - 05:20
Hottest News 1/2-VOJENSKÝ STACIONÁRNY SATELIT Sicral-1B je novým výskumným objektom autora Romana Dávida v KA pásme umiestneným na geocentrickej orbite λ=11,8°E patriaci TALIANSKEMU MINISTERSTVU OBRANY,ktorý zabezpečuje konektivitu vojenských jednotiek armád NATO Roman Dávid 11/30/2012 - 05:19
Sat List Update 10-11-21_NSS 12-57°E_11 165 H Ethiosat Ethiopia:Roman Dávid analyzuje a po prvý krát dokazuje existenciu výkonovej ANOMÁLIE so špičkou SNR=10+ dB,po prvý krát prináša do praxe satelitného príjmu formu permanentného video monitoringu v trvaní 24 hodín ... Roman Dávid 11/10/2021 - 14:11
Hottest News 10-12-12--PENTHOUSE 3D AKO PRVÉ 3D VYSIELANIE v pásme Super Vysokých frekvencií KA pásma z objektu Astra 1H-λ=19,4 na f=18 365 MHz s priepustnosťou 14,834 Mbit/sec a s takmer ideálnym kvalitatívnym stavom,ktorý dopĺňam stavovým diagramom z Tunera TBS 5925 Roman Dávid 12/09/2012 - 15:38
Sat List Update 10-12-12--PENTHOUSE 3D as the FIRST 3D BROADCAST IN THE SHF-KA band from Astra 1H-λ=19,4°e object at f=18365 MHz with a throughput of 14.8 Mbit/sec and with almost ideal qualitative conditions that express QPSK constellation diagrams of the TBS 5925 tuner Roman Dávid 12/09/2012 - 15:57
Sat List Update 10-12-12--PENTHOUSE 3D-FIRST 3D BROADCAST in KA band in DVB-S2-QPSK format_Author Roman Dávid demonstrates the qualitative status PER-Packet Error Rate+Link Margin of DVB-S2 format with less than 1 false packets of the total 10 million received packets Roman Dávid 12/09/2012 - 15:15
Hottest News 10-12-12--PENTHOUSE 3D-PRVÉ 3D VYSIELANIE V KA PÁSME vo formáte DVB-S2-QPSK_Autor Roman Dávid demonštruje kvalitatívny status PER-Packe Error Rate a Link Margin formátu DVB-S2 s menej ako jedným chybným paketom z celkovej sumy 10 000 000 prijatých paketov Roman Dávid 12/09/2012 - 14:34
Hottest News 10-12-12--PENTHOUSE 3D-PRVÉ 3D VYSIELANIE V KA PÁSME z inklinujúceho objektu Astra 1H-λ=19,4°e_V nasledovných novinkách autor demonštruje násobný rast ziskovej rezervy na aplikovanej frekvencii nosnej f=18 365 MHz derivovanej od sek. radianta s D=300 cm Roman Dávid 12/09/2012 - 13:25
Sat List Update 10-12-12-PENTHOUSE 3D-FIRST 3D BROADCAST IN KA BAND-inclined object Astra 1H at λ=19,4°e_In the following news the author demonstrates the multiple growth of the gain margin on the applied carrier frequency f=18 365 MHz derived from same secondary radiant Roman Dávid 12/09/2012 - 13:46
Sat List Update 10-12-2014_KA PÁSMO: PREMIÉRA _ AMERICKÝ Vojenský telekomunikačný satelit UFO-10_UHF-10 na inklinujúcej orbite, lokalizovaný nad oblasťou Perzského zálivu so sekundárnym radiantom Prodelin 370 cm v Lučenci a analýza vysielaných digitálnych paketov..... Roman Dávid 12/10/2014 - 08:21
Hottest News 10-3-2015-Express-AT1-56.0°E : Tricolor TV Siberia , NTV+Vostok_Vychádzajúc z myšlienkovej podstaty,ktorú autor Roman Dávid zadefinoval v úvodnej práci do nového výskumného projektu s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre parabolické reflektory v pásmach Roman Dávid 03/10/2015 - 09:51
Sat List Update 10-7-2013-A. Simao-Macau S.A.R-Insat 4A at 83°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220 : 3 725 H NSTPL-Site 1 India-actual results of measurements+QPSK constellation diagram with the Promax TV Explorer HD and analysis of its input/output connectivity Roman Dávid 07/10/2013 - 15:02
Hottest News 10-7-2013-Autor A.Simao a jeho uplinkové stredisko v južnej Číne-Macao publikuje poslednú analýzu paketu NSTPL-f=3 725 H z družice Insat 4A-83e-v C pásme zaznamenanú na výstupe PF Vertex 900 cm a popis vstupno-výstupnej konektivity analyzátora Promax HD Roman Dávid 07/10/2013 - 15:16
Hottest News 10.11.2009 - Feeds/NSS 806 at 40.5°W - diagram Europe+America : brazilian telecommunications provajder Casablanca Online is presented via satellite channel on NSS 806 40.5° W in the C band ..... Roman Dávid. 11/10/2009 - 16:06
Sat List Update 10.11.2010-EXCEPTIONAL MILITARY broadcasts (Thanksgiving Greetings) of U.S-American military base in Afghanistan over a wide footprint of the satellite Express AM22 53.0°E : 11 111 V Norsat/NNL 702703 _ FTA Roman Dávid. 11/10/2010 - 18:10
Hottest News 10.11.2010-VIDEO : EXCEPTIONAL MILITARY broadcasts of U.S-American military base in Afghanistan _ VÝNIMOČNÉ ARMÁDNE VYSIELANIE z americkej vojenskej základne v Afganistane : 11 111 V Norsat/NNL 702703 Roman Dávid. 11/10/2010 - 18:24
Hottest News 10.11.2010-VÝNIMOČNÉ ARMÁDNE VYSIELANIE z americkej vojenskej základne v Afganistane pri príležitosti sviatku vďakyvzdania-(Thanksgiving Greetings) cez široký zväzok družice Express AM22 z pozície 53.0°E : 11 111 V Norsat/NNL 702703 Roman Dávid. 11/10/2010 - 18:16
Sat List Update 10.2.2010 - Current news from Eutelsat W2A satellites at 10.0°E in the C band : 3 927 R DVB-S2/8PSK Network STN _packet with a mostly French paid channels are still broadcast Free To Air _ followed by the actual results of measurements of quality...... Roman Dávid. 02/10/2010 - 16:20
Hottest News 10.2.2010 - Ešte stále si môžete naladiť paket platených TV ako napr. americkú showbiz a hudobnú stanicu BET a množstvo francúzskych platených TV,ktoré sú stále nekódovane vysielané v pakete STN na f=3 927 R z družice Eutelsat W2A na 10.0°E v pásme C +++ Roman Dávid. 02/10/2010 - 16:37