Recent posts

Typesort icon Title Author Replies Last Post
Hottest News 7.8.2009 - New Videos from Express AM1 at 40,0°E : Telekanal Kultura , TV 100 , KRT , Planeta 1 , RGVK Dagestan ... Roman Dávid. 08/07/2009 - 14:04
Hottest News 27.9.2009 - New Videos from ChinaStar 1 at 87,5°E - EIRP zone of C band : Myawady TV Myanmar Roman Dávid. 09/27/2009 - 15:36
Hottest News 17.3.11-EXTRA BONUS č.2-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D na 28.2°E: ARCHIVOVANÉ VÝSLEDKY MERANÍ S DESIATKAMI DOTERAZ NEPUBLIKOVANÝCH ÚDAJOV od Think-Tanku dxsatcs z Astry 2D za posledných 5 rokov s meracou technikou UNAOHM EP 3000 a PF Channel Master 300 cm ! Roman Dávid. 03/17/2011 - 14:24
Hottest News 7.11.2009 - PREMIÉRA _ ZAUJÍMAVOSŤ _ VIDEÁ - Slovenská MISSis v živom vysielaní vietnamského feeds kanálu televízie HTV z hotela Imperial z mesta Vung Tau z družice Measat na 91.5°E v pásme C ... Roman Dávid. 11/07/2009 - 18:28
Hottest News 13.1.2010 - Posledné novinky z družice Intelsat 906 na 64.2°E v pásme C : pri analýze spektra pravotočivého vektora R som identifikoval novú DVB-S sieť s SR=41 234 kSymb/sec+všetky ostatné prevažne z centrálnej Afriky vysielané pakety v diagrame West Hemi Roman Dávid. 01/13/2010 - 16:23
Hottest News 11.3.2010 - PREMIÉRA : Prvé merania na nigérijskej feeds linke provajdera Channels TV , ktorú som identifikoval na družici Intelsat 905 na 24.5°W v C pásme a ďalej analyzujem prenos ORTM Mali zo západnej Afriky_ÚVOD : 4 111 L ORTM Mali Roman Dávid. 03/11/2010 - 16:19
Hottest News 4.5.2010 - A.Simao_čínska provincia Macao S.A.R a družica Chinasat 9 na 92.2°E v Ku pásme+offset 120 cm:výsledky meraní čínskej nosnej Xinhua TV v Macau a v Lučenci + spektrálna analýza paketov v norme ABS-S/QPSK_L & ABS-S/8PSK _R + TOP VIDEO z montáže Roman Dávid. 05/04/2010 - 15:14
Hottest News 2.6.2009 -ChinaStar 1 at 87,5°E-C pásmo: podmienky príjmu Zam TV Pakistan a TV2 z čínskeho satelitu Roman Dávid. 06/02/2009 - 14:53
Hottest News 16.7.2009 - PREMIERE/DVB-S2-MPEG-4 Feeds from Intelsat 904 at 60,0°E - SPOT 1: feeds 11 486 V DVB-S2/MPEG-4 Tandberg Television +++ Roman Dávid. 07/16/2009 - 17:39
Hottest News HYLAS-1-33-5°W-APLIKÁCIA KÓDOVANIA ACM-VCM v KA pásme na DVB-S2 DATA LINKE a praktická aplikácia variabilne modifikovaných modulačných parametrov za účelom dosiahnutia optimalizácie vzťahu BW-Bit/Hz analyzovaná v spektre RHCP v KA pásme na f=19 944.5 MHz Roman Dávid 11/18/2012 - 10:24
Hottest News 26.8.2010-NEWS IN BOX FEEDS-Intelsat 906 at 64.2°E-west hemi beam-C band : I identified the Arab channel broadcast test > Al-Alamia at f=3 764 R_ check the relative quality of reception Roman Dávid. 08/26/2010 - 13:34
Hottest News 7.9.2009 - Two New Test Cards - Hellas Sat 2 at 39,0°E - F2 Europe footprint : Scorer SDI TX - 1 , ERT SNG Roman Dávid. 09/07/2009 - 15:44
Hottest News 12.10.2009 - LIVE feeds broadcasting 02/aktívne prenosové feeds linky z Indie vysielané cez družice Insat 3A/4B at 93.5°E v pásme C : 4 074 H SCOPUS / Essel Shyam India ... Roman Dávid. 10/12/2009 - 17:38
Hottest News 27.7.2018-M.Margala:Analýza funkcie UNICABLE v praxi príjmu z družice Astra 3B_Autor na príklade zapojenia štyroch bežných satelitných príjimačov podrobil detailnej analýze funkciu UNICABLE,keď ako základ pre tento typ zapojenia použil špeciálny LNB ... Roman Dávid 07/27/2018 - 18:24
Hottest News 17.1.11-NOVINKA č.3_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram: ZENEGA D-6000 HD OFICIÁLNY HDTV PRÍJMAČ paketu Dish TV s CA CONAX_oficiálna dekódovacia karta systému CONAX,menu príjmača+galéria,interaktívne služby indického operátora ICICI... Roman Dávid. 01/17/2011 - 15:07
Hottest News 15.9.2009 - PREMIÉRA/SAT LIST - Atlantic Bird 3 na 5,0°W - Pan-atlantická EIRP zóna príjmu pásma C : aktualizovaný akostný rozbor DVB-S2/DVB-S sietí prítomných v pravo+ľavo točivom kmitočtovom spektre pásma C & premiéra video liniek v TV liste .... Roman Dávid. 09/15/2009 - 10:43
Hottest News 16.10.2009 - MPEG-4 & MPEG-2 Video samples from Intelsat 907 at 27.5°W : RFE Radio Free Europe Prague , MPEG-4 MBN Quad video mosaic , MPEG-4 Al Hurra , KNR TV Greenland , VoA Voice of America , NTA+ Nigeria , RTP Asia .... Roman Dávid. 10/16/2009 - 14:25
Hottest News 5.1.2021_Roman Dávid sa prípadovou štúdiou č.2 opäť zapisuje do dejín slovenského satelitného príjmu,pretože na základe technologického postupu,ktorý vymyslel a v praxi aplikoval,dokázateľne naplnil model stability takmer na všetkých TP ASTRY 2F_UK BEAM Roman Dávid 01/05/2021 - 08:21
Hottest News 12.2.11.NOVINKA č.1-DOORDARSHAN India-INSAT 3A na 93.5°E-široký diagram v C pásme:ANALÝZA SPEKTRA-aktuálny signálny stav v Európskom a Africkom meradle,detailný rozklad spektra V,živé ukážky zo zamknutia nosných DDK Hyderabad,DD Kashir Srin,DD Bangla... Roman Dávid. 02/12/2011 - 08:53
Hottest News 23.10.2009 - New Video samples from satellites Badr 4/6 at 26.0°E : Funoon TV , France 24 Arabic , Aalantv , Syria TV , OTV , Syria Comedy ... Roman Dávid. 10/23/2009 - 15:30
Hottest News 26.4.2009 - DX Premiéra : Satelit Chinasat 9 na 92,2°E_ChinaStar 9 na 92,2°E - KU Asian SPOT : Prvotné skúsenosti s príjmom ... Roman Dávid. 04/26/2009 - 08:24
Hottest News 30.12.2009 - New Video Preview TV station MTV Russia , TLK Sport , 7TV of Express MD1 satellites in the C band from the orbital position 80.0°E ... Roman Dávid. 12/30/2009 - 16:49
Hottest News 1.3.2010 - NEWS IN BOX FEEDS nr.1 _ New indian channel feeds from satellites Insat 4B at 93.5º E in C band : feeds_3 957 H feeds NDTV C band VAN 1_tandberg_SR=1 451 KSymb/Sec Roman Dávid. 03/01/2010 - 19:40
Hottest News 16.4.2010 - POSLEDNÉ novinky z ruského satelitu Express AM1 na 40.0°E v C pásme : 3 675 R Packet RSCC s ideálnym akostným stavom stabilne nulovej okamžitej chybovosti BER pred aj za Viterbi dekodérom pri MER=17,5+ dB_ÚVOD : 3 675 R TRK 5 Kanal Roman Dávid. 04/16/2010 - 12:45
Hottest News 4.5.2009 - Watch New Videos_Yamal 201 at 90,0°E - C band : MTV Russia , Bridge TV , MusicBox , Nord TV Roman Dávid. 05/04/2009 - 15:28