Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Ka Band Section KA band satellite reception-videos-analysis-Eutelsat 7A at 7°e-Europe C footprint : 21 501.5 MHz - V.pol TPA Angola - new qualitative peak - Televes H60 Advanced _Video=2.4 Mbit/sec --- Audio=128 kbit/sec Roman Dávid 02/23/2013 - 11:21
Hottest News 25-2-2013_NOVÁ ŠPIČKA KVALITY PRI PRÍJME V KA pásme z Eutelsatu 7A-7e: 21 501,5 MHz TPA Angola-Autor demonštruje vysoký rast hladiny zisku ktorý derivuje z poklesu pred-korekčného Viterbi statusu bBER o viac ako jeden exponenciálny rád z pôvodnej hladiny Roman Dávid 02/23/2013 - 11:35
Sat List Update 25-2-2013_NEW PEAK OF THE QUALITY in KA band from Eutelsat 7A-7e: 21 501.5 MHz TPA Angola-The author demonstrates the high gain growth which derives from decrease in the before-correction Viterbi status bBER on more than one exponential series,from the .. Roman Dávid 02/23/2013 - 11:49
Ka Band Section KA band reception-EHF-SHF-videos-analysis-Eutelsat 7A at 7°e-Europe C footprint : 21 565.3 MHz - V.pol 2S TV Senegal-spectrum analysis and quality - Televes H60 Advanced _Video=2.2 Mbit/sec --- Audio=128 kbit/sec Roman Dávid 02/27/2013 - 13:12
Hottest News 1-3-13__PRVÁ KVANTIFIKÁCIA ZISKOVEJ ÚROVNE A CHYBOVOSTI QPSK nosnej 2S TV Senegal na f=21 565,3 MHz vysielanej zo senegalského Dakaru v spektre KA pásma od 27,5 do 28,6 GHz so šírkou pásma BW=2,12 MHz,SR=1571 ksym/s a FEC=7/8 na výstupe sekundárneho ... Roman Dávid 02/27/2013 - 13:25
Hottest News 1-3-13__Autor koncentruje kompletnú sumu trinástich HD+SD nosných satelitu Eutelsat 7A-7e v spektra -V- vektora KA pásma v downlinkovom rozsahu od 21 400 do 21 700 MHz,ktoré sú odbavované zo štátov centrálnej a južnej Afriky v spektre extrémne vysokých f Roman Dávid 02/27/2013 - 13:55
Sat List Update 1-3-13__FIRST QUANTIFICATION OF THE LEVEL OF GAIN and BIT-ERROR-RATE BER of the QPSK carrier 2S TV Senegal at f=21 565.3 MHz with bandwidth BW=2.12 MHz,SR=1571 ksym/s and FEC=7/8 to the output from the secondary radiant Channel Master RX 300 cm . Roman Dávid 02/27/2013 - 14:37
Sat List Update 1-3-2013__Author summarizes the entire amount of thirteen Eutelsat 7A-KA band carrier within range of vertical vector from 21 400 to 21 700 MHz, that are mainly broadcasted from countries of central and southern Africa in a spectrum of extremely high f .. Roman Dávid 02/27/2013 - 15:03
Ka Band Section KA band satellite feeds reception-videos-analysis-Eutelsat 7A at 7°e-Europe C footprint : 21 511.5 MHz - V.pol ANG-4 Encoder 1_Zimbo tv feed-spectrum analysis and quality -Televes H60 Advanced_Video=7.8 Mbit/sec --- Audio=128 kbit/sec Roman Dávid 03/02/2013 - 16:18
Hottest News 4-3-13__NOVÉ FEEDS LINKY v KA pásme : Autor identifikoval vo V spektre objektu Eutelsat 7A-7°E kódovaný FEEDS kanál z nešpecifikovaného regiónu Afrického kontinentu s komerčným obsahom provajdera TELEMEDIA s ID symbolom TELEMEDIA T12 spolu s nekódovaným Roman Dávid 03/02/2013 - 16:50
Sat List Update 4-3-13__NEW FEEDS CHANNELS IN KA BAND-Eutelsat 7A-7°e:The author has identified an encoded FFED channel from the operator TELEMEDIA,broadcast from unspecified region of the African continent, together with non-coded test of Angola's operator Zimbo TV with Roman Dávid 03/02/2013 - 17:11
Ka Band Section KA band satellite footprint-beam-coverage-Eutelsat 16A - ex.W3C at 16.0° east - KA band downlink coverage : Europe C and Africa Roman Dávid 03/05/2013 - 11:47
Ka Band Section KA band satellite reception-videos-analysis-Eutelsat 16A at 16°e-Europe C footprint : 21 545 MHz - V.pol : DVB-S2/8PSK/MPEG-4 STV 1+STV 2 Cameroon-spectrum analysis and quality_DVB-S2 TV Tuner TBS 5925_Video=1.9 Mbit/sec --- Audio=128 Roman Dávid 03/05/2013 - 11:57
Hottest News DEJINNÁ UDALOSŤ od autora Romana Dávida: PRVÉ SATELITNÉ VYSIELANIE PAKETU PROGRAMOV STV1+STV2 v KA pásme- EHF=27.5-28.6 GHz z družice Eutelsat 16A-16e vo formáte DVB-S2/8PSK/MPEG-4 a NOVINKA č.1-VYŽAROVACIE DIAGRAMY objektu+jednoduchá poznámka od R.Dávida Roman Dávid 03/05/2013 - 13:29
Hottest News DEJINNÁ UDALOSŤ od autora Romana Dávida: PRVÉ SATELITNÉ VYSIELANIE PAKETU PROGRAMOV STV1+STV2 v KA pásme-EHF=27.5-28.6 GHz z družice Eutelsat 16A-16e vo formáte DVB-S2/8PSK/MPEG-4 a NOVINKA č.2_KVALITA PRÍJMU PAKETU STV : Stabilne vysoká hladina rezervy Roman Dávid 03/05/2013 - 14:32
Hottest News DEJINNÁ UDALOSŤ od autora Romana Dávida: PRVÉ SATELITNÉ VYSIELANIE PAKETU PROGRAMOV STV1+STV2 v KA pásme-EHF=27.5-28.6 GHz z družice Eutelsat 16A-16e vo formáte DVB-S2/8PSK/MPEG-4 a ÚVOD: Stacionárny objekt Eutelsat 16A a jeho spektrálny segment KA pásma Roman Dávid 03/05/2013 - 15:09
Sat List Update HISTORICAL EVENT from the author Roman Dávid:THE FIRST SATELLITE BROADCAST packet STV in KA BAND-EHF=27.5-28.6 GHz from satellite Eutelsat 16A-16e in the format DVB-S2/8PSK/MPEG-4: First Topic_Eutelsat 16 at 16.0°e and European + African downlink coverage Roman Dávid 03/05/2013 - 15:57
Sat List Update HISTORICAL EVENT from the author Roman Dávid:THE FIRST SATELLITE BROADCAST packet STV in KA BAND-EHF=27.5-28.6 GHz from satellite Eutelsat 16A-16e in the format DVB-S2/8PSK/MPEG-4 and SECOND TOPIC _ Quantification of the gain levels .... Roman Dávid 03/05/2013 - 16:26
Sat List Update HISTORICAL EVENT from the author Roman Dávid:THE FIRST SATELLITE BROADCAST packet STV in KA BAND-EHF=27.5-28.6 GHz from satellite Eutelsat 16A-16e in the format DVB-S2/8PSK/MPEG-4:A stationary object Eutelsat 16A and its spectral segment with a active BW Roman Dávid 03/05/2013 - 16:42
Page ka-band-eutelsat-16a-w3c-16-east-ka-band-frequencies-reception-satellite-list-analysis Roman Dávid 03/08/2013 - 08:44
Ka Band Section KA band satellite reception-videos-analysis-Eutelsat 16A at 16°e-Europe C footprint : 21 539.766 MHz - V.pol : DVB-S2/8PSK/MPEG-4 Equinoxe tv Cameroon-video preview Roman Dávid 03/10/2013 - 16:08
Second Hand Satelitni antena typu Mesh,dovoz z Nemecka,vhodna pro L-S a C Band,pf mesh 200 cm prumer 2 metry Roman Dávid 03/10/2013 - 17:49
Hottest News 11-3-2013-Autor na základe výsledkov analýz z Tunera TBS 5925,v premiere kvantifikuje kvalitatívny status DVB-S2/8PSK nosnej Equinoxe TV Cameroon na f=21 539,77 MHz identifikovanú v rozsahu KA pásma 21,4-22 GHz geosynchrónneho objektu Eutelsat 16A ... Roman Dávid 03/11/2013 - 09:56
Sat List Update 11-3-2013__The author on the basis of the results of analyses of the Tuner TBS 5925,quantifies the quality status of the DVB-S2/8PSK carrier Equinoxe tv Cameroon at f=21 539 MHz,in the KA band range of 21.4 to 22 GHz at geosynchronous object Eutelsat 16A Roman Dávid 03/11/2013 - 10:22
Ka Band Section KA band satellite reception-videos-analysis-Eutelsat 16A at 16°e-Europe C footprint : 21 561.737 MHz - V.pol : DVB-S2/8PSK/MPEG-4 Impac TV Burkina Faso-video preview_SR=1.009 Msym/sec Roman Dávid 03/12/2013 - 13:47