2-6-2015-Sicral-1B-11-8-east-KA band : Autor stanovuje referenčnú hladinu zisku pre Dátový Terminál Selex na f=20 535 MHz,ktorý je identifikovatelný v lineárnom -V- spektre vojenského objektu Sicral 1B na orbite λ=11.8°E a operuje v spektre pásiem UHF,SHF

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 2.6.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
    
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KU+KA pásme
                Sicral 1B -
λ=11.8°E _ Vojenský stacionárny objekt talianskej armády

Autor stanovuje referenčnú hladinu zisku pre Dátový Terminál Selex na f=20 535 MHz,ktorý je identifikovatelný
v lineárnom -V- spektre vojenského objektu Sicral 1B na orbite λ=11.8°E a operuje v spektre pásiem UHF,SHF a EHF .

  - autor identifikoval na f=20 250 MHz v rozpätí spektra len 500 kHz,nosné signály telemetrie,sledovania a riadenia
      TT & C vojenského objektu Sicral 1B na λ=11.8°E

ttc-sicral-1b