28-4-2015-Alphasat I-XL-Inmarsat-I-4A F4-25°E-KA pásmo : PREMIÉRA_Prvá 40/50 GHz satelitná videokonferencia v histórii realizovaná cez družicu Alphasat a Prvý úspešný laserový prenos dát medzi dvoma objektmi na rozdielnych dráhach GEO/LEO ...

autor : Roman Dávid_zakladateľ Think-Tanku Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com    

           
                                             publikované dňa : 28.4.2015 @ Lučenec

                                              Výskumný projekt č.1 / KA pásmo :
 
Referenčné hodnoty zisku G pre paraboly s priemerom od 180 do 450 cm v KA pásme

         PREMIÉRA č.1 v KA pásme : Alphasat I/XL-Inmarsat I-4A F4 na 25° vd

a, Prvá 40/50 GHz satelitná videokonferencia v histórii realizovaná cez družicu Alphasat
b, Prvý úspešný laserový prenos dát medzi dvoma objektmi na rozdielnych dráhach GEO/LEO

Autora zaujalo úspešné aplikovanie obojsmernej dátovej komunikácie v praxi s rýchlosťou 1.8 Gbit/sec pri použití infračerveného
koherentno-úzkospektrálneho svetla s ultrastabilnou vlnovou dĺžkou len 1.064 µm z laserovej diódy,(čiže v ne-rádiofrekvenčnom
spektra elmag.vlnenia),ktorá prebiehala medzi dvoma orbitálnymi objektmi umiestnenými na rozdielnych dráhach GEO/LEO,kde
jeden objekt je poziciovaný na geostacionárnej dráhe GEO/λ=25°východnej dĺžky s periódou obehu P=1436 min (Alphasat I/XL-
Inmarsat I-4A F4) a druhý objekt slúžiaci pre ďaľkový prieskum zemského povrhu,ktorý obieha po heliosynchrónnej LEO dráhe
s typickou hodnotou inklinácie i=98.18° a s periódou obehu P=98,6 min (Sentinel-1).Tento obojsmerný prenos dát medzi objektmi
dráh GEO a LEO
( ako sú napr. meteorologické a výskumné objekty TerraSAR-X,TanDEM-X ktoré obiehajú vo výške od 150 do 2000 km
typicky 600-800 km pri heliosynchrónnej dráhe a pozemnou stanicou kde ako most slúži autorom analyzovaný GEO objekt Alphasat
I/XL na λ=25° vd ) cez laserový terminálu TDP 1 objektu Alhasat I/XL bol historicky vôbec prvým takýmto spojením,ktorý bol
úspešne verifikovaný a aplikovaný v satelitnej praxi.Uskutočnil sa dňa 28.11.2014 medzi LEO objektom Sentinel-1,ktorý
zabezpečuje snímkovanie zemského povrchu a GEO objektom Alphasat I/XL do pozemného centra Európskej vesmírnej
agentúry ESA v nemeckom Darmstade(spolková krajina Hesensko).

Ďalším z historických míľnikov a dôvodom prečo autor Roman Dávid analyzuje objekt Alphasat I/XL je vôbec prvý prenos satelitnej
videokonferencie vo frekvenčnom spektre Q pásma 40/50 GHz
,ktorý sa uskutočnil dňa 3.2.2015 cez sieť TDP 5 medzi pozemnými
stanicami Tito v južnom Taliansku,Spino d'Adda v severnom Taliansku a Graz v juhovýchodnom Rakúsku.Pri nepriaznivých
poveternostných podmienkach sneženia (Tito) a dažďa (Spino d'Adda) boli aplikované nasledovné parametre prenosu:

RX rozsah frekvencii : 47.850 - 48.150 GHz (V-Band)
TX rozsah frekvencii 37.850 - 38.150 GHz (Q-Band)
Polarizácia : Lineárna V
DVB štandard : DVB-S2
Modulácia : 8PSK
FEC : 9/10

s nasledovným výsledkom : viď vizualizácia dosiahnutej kvality v konštelácii 8PSK

the first video conference in qv band-source-giuseppe codispoti-italian space agency-01ground-station-tito-the first video conference in qv band-source-giuseppe codispoti-italian space agency-02ground-station-spino-d-adda-the first video conference in qv band-source-giuseppe codispoti-italian space agency-03

Autor sa vo svojich analýzach objektu Alphasat I/XL konkrétne zameriava na spektrum KA pásma od 18 do 22,5 GHz,ktoré je
jedným z troch aktívnych okrem L a Q pásma a v rozsahu lineárneho vektora vlnenia -V- identifikoval Beacon/Maják
na f=19 701 MHz,ktorý je vysielaný výkonom EIRP=19.5 dBW do oblastí Európy,Afriky,Blízkeho východu,Ázie ++++

zdroj informácií : A.S.I. - Agenzia Spaziale Italiana

ALPHASAT-PROMO

dxsatcs-logo