23-6-2015-WGS-F3-12-west-KA-band:EXKLUZÍVNA NOVINKA-Analýza amerického vojenského objektu v KA pásme_Autor Roman Dávid analyzuje kompletné frekvenčné spektrum prepojovacích transpondérov vo frekvenčných pásmach X (8 GHz) a KA (20 GHz) na americkom

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 23.6.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
            
WGS F3 / -12° zd : Analýza amerického vojenského objektu v KA pásme

wgs-f3-12-west-ka-x-band

                                        komentár autora Romana Dávida

Autor Roman Dávid analyzuje kompletné frekvenčné spektrum prepojovacích transpondérov vo frekvenčných pásmach X (8 GHz)
a KA (20 GHz) na americkom vojenskom  objekte WGS-3 umiestnenom na pozícii λ=-12° západnej dĺžky geostacionárnej orbity,
ktorý cez 10 smerovatelných parabolických antén v KA pásme a pravdepodobne jednej antény v pásme X zabezpečuje šifrovanú,
vysokokapacitnú a kvázi globálnu dátovú konektivitu pre 92 online pripojených IP modemov (limit 3 Gbit/sec) respektíve terminálov
ozbrojených zložiek prevažne Americkej,Kanadskej ale aj iných spriatelených armád na mori,pevnine a vo vzduchu a to konkrétne
pre oblasť Atlantického makroregiónu. Prevádzkovú kontrolu nad tu analyzovaným objektom vykonáva spol. MSCW pre Ministerstvo
obrany Spojených Štátov Amerických (DoD)
.Objekt WGS-3 je súčasťou flotily šiestich geostacionárnych družíc,ktoré plne nahradili
technicky zastaralú flotilu približne štrnástich vojenských objektov z amerického satelitného programu DSCS III,v ktorom
zabezpečovali šifrovanú hlasovú a dátovú komunikáciu armády Spojených Štátov Amerických v rozpätí rokov 1980-2003.

Niektoré satelity z  programu DSCS III sú podľa neoficiálnych údajov v prevádzke aj v súčastnosti,ale z dôvodu ich mimoriadne
malej dátovej kapacity/komunikačnej šírky pásma boli plne nahradené geostacionárnymi objektami z programu WGS,ktorého
družice majú k dispozícii 10x vyššiu komunikačnú kapacitu,ktorá je základom pri "LIVE" video prenosoch streamovaného obrazu
a snímok z bezpilotných a diaľkovo obládaných lietadiel,ktoré zabezpečujú monitoring vývoja vojenských ai. operácií nad
definovaným územím,taktický a elektronický prieskum a hlavne bojové úlohy.Americký satelitný program WGS vznikol ako
odpoveď na násobne väčšiu aplikáciu technicky pokročilých komunikačných a ďiaľkovo riadených objektov v bojovom a v
prieskumnom nasadení po celom svete,ktoré si vyžadujú násobne vyššiu dátovú kapacitu,lebo v súčastnosti sleduje armádne
velenie okamžitý stav bojových ai operácii na území vzdialenom tisícky kilometrov výhradne LIVE-NA ŽIVO !

Autorom analyzované objekty WGS-2 na λ=60e a WGS-3 na λ=12w v X pásme,sú pre Pentagon tie kľúčové z hľadiska
operatívneho riadenia bezpilotných armádnych lietadiel-dronov a to hlavne v štátoch a z oblastí (ako sú Blízky východ,Arabský
poloostrov,predná Ázia,severná Afrika atď ),ktoré sa stali obeťami a zároveň súčasťou násilného "demokratizačného
a protiteroristického" ťaženia často pod hlavičkou zvrhnutia nepohodlných,poriadkumilovných ale aj často besných diktátorov,
ktorí údajne vlastnili zbrane hromadného ničenia (a zároveň a čisto náhodou enormné množstvo kvalitných energonosičov)
a následnej umelej tvorby bábkových a vysoko nestabilných vlád a dvojvládí s minimálnou podporou väčšiny obyvatelstva
v niektorých vyššie menovaných krajinách,ktoré na základe ich vysoko rozdielneho spoločensko-politického vývoja počas
posledných niekoľkých tisícročí (v porovnaní s vývojom v krajinách západnej civilizácie), neboli a doteraz nie sú pripravené
na etablovanie sa diskusie a názorovej plurality ako základu pre budovanie demokratickej spoločnosti.Dôsledkom tohoto
ťaženia je nikdy nekončiaci chaos v spoločnosti,násilie a smrť stoviek  tisícov ľudí,kmeňové vojny,nezamestnanosť,chudoba,
ktorá súvisí so stratou ľudskej dôstojnosti a následnou migráciou obyvatelstva do Európy s ktorou práve zápasia hlavne
prímorské ale aj niektoré vnútrozemské krajiny. / *

Ďalším cieľovým objektom armádnej kontroly,riadenia a komunikácie (nie len v prípade chýbajúcej alebo zničenej pozemnej
komunikačnej infraštruktúry) cez vysokokapacitné zbernice objektov WGS-2+3 sú armádne dátové terminály/IP modemy,
s umiestnením na lodiach,automobiloch,lietadlách,ktorých jedným z hlavných dodávateľov je spol. L-3 Linkabit,San Diego,
CA,USA
.Terminály dokážu v závislosti od ich konfigurácie komunikovať v pásmach X,KU a KA a ich HW základ je tvorený :
klasickou alebo nafukovacou parabolickou poprípade plochou anténou (s pravidla zakrytovanou podobne ako v dronoch)
s priemerom len D=41-46-51 cm a IP modemom . Pre zaujímavosť doplním že kryptografický modul v terminále,je chránený
s vysokou pravdepodobnosťou štvrtým čiže najvyšším štandardom podľa amerického vládneho predpisu FIPS 140-2,ktorý
definuje SW+HW ale aj poveternostné požiadavky (tlak,teplota,nadmorská výška,vlhkosť atď) pre jeho bezpečnú prevádzku.

Výsledky autorových analýz v X pásme,s doteraz najvyššou dosiahnutou kvalitou príjmu v štandarde DVB-S2 jednoznačne
demonštruje aj vizualizácia ideálnej kvality v podobe štyroch stavov konštalácie QPSK,čo len potvrdzuje fakt že mimoriadne
vysoký vysielací výkon v konečnom dôsledku umožňuje stabilný príjem týchto šifrovaných streamov aj s priemerom antény
okolo D=41 cm,ktorá tvorí základ armádneho terminálu od firmy L-3 Linkabit. (poznámka:na rozdiel od KA pásma
sa prenosové parametre jednotlivých šifrovaných streamov v X pásme mimoriadne často menia a sú platné spravidla jednotky dní)

* autorova vsuvka,z oblasti zahraničnej politiky,ktorej sa amatérsky venuje vo voľnom čase

použité zdroje informácií :

1, wikipédia.org
2, L-3 Linkabit
3, nasa.org
4, výskumná činnosť Romana Dávida

              dxsatcs.com-logo