28-9-2021-PRODELIN 370 cm & EthioSat & NSS 12: Autor Roman Dávid sumarizuje všetky korekcie a zdokonalenia,ktoré vykonal za účelom dokázania kontinuity LOCKU v kvantite 2x24 hod. na referenčnej frekvencii f0=11 545 H aj na výstupe z PF Prodelin 370 cm

autor : Roman Dávid_zakladateľ Mozgového Trustu Czech & Slovak DX Satellite Club na www.dxsatcs.com

                                      publikované dňa : 28.9.2021 @ Lučenec

odkaz na novinku : https://www.dxsatcs.com/content/nss-12-57e-ethiosat-prodelin-370cm-satellite-reception

Téma zadania pre praktické cvičenia : Na základe posledne vykonaného dokazovania o dosiahnutí jedného spojitého priebehu (kontinuity)
"LOCKU" referenčnej frekvencie f0=11 545 H pre vyžarovací diagram "Východná Afrika" družice NSS 12 na λ=57,0° v kvantite 2x48 hodín,
odvodeného od priemeru sekundárneho žiariča D=450 cm sa dnes pomocou dokazovania v podobe signálneho monitoringu v kvantite 2x24 hodín
pokúste preniesť do praxe satelitného príjmu identickú formu kontinuálneho priebehu "LOCKU" na identickej referečnej frekvencii "f0",
ale s priemerom sekundárneho žiariča len D=370 cm
.Pri samotnom dokazovaní aplikujte rovnaké softvérové (EBSpro) a hardvérové (TBS 5927)
vybavenie tak aby (za predpokladu že úspešne zvládnete dokazovanie v praxi) výsledná porovnávacia báza poskytovala nespochybnitelný dôkaz
o dosiahnutom raste v kvalite príjmu vo vzťahu k navýšeniu aplikovaného priemeru o D=80 cm,čo je samotnou podstatou môjho vedecko-výskumného
snaženia v tomto výskumnom projekte zameraného na verifikáciu zisku vo vzťahu k rastu priemeru apertúry parabolických reflektorov,čo je kľúčovým
problémom praktickej stránky satelitného príjmu ako takého vo vzťahu k D=2>3>4>5>6m atď...

ethiosat-prodelin-370cm-reception