Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Ka Band Section Príjem v KA pásme:Optimalizácia vzťahu BW-Bit/Hz distribučnej DVB-S2 linky v KA pásme pomocou metód adaptívneho a variabilného kódovania a modulácie ACM-VCM a analýza dvoch TS tokov v mod. 16APSK-QPSK z družice A1H na 19.4°e s DVB-S2 tunerom TBS 5925 Roman Dávid 09/17/2012 - 12:11
Sat List Update 17.9.12-KA band satellite reception in DVB-S2 standard ACM-VCM-32APSK-16APSK-KA band-SAT DX News: Practical application and presentation of USB-DVB-S2 TV Tuner TBS 5925 + SW CrazyScan ver. 1.0.1.50 that supports DVB-S,DVB-S2,8PSK,16APSK,32APSK,ACM/VCM Roman Dávid 09/17/2012 - 13:11
Sat List Update 17.9.2012-MODULATION QPSK-ACM-VCM in KA band satellite reception : Inclined Astra 1H at 19.4e _ 18 708 V DVB-S2-QPSK-ACM-VCM TS Stream 01_FEC=1/4 and complete analysis of the spectrum and quality of the secondary radiant with D = 300 cm Roman Dávid 09/17/2012 - 13:12
Sat List Update 17.9.2012-MODULATION 16APSK-ACM-VCM in KA band satellite reception : Inclined Astra 1H at 19.4e _ 18 410 V DVB-S2-16APSK-ACM-VCM TS Stream 02_FEC=2/3 and complete analysis of the spectrum and quality of the secondary radiant with D = 300 cm Roman Dávid 09/17/2012 - 13:12
Hottest News 17.9.12-Metódy ADAPTÍVNEHO-ACM a VARIABILNÉHO-VCM kódovania a modulácie v praxi príjmu v KA pásme od 18,2 do 18,8 GHz:Aplikácia a predstavenie USB-DVB-S2 TV Tunera TBS 5925 so SW CrazyScan ver. 1.0.1.50,ktoré podporujú modulácie 16APSK,32APSK,ACM,VCM... Roman Dávid 09/17/2012 - 13:13
Hottest News 17.9.2012-MODULÁCIA QPSK s kódovaním ACM-VCM a príjem v KA pásme : Inklinujúci objekt Astra 1H na 19.4 a TS Tok č.1 na f1=18 708 V-DVB-S2-QPSK-ACM-VCM s FEC=1/4 a kompletná analýza stavu spektra a kvality derivovaná od sekundárneho radianta s D=300 cm Roman Dávid 09/17/2012 - 13:13
Hottest News 17.9.2012-Modulácia 16APSK s kódovaním ACM-VCM a príjem v KA pásme : Inklinujúci objekt Astra 1H na 19.4 a TS Tok č.2 na f1=18 410 V-DVB-S2-16APSK-ACM-VCM s FEC=2/3 a kompletná analýza stavu spektra a kvality derivovaná od sekundárneho radianta s D=300 cm Roman Dávid 09/17/2012 - 13:13
Hottest News Roman Dávid-KA pásmo:Optimalizácia vzťahu BW-Bit/Hz distribučnej DVB-S2 linky v KA pásme pomocou metód adaptívneho a variabilného kódovania a modulácie ACM-VCM a analýza dvoch TS tokov v mod. 16APSK-QPSK z družice A1H na 19.4°e s DVB-S2 tunerom TBS 5925 Roman Dávid 09/17/2012 - 13:13
Page Astra 1H at 19.4°E-KA band satellite reception-footprint-analysis-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-ka-band-frequencies- Roman Dávid 09/19/2012 - 13:16
Page Astra 1L at 19.2°e-KA band satellite reception-footprint-analysis-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-ka-band-frequencies- Roman Dávid 09/19/2012 - 13:11
Ka Band Section KA band satellite reception videos-Astra 1H at 19.40°E : f1-DVB-S2-QPSK-ACM Stream= 18 708 MHz-V pol. , f2-DVB-S2-16APSK-ACM Stream=18 410 MHz -V pol. , quality and spectrum analysis with the DVB-S2 TV Tuner TBS 5925 and SW CrazyScan ver. 1.0.1.50 Roman Dávid 09/20/2012 - 15:33
Sat List Update 20.9.2012-KA band satellite reception videos-Astra 1H at 19.40°E : f1-DVB-S2-QPSK-ACM Stream= 18 708 MHz-V pol. , f2-DVB-S2-16APSK-ACM Stream=18 410 MHz,quality and spectrum analysis with the DVB-S2 TV Tuner TBS 5925 and SW CrazyScan ver. 1.0.1.50 Roman Dávid 09/20/2012 - 15:36
Second Hand Prodam parabolu USA profi ofset Prodelin rozmer 180x190cm + ozarovac. Roman Dávid 09/21/2012 - 09:10
Sat List Update 21.9.2012 --- KA band reception format DVB-S2-QPSK-PER<1x10-7 by FEC=1/2: 18 460 V THE FIRST analysis of a new packet in the spectrum of the -V- vector with exceptional GAIN-LINK Margin of around 7 dB Roman Dávid 09/21/2012 - 18:32
Sat List Update 21.9.2012-KA band satellite monitoring-Satellite Astra 1H around λ=19.4 and analysis of all load-carrier in the -V- range of frequencies from 18.2 to 18.8 GHz in DVB-S2 format only,such as Óčko TV,World beauty channel,The Medical channel,ACM TS Stream ... Roman Dávid 09/21/2012 - 18:32
Hottest News 21.9.2012--- PRVÁ ANALÝZA nového paketu v KA pásme vo formáte DVB-S2-QPSK s FEC=1/2 : 18 460 V výnimočná DVB-S2 kvalita derivovaná od PER=<1x10-7 pri ziskovej rezerve Link Margin od 6 do 8 dB na sekundárnom radiante s D=300 cm Roman Dávid 09/21/2012 - 18:33
Hottest News 21.9.2012-Rubrika KA band Satellite Monitoring s objektom Astra 1H na λ=19.4 a kompletná suma identifikovaných nosných v spektre -V- vektora od 18,2 do 18,8 GHz a to výlučne v DVB-S2 formáte ako Óčko TV,World beauty channel,The Medical channel,ACM TS data Roman Dávid 09/21/2012 - 18:33
Ka Band Section KA band satellite reception videos-Astra 1H at 19.40°E : PENTHOUSE 3D-KA band, quality and spectrum analysis with the field strenght meter Televes H60 Advanced Roman Dávid 09/24/2012 - 13:14
Sat List Update 24.9.2012 _____ FIRST 3D BROADCAST in KA BAND _____ The historical moment : Mr.Roman Dávid and his Think-Tank defines the first 3D satellite broadcasting in the super high frequency band KA-SHF from a satellite Astra at 18 365 MHz Roman Dávid 09/24/2012 - 13:27
Sat List Update 24.9.2012 ____ FIRST 3D BROADCAST in KA BAND____ KA band satellite reception videos : 18 365 MHz PENTHOUSE 3D and analysis of the spectrum and the quality that is derived from the secondary radiant with a D=300 cm by Televes H60 Advanced Roman Dávid 09/24/2012 - 13:28
Sat List Update 24.9.2012 ____ FIRST 3D BROADCAST in KA BAND ____ KA band satellite monitoring : 18 365 MHz PENTHOUSE 3D and analysis of the spectrum of the horizontal vector waves range from 18 200 to 18 800 MHz accompanied by results of measurements by Televes H60 Roman Dávid 09/24/2012 - 13:28
Hottest News 24.9.2012- __ PRVÉ 3D VYSIELANIE v KA PÁSME __ Dejinná udalosť : Autor Roman Dávid a jeho Think-Tank dxsatcs.com definuje PRVÉ -3D- SATELITNÉ VYSIELANIE v pásme super vysokých frekvencií KA pásma (SHF) z družice Astra 1H na frekvencii 18 365 MHz Roman Dávid 09/24/2012 - 13:40
Hottest News 24.9.2012- __ PRVÉ 3D VYSIELANIE v KA PÁSME __ video prezentácia príjmu v KA pásme : 18 365 MHz PENTHOUSE 3D analýza spektra a kvality derivovaná od sekundárneho radiantu s D=300 cm vo video ukážkach s meracím prístrojom Televes H60 Advaced Roman Dávid 09/24/2012 - 13:41
Hottest News 24.9.2012- __ PRVÉ 3D VYSIELANIE v KA PÁSME __ Monitoring satelitov v KA pásme : 18 365 MHz PENTHOUSE 3D a analýza spektra -H- vektora vlnenia objektu A1H v rozsahu od 18 200 do 18 800 MHz doplnená o výsledky meraní s analyzátorom Televes H60+Pochvala ! Roman Dávid 09/24/2012 - 13:42
Sat List Update 28.9.2012-KA band satellite reception-A new packet in DVB-S2-QPSK standard : A1H at 19.4e - 18 420 MHz -Hpol- Telefonica Spain and the first results of measurements with a high LINK margin of 4 to 5 decibels Roman Dávid 09/28/2012 - 13:43