10-3-2015-Express-AT1-56.0°E : Tricolor TV Siberia , NTV+Vostok_Vychádzajúc z myšlienkovej podstaty,ktorú autor Roman Dávid zadefinoval v úvodnej práci do nového výskumného projektu s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre parabolické reflektory v pásmach

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 10.3.2015 @ Lučenec
 

                              Výskumný projekt č.1 / KU pásmo :
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
        Ruský objekt Express-AT1-56.0°E : Tricolor TV Siberia , NTV+Vostok

Vychádzajúc z myšlienkovej podstaty,ktorú autor Roman Dávid zadefinoval v úvodnej práci do nového
výskumného projektu s názvom "Referenčné hodnoty zisku pre parabolické radianty v pásmach KU a KA",
práve pojem Referenčný/Vzorový,ako ten od ktorého sa z elementárnej podstaty pojmu všetko odvodzuje
v otázke demonštrácie prítomnosti ekvivalentného zisku -G- k inštalovanému priemeru -D- sekundárneho
riadianta,je práve cyklicky sa opakujúce uzamknutie troch nosných paketu Tricolor TV Sibír z objektu
Express-AT1 na λ = 56°vd,tým určujúcim ako základ pre porovnávaciu bazú ziskov radiantov inštalovaných
v stredoeurópskom regióne,kedy sa systémové a aplikačné nepresnosti autorom navrhnutého VF reťazca
len minimálnou mierou podielajú na degradácii účinnosti premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú
kvalitu.Analýza potvrdila prítomnosť limitného/hraničného stavu zisku pre referenčný sekundárny radiant
Prodelin 4.5m,ktorý z hľadiska autorom stanovenej tabuľky pre objektívnu klasifikáciu satelitného DX
príjmu,neumožňuje klasifikáciu a zaradenie do ani jedného zo stupňov od A po G , čo hodnotím nasledovne:
cyklicky sa opakujúce uzamknutie nosnej s nulovou rezervou ++++

express-at1-56-east-tricolor-tv-siberia-scan-lock

dxsatcs-logo