24-3-2015-PREMIÉRA: 14 Nových paketov z objektov Astra 2E a 2F z orbitálnej pozície 28.2°vd v spektre KA pásma od 19,5 do 22 GHz - Autor Roman Dávid analýzou identifikoval v spektre pravotočivého vektora KA pásma,objektov Astra 2E+2F na 28.2°vd v rozpätí

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 24.3.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :

Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme
14 Nových paketov provajdera SES Astra v spektre KA pásma z družíc Astra 2E+2F na 28.2°vd

Autor Roman Dávid analýzou identifikoval v spektre pravotočivého vektora KA pásma,objektov Astra 2E+2F na 28.2°vd
v rozpätí od 19.5 do 22 GHz presne 14 paketov patriacich do širokopásmových (obojsmerných) dátových služieb
provajdera SES Broadband(predtým Astra2Connect).Operátor aplikuje dve najpokrokovejšie výhody v porovnaní
s formátom DVB-S a definovanú šírku pásma nosnej BW okolo 70 MHz vysoko účinne využíva pomocou metód adaptibilného
a variabilného kódovania ACM/VCM (spolu s výkonnou schémou kódovania založenom na Gallagerovom kóde),
pre ktoré je typická dynamická zmena modulačných parametrov formátu DVB-S2 v závislosti od zmien poveternostných
podmienok na RX strane modemu (ACM) pri prevažne aplikovanom parametre SR=57 000 KS/sec.(V marci 2014 bol už
štandartizovaný aj ďalší vývojový stupeň v podobe výrazne výkonnejšieho formátu DVB-SX2 pre satelitnú signálnu
distribúciu,ktorý zavádza do praxe ako štandart účinnosť vyššiu až o 51%_BW-Bit/Hz v porovnaní s tu aplikovaným
formátom DVB-S2 a umožňuje aplikovať aj konštelácie napr. 128 alebo 256APSK).
Kedže prevádzkovateľ SES Astra voľne neposkytuje ako súčasť tabuliek frekvenčného plánovania objektov Astra 2E a 2F
aj schému delenie spektra a frekvencie nosných v KA pásme,autor s určitosťou nevie priradiť časť spektra ale ani
vyžarovacie schémy od 19.5 do 22 GHz k objektom A2E alebo A2F a vychádza len z tvrdenia prevádzkovateľa že
širokopásmová dátová prevádzka je v súčastnosti aktívna v spektre KA pásma,čo potvrdzujú aj autorove analýzy,
ktoré na základe dosiahnutých hladín zisku derivovaných zo sekundárneho riadiantu Prodelin s D=4.5 m potvrdujú
že miesto meraní a analýz (Lučenec) sa nenachádza v oblasti,ktorú operátor pokrýva stabilnou signálnou hladinou,
ktorá umožňuje inštaláciu doporučeného radiantu s D=75 cm . +++++++++

            ses-broadband-ka-band-promo.

dxsatcs-logo