Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort icon
Page jezko-dezko-pichliacik-pichacik-zachrana-kacicka-justina-kacer-petko-lumpove-poviedky-zo-zivota Roman Dávid 03/31/2021 - 08:39
Sat List Update 24.3.2021-ASTRA 2E-UK FOOTPRINT:10 714 MHz-H_SKY UK_Toto je prvá prípadová štúdia v histórii slovenského satelitného príjmu od autora Romana Dávida,ktorá dokazuje stav stabilnej možnosti príjmu bez jedinej pixelácie v rozsahu 4-5 hodín denne ... Roman Dávid 03/24/2021 - 13:52
Sat Equipment ASTRA 2F-UK footprint:DVB-S2/8PSK_12 363 MHz ITV HD London_Roman Dávid sa treťou prípadovou štúdiou opäť zapisuje do dejín SATELITNÉHO PRÍJMU pretože je tým prvým kto dokázateľne naplnil signálny model s jedným kontinuálnym LOCKOM v dĺžke 24H Roman Dávid 03/03/2021 - 18:04
Hottest News 3.3.2021-ASTRA 2F-UK footprint:DVB-S2/8PSK_12 363 MHz ITV HD London_Roman Dávid sa treťou prípadovou štúdiou opäť zapisuje do dejín SATELITNÉHO PRÍJMU pretože je tým prvým kto dokázateľne naplnil signálny model s jedným kontinuálnym LOCKOM v dĺžke 24H ... Roman Dávid 03/03/2021 - 17:09
Page astra-2e-2f-2g-uk-spot-beam-reception-itv-hd-sky-hd-dvb-s2-8psk-case-study Roman Dávid 03/03/2021 - 16:51
Sat Equipment YES IZRAEL & PRODELIN 3,7m & AMOS 3_Autor Roman Dávid nespochybniteľne dokazuje exemplárny stav kvality príjmu bez jedinej pixelácie a zamrznutia v móde 2x24 hodín s ním navrhnutým systémovým riešením a novým primárnym žiaričom ! Roman Dávid 02/03/2021 - 12:13
Sat List Update 2.2.2021_YES IZRAEL & PRODELIN 3,7m & AMOS 3 : Roman Dávid nespochybniteľne dokazuje exemplárny stav kvality príjmu bez jedinej pixelácie a zamrznutia v móde 2x24 hodín s ním navrhnutým systémovým riešením a novým primárnym žiaričom ! Roman Dávid 02/02/2021 - 09:19
Page amos-3-7-at-4-w-middle-east-beam-reception-yes-prodelin-370-cm Roman Dávid 02/02/2021 - 09:09
Hottest News 26.1.2021-DX Fórum_Stanislav Grech (Jacobek): Amos 3/7-4°W-Middle East beam s PF Prodelin 3,7m_Praktické skúseností s príjmom izraelského vysielania v oblasti strednej Moravy (Zlínsko) Roman Dávid 01/26/2021 - 12:47
Hottest News 26.1.2021-Viac ako tridsaťročné aktivity pána Stanislava Grecha zo Strednej Moravy v oblasti SAT DX sa zhmotňujú v prezentácii jeho satelitných systémov v rubrike MEMBERS/Členovia ..... Roman Dávid 01/26/2021 - 12:42
Members Stanislav Grech (Jacobek) , Střední Morava-Zlínsko,Česká republika Roman Dávid 01/26/2021 - 12:27
DX Forum Stanislav Grech (Jacobek): Amos 3/7-4°W-Middle East beam s PF Prodelin 3,7m_Praktické skúseností s príjmom izraelského vysielania v oblasti strednej Moravy (Zlínsko) Roman Dávid 01/26/2021 - 11:46
Sat List Update 20-1-2021_ASTRA 2G-UK SPOT BEAM_Autor Roman Dávid týmto nespochybniteľne dokazuje pravdivosť jeho tvrdení z prípadovej štúdie č.2 o raste signálnej kvality,ktorá je výsledkom jeho vedecko-výskumnej činnosti a prechod do stavu "KAŽDODENNE STABILNÝ PRÍJEM" Roman Dávid 01/20/2021 - 09:53
Sat Equipment Autor Roman Dávid sa prípadovou štúdiou č.2 opäť zapisuje do dejín slovenského satelitného príjmu,pretože na základe technologického postupu,ktorý vymyslel a v praxi aplikoval,dokázateľne naplnil model stability takmer na všetkých TP ASTRY 2F_UK BEAM Roman Dávid 01/05/2021 - 09:43
Hottest News 5.1.2021_Roman Dávid sa prípadovou štúdiou č.2 opäť zapisuje do dejín slovenského satelitného príjmu,pretože na základe technologického postupu,ktorý vymyslel a v praxi aplikoval,dokázateľne naplnil model stability takmer na všetkých TP ASTRY 2F_UK BEAM Roman Dávid 01/05/2021 - 08:21
Page astra-2e-2f-2g-stable-reception-uk-footprint-case-study-prodelin450-by-roman-david Roman Dávid 01/05/2021 - 07:48
Sat List Update 9.12.2020_SLOVENSKÁ SATELITNÁ PREMIÉRA : Autor Roman Dávid týmto otvára prvé centrum na Slovensku so zameraním na výskum a analýzu technickej stránky príjmu z britského diagramu družice ASTRA 2G na 28,2°E Roman Dávid 12/09/2020 - 08:53
Page astra-2g-sat-dx-reception-europe-uk-spot-beam-footprint-freesat-bbc-itv-sky Roman Dávid 12/09/2020 - 08:28
Second Hand I would like to sell my new CAM module Tricolor TV with a card from 36E . Roman Dávid 11/25/2020 - 18:50
Hottest News 24.11.2020_Autor Roman Dávid v novej štúdii stanovuje parametre pre subjektívne hodnotenie obrazu na základe priebehov signálnych bodov v monitoringu a po prvý krát verifikuje jeho dôkaznú akceptovateľnosť na pakete Sky UK_f=12 363 MHz_Astra 2F Roman Dávid 11/24/2020 - 16:31
Sat Equipment Autor Roman Dávid : PRELOMOVÁ PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA_Autor dokazuje "Signálny model" celodenne stabilného príjmu v móde 24/7 v britskom vyžarovacom diagram UK SPOT BEAM zo satelitu Astra 2F-28,2°E s rovnakým priemerom D=450 cm ... Roman Dávid 11/12/2020 - 05:39
Sat List Update 14.11.2020-PRELOMOVÁ PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA od autora Romana Dávida_Autor dokazuje "Signálny model" celodenne stabilného príjmu v móde 24/7 v britskom vyžarovacom diagram UK SPOT BEAM zo satelitu Astra 2F-28,2°E s rovnakým priemerom D=450 cm ... Roman Dávid 11/10/2020 - 09:26
Page astra-2e-2f-2g-stable-reception-uk-footprint-central-europe-roman-david Roman Dávid 11/10/2020 - 09:16
Second Hand Prodám satelitní středovou anténu Prodelin,průměr 340cm ... Roman Dávid 11/07/2020 - 15:41
Hottest News 20.10.2020-PREMIÉRA od autora Romana Dávida-ASTRA 2e-UK SPOT BEAM-SKY UK HD : Vizualizácia signálneho modelu a časového okna v súradnicovom zobrazení vývoja kvality "SNR" za jednotku času "t",pri príjme TP 116 v britskom vyžarovacom diagrame... Roman Dávid 10/20/2020 - 07:07