14.6.2023-NEWS FLASH/16APSK Multistream/Eut 9B: Rast intenzity výkonu EIRP na každej z frekvencií od 12 111 do 12 466 MHz práve dosiahol svoje maximum čo autor Roman Dávid dokazuje v postupnosti zmien špičky kvality SNR=17,2 > 17,1 > 16,9 dB na 12 466 MHz

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology 
                   Measuring and decoding DVB-S2 multistreams

                                                   Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                           
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-     
                                                   
       

                                               Novinka v rubrike : NEWS FLASH

14.6.2023 :  NEWS FLASH/16APSK Multistream/Eut 9B: Rast intenzity výkonu EIRP na každej z frekvencií od 12 111 do 12 466 MHz
práve dosiahol svoje maximum čo autor Roman Dávid dokazuje v postupnosti denných zmien špičky kvality SNR=17,2 > 17,1 > 16,9 dB na f=12 466 MHz

Synopsia : Na základe vývoja mikrozmien v intenzite vyžiareného výkonu EIRP v P-moduse Jar/Leto 2022 (monitoroval som ju
na dennej báze počas celého minulého leta 2022) dnes odvodzujem a tvrdím že špička intenzity výkonu od začiatku mesiaca 06/2023
dosiahla svoje maximum na každom z transpondérov talianskeho vyžarovacieho zväzku,čiže už nerastie
a ustálila na novom
a každodennom normále,ktorý koreluje so špičkou kvality v jednotke SNR/MER okolo 17 dB konkrétne na frekvencii f=12 466 MHz_V.
Inak povedané nielen že dnes na f=12 466 MHz_V dokážem že modus výkonu S/S 2023 dosiahol začiatkom mesiaca 06/2023 svoje maximum,
ale na základe modelu vývoja zmien v rovnakom P-moduse roku 2022,si dnes dovolím stanoviť jeho predikciu zotrvania na rovnakej
hladine až do obdobia jesennej rovnodennosti 2023
,kedy sa opätovne dostane do platnosti modus Jeseň/Zima 2023-2024
a s ním súvisiaci pokles výkonu a kvality.Súčasťou mojej dnešnej predikcie vývoja budúcich zmien v intenzite EIRP,ktoré si dovoľujem stanoviť
na základe vývoja minulých zmien z obdobia platnosti posledného modusu S/S 2022,je aj môj odhad o zotrvaní týchto maxím až do
približne polovice mesiaca september 2023
a vychádzam pritom z mojich podrobných analýz a porovnávacích báz z P-modusu S/S 2022.
Dnes publikované výsledky od 12 do 14.6.2023 dokazujú nielen že mnou stanovené 2 modusy výkonu vôbec existujú,ale aj to že od 20.3.2023
dochádzalo k postupnému,nie skokovému rastu v intenzite výkonu EIRP,ktorú som dokázal v praxi pretransformovať na súčasnú
špičku kvality okolo MER/SNR=17 dB
.Pochopitelne,kedže sa tu nachádzame na vedeckej pôde,nie na pôde náhod,dojmov,dohadov a čakania
na sporadicky vznikajúce a zanikajúce špičky výkonu spojené s dejmi v rôznych častiach atmosféry atď_alebo tiež SAT DX...,aj toto moje tvrdenie
musím nespochybniteľne dokázať v porovnávacej báze
.Už som o tom písal že dva len "na oko" rozdielne SW značiek EBSPro a CrazyScan
používajú identické matematické algoritmy výpočtu chybovosti a kvality v jednotke odstupu Signál/Šum-SNR,BER,čiže porovnávacia báza dokazujúca
postupnosť rastu je argumentačne postačujúca.

Porovnávacia báza dokazujúca postupnosť nie skokovosť rastu špičky intenzity výkonu EIRP v jednom a tom istom moduse výkonu Jar/Leto 2023
na f=12 466 MHz_V :

►PF 450 cm_od 2 do 5.4.2023 som dosiahol nasledovnú dennú postupnosť špičiek kvality : SNR=16,5 > 16,3 > 16,4 dB
►PF 450 cm_od 12 do 14.6.2023 som dosiahol nasledovnú dennú postupnosť špičiek kvality : SNR=17,2 > 17,1 > 16,9 dB

 

                            Autor Roman Dávid transformoval rast intenzity výkonu EIRP v moduse S/S 2023 na kvalitu :
 

                              SNR=17,2 dB : DVB-S2/Multistream PC karta TBS 5927

                        MER=17,0 dB : Multistream analyzátor Metek HD 

                        SNR=17,0 dB : E2/OpenATV 7.1_Octagon SF 4008 UHD

                                                                                                                                                                                           

Metek HD : analýza spektra a kvality na f=12 466 MHz_V _ RL Valle d'Aosta Taliansko
-za predpokladu jasnej oblohy špička kvality dosahuje bežne nový normál okolo MER=17 dB,čiže aj 12.6.2023+dôkaz 
                          
                                  13.6.2023 o 5:00 ráno : LNB SMW s LOF=11 250 MHz _ 18V+22kHz_IF=1216 MHz
                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-spectrum-quality-analysis-metek-06-2023-n                            

                                                                                                                                                                                           

TBS 5927+SW CrazyScan : špička kvality okolo SNR=17 dB každý deň ,16APSK konštelácia a dôkaz v online video ukážke

   12.6.2023 : SNR=17,2 dB (vo video ukážke)                      13.6.2023 : SNR=17,1 dB                                 14.6.2023 : SNR=16,9 dB
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-tbs5927-12-6-2023-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-tbs5927-13-6-2023-n dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-tbs5927-14-6-2023-n                                                                                                                                                                                 
                      

                                                                                                                                                                                           

S/S P-Modus_E2/Octagon SF 4008 "SNR" quality: Typická špička kvality v jednotke SNR od 16,8 do 17 dB bežne zobrazovaná na f=12 466 MHz jedným
z najpoužívanejších 4K receiverov v Európe značky Octagon SF 4008 s OS Enigma 2 a IMG OpenATV 7.1. , čiže aj dňa 13.6.2023+dôkaz

 

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-octagon-sf-4008-4k-12-6-2023-n