19-4-2023-NEWS FLASH/Multistream_Akú špičku kvality je možné dosiahnúť v diagrame WIDE a ITALY družice EUT 9B ?+Vykonám test zhodnosti výsledkov meraní analyzátorov Televes a Metek+Výsledky príjmu štandardu Multistream s OS Enigma 2 a Octagon SF 4008

dxsatcs.com-about

                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream standard

                                                   Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)                                                                                  

 
                                                publikované dňa : 19.4.2023 @ Lučenec
 
 
odkaz na novinku : eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multi-input-stream-pls-gold-news-flash | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)
                                                                                                                                                                                      
 

19.4.2023-Dnes dám odpoveď na otázku akú špičku kvality je možné dosiahnúť v diagrame Wide
a Italy družice Eutelsat 9B v strednej Európe ? + Vykonám online test zhodnosti výsledkov meraní
analyzátorov Televes H60 a Metek HD + Poskytnem odpoveď akú kvalitu je možné dosiahnúť
s receivermi na báze OS Enigma 2 pri príjme štandardu DVB-S2/Multistream z družice Eutelsat 9B...

                                                                                                                                                                        

1,Dnes dám do pomeru typické amplitúdy kvality zo širokého vyžarovacieho diagramu Wide a relatívne úzkeho vyžarovacieho
diagramu Italy družice Eutelsat 9B na 9.0°E aby som tak vedel overiť s akou účinnosťou dokáže dané systémové riešenie
v ohnisku symetrického reflektora s D=450 cm spracovať aj intenzity vyžiareného výkonu EIRP okolo 51 dBW,pretože platí
že nie každá technológia dokáže s vysokou účinnosťou spracovať vlnenia s vysokou (50+ dBW) a ZÁROVEŇ aj s nízkou alebo
priemernou intenzitou výkonu
 (od 35 do 38 dBW-ako je to v prípade diagramu Italy na strednom Slovensku,okrem TP IT7)
a prax mi potvrdila že v niektorých konšteláciách frekvenčného spektra a aplikovanej polarizácie je nepomerne zložitejšie účinne
spracovať práve VF vlnenia s vysokou intenzitou výkonu ako tie s nízkou-
viď. detaily technologického postupu v rubrike
Multistream/Technology

V praxi nie je častokrát jednoduché nájsť kompromis a riešenie v oblasti vlnovej fyziky medzi :
 
(a)požiadavkou po maximalizácii priepustnosti vlnovodov alebo minimalizácii prechodového útlmu 
(b)a schopnosťou vybrať a zároveň online korigovať veľkosť uhlových odchýliek SKEW s ultra vysokou presnosťou
(c)a schopnosťou vysoko účinne izolovať vlnenia s opačnou polarizáciou pri vysokých intenzitách výkonu a tým pádom minimalizovať
účinok vzájomných ingerencií z opačne polarizovaných vlnení
 
Dnešné výsledky meraní verifikujú nakoľko sa mi podarili naplniť predchádzajúce fyzikálne podmienky v praxi príjmu.
►Tento test vykonaný dňa 18.4.2023 a dosiahnuté amplitúdy kvality v jednotke merani SNR/BER verifikujú funkčnosť a vhodnosť fyzikálneho
návrhu systémového riešenia pre vysoké_50+ dBW,ale súčasne aj pre priemerné intenzity výkonu 35-38 dBW a danú konšteláciu
spektier V a H
a to hlavne vo vzťahu k značnej miere vzájomnej ingerencie spektier,ktorú som dokázal v analýze spektra
                                        
                              EUT 9B : WIDE beam                                                                           EUT 9B :  Italy beam 
                         11 996 MHz_V : Globecast                                                           12 111 MHz_V : Cairo Communication
                               
DVB-S/QPSK/FEC=3/4                                                                 DVB-S2/16APSK/Multistream/FEC=2/3

                      SNR=21,4 dB                                                            SNR=16 dB

                                                                                     TBS 5927 + CrazyScan

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-dvb-s-11996-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-18-4-2023-n      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12111-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-18-4-2023-n             

►        EUTELSAT 9B : KU Wideband downlink coverage                             Eutelsat 9B : KU Italy downlink coverage
                                source : eutelsat.com                                                                      source : eutelsat.com
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01-n      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02-n                                                                                                                                                                                                                                                
►Online video ukážky zo dňa 18.4.2023 vylučujú súvislosť dosiahnutia amplitúd kvality s náhodnou špičkou v intenzite výkonu a naopak
frekvencia opakovania špičiek dokazuje že v prípade talianskeho lúča sa jedná o typickú a každodenne dosiahnutelnú amplitúdu okolo SNR=16 dB
v mňou zadefinovanom výkonovom moduse Jar/Leto a v prípade širokého lúča Wide prezentujem trvalo prítomnú amplitúdu okolo SNR=21,3+ dB

                           

 

 
2,Na základe výsledkov meraní na f=12 111 MHz dnes dokážem pravdivosť mojich tvrdení zo dňa 7 a 12.4.2023 o vzniku a výskyte dvoch
výkonových 
modusov v zóne príjmu "Out of footprit" objektu Eutelsat 9B-diagram Italy Ku,pričom momentálny priebeh modusu jar/leto koreluje
s priemerným rastom špičky kvality o 0,5 dB z jednotky meraní SNR alebo MER.Porovnajte si výsledky signálneho monitoringu s PF 450 cm
na f=12 111 MHz_V zo dňa 6-9.11.2022 
z obdobia mnou zadefinovaného priebehu výkonového modusu jeseň/zima a dnešnú špičku kvality
zo dňa 18 a 19.4.2023 a potvrdíte mi že aj toto moje tvrdenie viem dokázať ako pravdivé.

              12 111 V : Mediaset 2_19.4.2023 in the morning                                    12 111 V : Mediaset 2_18.4.2023 in the morning

                                     MER=16,2 dB                                                                                         SNR=16,0 dB

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12111-mhz-v-quality-analysis-metek-hd-19-4-2023-01-n        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12111-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-18-19-4-2023-02-n                                                                                                                      
 
 
3,Dňa 12.4.2023 som tvrdil že v otázke výkonu digitálneho kanála Pwr zobrazujú analyzátory Metek HD a Televes H60 zhodné údaje
a sú kalibrované na rovnaké hodnoty.Dnes som dané analyzátory paralelne zapojil na výstupy z dvojcestného a pasívneho  signálneho
rozbočovača Televes SAV 25 FN 2,aby som mohol online vykonať čo najpresnejší porovnávací test výsledkov meraní a analýzy kvality
sat.príjmu v štandarde DVB-S/QPSK na frekvencii f=11 996 MHz_V v diagrame Wide družice Eutelsat 9B na 9.0°E_projavder Globecast.
Výsledok online analýz,keď som analyzátory napájal v rovnakom čase z jedného signálneho zdroja potvrdilli pravdivosť mojich tvrdení
že aj napriek priam astronomickému cenovému rozdielu tieto dva produkty zobrazujú plne porovnatelné až identické výsledky meraní
v štandarde DVB-S/QPSK.Amplitúda kvality v jednotke MER permanentne a na obidvoch oscilovala v rozsahu špičiek od približne 18,7 do 20+ dB
v teste trvajúcom t=10 minút,pri samozrejme trvalo nulovom stave chybovosti BER pred a za Viterbi korekciou.Inými slovami výsledky meraní
v štandarde DVB-S/QPSK z analyzátora Televes H60 a Metek HD môžeme považovať za zhodné.
Rezumé testu autora Romana Dávida : to že je analyzátor niekoľkonásobne lacnejší,neznamená že výsledky jeho meraní
ktoré zobrazuje musia byť automaticky chybné,alebo zavádzajúce.Taktiež platí že extrémne vysoká cena nemusí byť automaticky
garantom referenčných výsledkov meraní.Pýtate sa prečo : pretože správna a stabilná funkcia aj toho najkomplikovanejšieho
a najdrahšieho prístroja je odvodená od softvéru/programu,ktorý ho ovláda.Tento princíp pochopitelne nie je platný úplne
v každej tovarovej skupine,ale v oblasti spotrebnej elektroniky nie sú tieto cenovo/kvalitatívne paradoxy ničím výnimočným.


Príslovím zhrnuté: Za málo peňazí veľa muziky ! prípad od prípadu_môže a nemusí platiť

len niektoré z tých závažnejších SW bugs,ktoré som identifikoval : 
SW Bugs/Televes H60 : dočasné,rádovo 1-3 minúty,chybné zobrazovania veľkosti rezervy Link Margin v prípade meraní v norme DVB-S2/8PSK atď...
SW Bugs/Metek HD : bezdôvodný nárast chybných paketov "Packet Errors" či už pri meraní v DVB-S alebo DVB-S2,ktoré sa stratí po opätovnom
vypnutí a zapnutí analyzátora atď...

                                                                       TELEVES H60 / METEK hd

           dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-dvb-s-11996-mhz-v-quality-analysis-online-test-televes-h60-metek-hd-n                   
    

4,Za účelom lepšieho pochopenia a predstavy,pre masy divákov,čo to v praxi znamená dosiahnúť kategorizáciu kvality príjmu
s označením DTH v štandarde DVB-S2/Multistream v zóne "Mimo stopy_Lučenec/Slovensko"
som vykonal sériu meraní
od 16 do 18.4.2023 na štyroch frekvenciách od 12 111 do 12 466 MHz_V s tým najbežnejším satelitným receiverom Octagon SF 4008 UHD
s operačným systémom Enigma 2 a IMG od vývojárov OPEN/ATV 7.1.

Metodický postup zberu nameraných dát pozostáva z prezentácie jednej špičky kvality v danom časovom úseku a troch video ukážkach
v minimálnom trvaní t=5 minút,ktoré som nahral s približným odstupom 5-7+ hodín_ráno>obed>večer.Dosiahnuté stavy dokazujú minimálnu
okamžitú osciláciu špičky kvality SNR a bežnú formu DTH príjmu,ktorá nemá v mojom prípade nič spoločné so sat dx.

1,                     12 111 MHz_V : DVB-S2/16APSK/ Multistream by OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1 

                                                      SNR=15,8 dB          

                   
                    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12111-mhz-v-quality-analysis-enigma2-openatv-octagon-sf-4008-n           
                                    ráno/morning                           poludnie/noon                       večer/evening
                                                 

2,                         12 149 MHz_V : DVB-S2/16APSK/ Multistream by OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1

                                                         SNR=15,2 dB

                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12149-mhz-v-quality-analysis-enigma2-openatv-octagon-sf-4008-n         
                                    ráno/morning                           poludnie/noon                       večer/evening
                                    

3,                       12 380 MHz_V : DVB-S2/8PSK/ Multistream by OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1

                                                       SNR=15,5 dB

                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12380-mhz-v-quality-analysis-enigma2-openatv-octagon-sf-4008-n     
                                  
ráno/morning                           poludnie/noon                       večer/evening
                                  

4,               12 466 MHz_V : DVB-S2/16APSK/ Multistream by OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1

                                                     SNR=16 dB

            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-16apsk-multistream-12466-mhz-v-quality-analysis-enigma2-openatv-octagon-sf-4008-n                    
                            ráno/morning                           poludnie/noon                       večer/evening