Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Sat List Update 15.1.11-UPDATE No.1_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian footprint : SPECTRUM ANALYSIS_ratio G/T vs. reception quality,author's research activities,live recordings from the carrier lock,practice verified signal coverage in Africa and Europe... Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:14
Hottest News 15.1.2011-DISH TV DTH India_Roman Dávid a jeho Think-Tank Czech & Slovak DX Satellite Club otvára EURÓPSKE CENTRUM pre príjem indického paketu DISH TV DTH z družice NSS 6 z orbitálnej pozície 95.0° východne v indickom diagrame KU pásma/Lučenec-Slovensko Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:26
Hottest News 15.1.11-NOVINKA č.1_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram:ANALÝZA SPEKTRA_pomer G/T vs.kvalita príjmu,výsledky výskumnej činnosti autora Think-Tanku,video ukážky z uzamknutia nosných V+H,praxou overené pokrytie signálom v Afrike,Európe.. Roman Dávid. 01/15/2011 - 08:40
Sat List Update 16.1.11-UPDATE No.2_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian SPOT: RECEPTION QUALITY_identification of active TP,"LIVE" channel search,qualitative peak in percentage terms,live video recording of the instantaneous changes in the quality... Roman Dávid. 01/16/2011 - 07:12
Hottest News 16.1.11-NOVINKA č.2_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram: KVALITA PRÍJMU_identifikácia aktívnych transpondérov,online ladenie paketov,akostná špička v percentuálnom vyjadrení,Live video ukážky z okamžitých zmien kvality na štyroch TP Roman Dávid. 01/16/2011 - 07:33
Sat List Update 17.1.11-UPDATE No.3_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian beam: ZENEGA D-6000 HD OFFICIAL HD RECEIVER+CA system CONAX_ official viewing card,receiver's menu+gallery,interactive services Gaming,Shaadi Active,Jobs Active,Travel Active,ICICI ... Roman Dávid. 01/17/2011 - 14:44
Hottest News 17.1.11-NOVINKA č.3_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram: ZENEGA D-6000 HD OFICIÁLNY HDTV PRÍJMAČ paketu Dish TV s CA CONAX_oficiálna dekódovacia karta systému CONAX,menu príjmača+galéria,interaktívne služby indického operátora ICICI... Roman Dávid. 01/17/2011 - 15:07
Hottest News 18.1.11-NOVINKA č.4_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram: HBO Južná Ázia_prvá prezentácia oficiálneho príjmu systémom CONAX kódovaného plateného kanálu HBO,ktorý je vysielaný pre divákov v južnej Ázii cez Indický diagram satelitu NSS 6 Roman Dávid. 01/18/2011 - 14:54
Sat List Update 18.1.11-UPDATE No.4_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian beam: HBO SOUTH ASIA_first presentation of the official reception of PAY-TV channel HBO South Asia-CA CONAX,which broadcast in the packet DISH TV DTH for South-Asian viewers .... Roman Dávid. 01/18/2011 - 15:11
Sat List Update 19.1.11-HD & 1080i UPDATE No.5_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E: DISCOVERY HD WORLD India,NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD Asia-HD-MPEG-4-CONAX and the first presentation of reception HD broadcasts in the packet Dish TV in a central European zone Roman Dávid. 01/19/2011 - 15:21
Hottest News 19.1.11- HD & 1080i NOVINKA č.5_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E: DISCOVERY HD WORLD India,NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL HD Asia a prvá prezentácia príjmu FULL HD/MPEG-4 vysielania kódovaného v systéme CONAX z orbitálnej pozície 95° východ z Lučenca Roman Dávid. 01/19/2011 - 15:39
Hottest News 20.1.11-NOVINKA č.6_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E: MOVIE ON DEMAND 1-6 alebo Film na Vyžiadanie-PRVÉ SKÚSENOSTI s príjmom platenej satelitnej služby PPV-PAY PER VIEW od indického provajdera Dish TV na kmitočte 12 595 H v mieste príjmu Lučenec Roman Dávid. 01/20/2011 - 15:03
Sat List Update 20.1.11-UPDATE No.6_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E: MOVIE ON DEMAND 1-6 or PPV PAY-PER-VIEW & the FIRST EXPERIENCES with pay-satellite service from the Indian operator Dish TV DTH on frequency 12 595 H in Central Europe Roman Dávid. 01/20/2011 - 15:19
Sat List Update 21.1.11-UPDATE No.7-Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E: RECEPTION QUALITY FOR HD+SD channels LIVE in the CONAX-HBO SOUTH ASIA,DISCOVERY HD World India,NATIONAL GEOGRAPHIC Channel HD Asia,THE MGM Channel Asia,ZEE Studio ... Roman Dávid. 01/21/2011 - 13:40
Hottest News 21.1.11-NOVINKA č.7_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E: KVALITA PRÍJMU HD+SD VYSIELANIA v LIVE ukážkach na kódovaných kanáloch-CONAX_HBO Južná Ázia,DISCOVERY HD World India,NATIONAL GEOGRAPHIC Channel HD Asia,THE MGM Channel Asia,ZEE Studio.... Roman Dávid. 01/21/2011 - 18:17
Sat List Update 22.1.11-UPDATE No.8-Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E: THEORETICAL POSSIBILITY OF RECEIVING SATELLITE IN TERMS OF ELEVATION ANGLE , TECHNICAL PARAMETERS OF NSS 6 , Indian footprint .... Roman Dávid. 01/22/2011 - 12:30
Hottest News 22.1.11-NOVINKA č.8_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E: MAPA TEORETICKEJ MOŽNOSTI PRÍJMU paketu Dish TV DTH ZO SATELITU NSS 6 V STREDNEJ EURÓPE ,TECHNICKÉ PARAMETRE DRUŽICE , vyžarovací diagram atď ... Roman Dávid. 01/22/2011 - 12:38
Sat List Update 29.1.2011-RELIANCE DIGITAL TV India_Mr.Roman Dávid and his Czech & Slovak DX Satellite Club Think-Tank opens EUROPEAN RECEPTION CENTER for India's RELIANCE DIGITAL TV packet from the satellite MEASAT 3 at 91.5°E & UPDATE No. 1 ... Roman Dávid. 01/29/2011 - 08:00
Sat List Update 29.1.11-UPDATE No.1_RELIANCE DIGITAL TV-Measat 3 at 91.5°E-South Asia footprint: SPECTRUM ANALYSIS_12 201 MHz V+H-ULPC BEACON frequency identification , Coverage area , Live recordings from the analysis , curent quality status in central Europe ... Roman Dávid. 01/29/2011 - 08:24
Hottest News 29.1.2011-RELIANCE DIGITAL TV India:AUTOR Roman Dávid a jeho Think-Tank Czech & Slovak DX Satellite Club otvára EURÓPSKE CENTRUM pre príjem indického paketu RELIANCE DIGITAL TV z družice Measat 3 na 91.5°E v juho-ázijskom diagrame KU pásma Roman Dávid. 01/29/2011 - 08:33
Hottest News 29.1.11-NOVINKA č.1-RELIANCE DIGITAL TV-Measat 3 na 91.5°E-Juho Ázijský lúč-ANALÝZA SPEKTRA: ULPC BEACON-maják na 12 201 MHz a identifikácia satelitu v spektre V+H,oblasti pokrytia signálom,živé video záznamy a aktuálny akostný stav v strednej Európe... Roman Dávid. 01/29/2011 - 08:48
Sat List Update 30.1.11-UPDATE No.2-RELIANCE DIGITAL TV India-Measat 3 at 91.5°E-South Asia beam: RECEPTION QUALITY-OTA Over The Air programming+lowest level of GAIN for the successful reprogramming,first installation of the receiver,signal quality in relative terms ... Roman Dávid. 01/30/2011 - 07:28
Hottest News 30.1.11-NOVINKA č.2-RELIANCE DIGITAL TV-Measat 3 na 91.5°E-Juho Ázijský lúč-KVALITA PRÍJMU:OTA a PRVÉ REPROGRAMOVANIE RECEIVERA cez dátový kanál indického provajdera+minimálna hladina zisku pre úspešné ukončenie OTA,prvá inštalácia,kvalita príjmu+funkcie Roman Dávid. 01/30/2011 - 08:03
Page Astra 2d banner Roman Dávid. 01/30/2011 - 20:06
Sat List Update 31.1.11-UPDATE No.3-RELIANCE DIGITAL TV India-Measat 3 at 91.5°E-South Asia beam:India's first Hi-definition HD-DVR RECEIVER+DIGITAL VIDEO RECORDER DVR H 101 with the 160 GB HDD + official viewing card for the CA system SECA MEDIAGUARD,the receiver's menu Roman Dávid. 01/31/2011 - 14:48