HYLAS-1-33-5°W-APLIKÁCIA KÓDOVANIA ACM-VCM v KA pásme na DVB-S2 DATA LINKE a praktická aplikácia variabilne modifikovaných modulačných parametrov za účelom dosiahnutia optimalizácie vzťahu BW-Bit/Hz analyzovaná v spektre RHCP v KA pásme na f=19 944.5 MHz

                                                                       aktuálna linka :
HYLAS-1-33-5°W-a APLIKÁCIA KÓDOVANIA ACM-VCM v KA pásme na DVB-S2 DATA LINKE a praktická aplikácia variabilne
modifikovaných modulačných parametrov za účelom dosiahnutia optimalizácie vzťahu BW-Bit/Hz analyzovaná v spektre RHCP
                                                    v KA pásme na f=19 944.5 MHz

vyberám z knižnica autora Romana Dávida so súvisiacou témou aplikácie metód kódovania ACM-VCM v DVB-S2 formáte

Roman Dávid : Príjem v KA pásme:Optimalizácia vzťahu BW-Bit/Hz distribučnej DVB-S2 linky v KA pásme pomocou metód
adaptívneho a variabilného kódovania a modulácie ACM-VCM a analýza dvoch TS tokov v mod. 16APSK-QPSK z družice
                                                        A1H na 19.4°e s DVB-S2 tunerom TBS 5925
.

dxsatcs-com-ka-band-satellite-data-reception-hylas-1-33.5-west-dvb-s2-tv-tuner-tbs-5925-acm-vcm-reception-section-monitoring

                                                       dxsatcs logo
                                                               CZECH & SLOVAK DX SATELLITE CLUB
                                                                                  Think-Tank

                                                                    Roman Dávid - author & founder