Téma : Magnetický a mechanický polarizátor SMW a Hirschmann v praxi príjmu pásma KU


  Téma : Magnetický a mechanický polarizátor SMW a Hirschmann v praxi príjmu pásma KU- pri TESTOVANÝCH VÝROBKOCH OD SWEDISH MICROWAVE X LINE XF 45 A HIRSCHMANN CSP 1210 E.

magnetickz polarizator
TÉMA : naposledy som v odpovedi pre chorvátskeho sat. fanúšika detailne popisoval neporovnatelné výhody mechanického polarizačného rotora HIRSCHMANN CSP 1210 E v porovnaní s v amatérskej-komerčnej oblasti preferovaným jednoduchším univerzálnym napäťovým spôsobom voľby fixne umiestnených signálnych zberačov a tým samotnú zmenu polarity signálu na výstupe LNB.Nakoľko sa otázky z rôznych častí európy ohľadom tém výberu polarizačných rovín v KU pásme a v C pásme množia a doteraz som túto tému s ohľadom na poloprofesionány výber polarizačných rovín pri nízkej izolácii CROSS POLAR - ISSOLATION do 25 dB pre V a H polarizačnú rovinu pri magnetickom polarizátore spomínal vo viaccerých mojich prácach ale nie v jednej konkrétnej téme,rozhodol som sa konkrétne z rôznych uhlov pohľadu zadefinovať činnosť a výhody respektíve nevýhody výberu polarizačných rovín pomocou magnetického a mechanického polarizátora,ktoré sa aj v súčasnosti bežne vyrábajú / napr. SMW XF 45 za cenu 40 EUR apod / ale v amatérskej oblasti sú takmer neznáme.Túto tému som spracoval ako odpoveď pre poľského lovca sat.programov :NAPOREX.Spracovanie tejto témy je určené pre Českú a Slovenskú cieľovú skupinu od čoho sa odvíja aj výber jazykovej mutácie obsahu tejto práce.
ZOSTAVA 1 feed ozarovac pre PF anteny s pomerom fD od 04 do 045 2 magneticky polarizator SMW XLINE XF 45 3 single polarity quatro LNB SMW XLINE DRO KU c1ZOSTAVA 1 feed ozarovac pre PF anteny s pomerom fD od 04 do 045 2 magneticky polarizator SMW XLINE XF 45 3 single polarity quatro LNB SMW XLINE DRO KU c2ZOSTAVA 1 feed ozarovac pre PF anteny s pomerom fD od 04 do 045 2 magneticky polarizator SMW XLINE XF 45 3 single polarity quatro LNB SMW XLINE DRO KU c3
  Otázka od : NAPOREX
    
    Lokalita : Poľsko
    
    QESTION :

    Hi Roman
   
    I see You have very similair equipment that I have so I got a question.I bought SMW LNB X-line type E but I still need polarizer for it so I‘d like to ask You wich one shopuld I buy? I‘ve searched over the web for mechanical one but I can‘t find any. I rather don‘t like Chapparal because of signal loss so what will you recomend? What about SMW XF? it‘s magnetic one. Or maybe You know where to buy something like Yours hirshmann?
   
    Thanx in advance
    Greetz...
    naporex
    
    
    ANSWER REPORT :

    V súčasnosti sa v komerčnej praxi /v profesionálnej oblasti je spôsob výberu polarizačných rovín pomocou mechanických rotorov úplne bežnou záležitosťou / mechanický princíp výberu polarizačných rovín pomocou mechanického polarizátora napr. HIRSCHMANN 1210 C už nepoužíva - Má ako jediný možnosť definovať a uložiť do pamäte použitého DVB,ktorý je touto možnosťou vybavený, pre akýkoľvek sklon polarizačných rovín v rozsahu +/-90° vybratú polohu signálneho zberača vo vnútri vlnovodu,ktorý presne zodpovedá sklonu roviny príjmaného VF prenosu v signálnom spektre a tým pádom zabezpečiť jeho ZOSÚLADENIE , pre dosiahnutie maximálnej kvality príjmaného signálu.Čiže laicky povedané poloha signálneho zberača - čiže anténky vo vnútre mechanického polarizátora musí kopírovať sklon polarizačnej roviny príjmaného signálu a tým zabezpečiť ako som to už viac krát prízvukoval vo viacerých mojich prácach ,úplnú kontrolu nad možnou dosiahnutou signálnou kvalitou.Aj keď je príjmacia anténa uchytená v polárnom závese,ktorý by teoreticky mal zaručiť kontinuálnu zmenu SKEW LNB pri tej ktorej polohe družice na obežnej dráhe,v praxi ako som o tom napr. písal v práci NÁVRH SIGNÁLNEHO REŤAZCA NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 95°E - DRUŽICA NSS 6.KONKRÉTNY NÁVRH CELÉHO SIGNÁLNEHO REŤAZCA S DORAZOM NA VYRIEŠENIE VYSOKEJ POLARIZAČNEJ A SIGNÁLNEJ NESTABILITY PRI PRÍJME NAJVÝCHODNEJŠIEHO TELEKOMUNIKAČNÉHO SATELITU,KTORÝ JE MOŽNÉ ZACHYTIŤ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY je v závislosti od výberu tej ktorej družice nutné korigovať polohu sklonu polarizačnej roviny a to hlavne platí pri príjme vyžarovacích zväzkov ,ktoré len okrajovo zasahujú naše územie.Rozdiely v praktickom vyjadrení môžu dosahovať v porovnaní s teoreticky určeným sklonom polarizačnej roviny pre tú ktorú polohu družice na obežnej dráhe v závislosti od umiestnenia príjmacej antény aj +/- 20°,čiže v prípade že by som tento fakt zanedbal,mohol by som sa mylne domnievať že úroveň vyžiarenej energie EIRP v mieste príjmu je podstatne nižšia sko je v skutočnosti,kvôli nesprávnemu prispôsobeniu polarizačných rovín,čo v praxi spôsobí podstatný úbytok kvality príjmaného VF signálu - pokles MER a nárast okamžitej chybovosti BER na kanál.
 Magneticky polarizator SMW X LINE XF 45 detail na vstup IN c2Magneticky polarizator SMW X LINE XF 45 detail na vystup OUT c3Magneticky polarizator SMW X LINE XF 45 detail z boku c1
 V závislosti od výberu vyžarovacieho zväzku družice v praxi pri prípade z hľadiska vyžiarenej energie vysoko úzko smerového zväzku ako napr : Satelit INTELSAT 902 na 62E - Blízkovýchodný vyžarovací zväzok alebo ARABSAT 2B 30,5E -Blízkovýchodný vyžarovací zväzok platí pravidlo že poloha signálneho zberača ,ktorá zodpovedá maximálnej signálnej kvalite zodpovedá v praktickom vyjadrení len polohe +/- 2° !!! čo znamená že sklon polarizačnej roviny,ktorá príchádza v mieste príjmu LUČENEC - JUH STREDNÉHO SLOVENSKA - sa nachádza vo výreze z 90° len v polohe od 62° do 66° polohy signálneho zberača mechanického polarizátora,nad aj pod touto polohou príjem NIE JE MOŽNÝ !!! V porovnní napr. s príjmom Východného zväzku z družice TURKSAT 42E sa postupne kvalita príjmaného signálu mení z hľadiska polohy signálneho zberača mechanického polarizátora v oveľa väčšom rozsahu až +/- 10° - od 45° do 65°- toto bol príklad z praxe.Samozrejme nemusím zdôrazňovať že takéto korekcie s presnosťou na jednotky stupňov pri UNI LNB napr INVACOM SNF 031 sú v praxi vylúčené alebo veľmi obťiažne,čo len vyjadruje opodstatnenosť použitia tohto z hľadiska signálnych vlastností dodnes neprekonaného komponentu reťazca spracovania.
    V praxi sa často stretávam s nesprávnym názorom o vysokom priechodovom útlme Mechanického polarizátora ale,straty spôsobené neprispôsobením polarizačných rovín ďaleko prekonajú zanedbateľne malý priechodový útlm okolo 0,2 až 0,3 dB a plné impedančné prispôsobenie VSWR Mechanického pol. na jednopolaritný LNB napr. SMW WDL DIGITAL DUAL OUTPUT s minimálnym stojatým vlnením ČSV v vlnovode čo je taktiež dôležité pre dosiahnutie maximálnej kvality príjmaného signálu z dôvodu aby nevzniklo odrazené a postupné vlnenie vo vodiči-vlnovode z dôvodu impedančného neprispôsobenia Z1/Z2.
    Použitie magnetického polarizátora napr. SMF XF 45 viď . predchádzajúca FOTOGALÉRIA v praxi som bližšie popisoval v niekoľkých prácach v rubrike Technická knižnica : uvádzam nasledovný príklad :
Magneticky polarizator Hirschmann CSP 1210 E detail na vstup IN c1Magneticky polarizator Hirschmann CSP 1210 E detail na vystup do jednopolaritneho single-polarity LNB c3Magneticky polarizator Hirschmann CSP 1210 E detail udaje od vyrobcu c2
 1,Špeciálne v prípade že potrebujete mať úplnú kontrolu nad akoukoľvek zmenou sklonu polarizačných rovín čo je v prípade príjmu družice TURKSAT 1C a 2A na 42° východne špecifickým javom,podobným ako napr. pri družici NSS 6 na 95°E potom za predpokladu použitia veľkosti príjmacej antény do 140 cm môžete použiť na plnohodnotný príjem aj megnetický polarizátor spolu s jenopolaritným konvertorom LNB,ktorý s parametrom oddelenia polarizačných rovín od 22 do 25 dB v závislosti od frekvencie "f"kvalitne splní svoju úlohu v reťazci.Ale pozor : svoju úlohu výberu a oddelenia polarizačných rovín plní len do spomínaného priemeru kvalitných ziskových antén s D=140 cm,čo súvisí s hrubou úrovňou signálu,ktorá koncentrovaná v ohnisku antény následne prechádza cez vlnovod magnetického polarizátora.
    S diametrami ziskových antén s priemerom D=180-240... cm tento poloprofesionálny spôsob výberu a oddelenia polarizácie sa stáva neúčinným a jediným riešením ostáva použitie mechanických spôsobov pomocou polarizačných výhybiek OMT ORTHOMODE a samozrerme ROTOROV alebo plnohodtné riešenie v podobe mechanického polarizátora ako som sa už viackrát zmienil v mojich predchádzajúcich prácach.
    Výborných výsledkov dosiahnete s magnetickým polarizátorom napr : SMW XF 45 v línii X LINE a či už použijete konvertory od švédskeho výrobcu SMW rady X LINE - WDL alebo od Kanadského výrobcu NORSAT budete určite spokojný s dosiahnutým výsledkom.Samozrejme väčšina komerčných receiverov možnosť ovládania vlnovodných komponenetov už nemá ale v prípade že využijete tunerovú časť súčasného DVB a ovládanie magnetického alebo mechanického LNB prenechajte staršiemu analógovému príjmaču,ktorý túto možnosť obsahuje.
 ZOSTAVA 1 feed ozarovac pre stredove anteny s pomerom fD od 032 do 035 2 magneticky polarizator Hirschmann CSP 1210 E 3 single polarity quatro band LNB SMW X LINE DROZOSTAVA 2 feed ozarovac pre stredove anteny s pomerom fD od 032 do 035 2 magneticky polarizator Hirschmann CSP 1210 E 3 single polarity quatro band LNB SMW X LINE DROZOSTAVA 3 feed ozarovac pre stredove anteny s pomerom fD od 032 do 035 2 magneticky polarizator Hirschmann CSP 1210 E 3 single polarity quatro band LNB SMW X LINE DRO
  2, O príčinách prečo sa magnetický polarizátor nepoužíva v profesionálnej praxi vypovedá nasledovný TESTREPORT ,ktorý som vykonal,v ktorom jednoznačne definujem podmienky použitia,ktoré sú obmedzené hrubou signálnou úrovňou VF signálov,ktoré prechádzajú vlnovodom magnetického polarizátora.Konkrétny test som vykonal na DTH družici ASTRA 1 na 19E s vysokým vyžiareným výkonom EIRP nad 52 dBW,kde som testoval s použitím antény KOVOSAT RX 140 cm a následne RX PF MABO RX 180 cm schopnosť výberu a oddelenia polarizačných rovín,ktorú výrobca udáva na úrovni okolo 23 dB,podobne ako je to pri všetkých UNIVERZÁLNYCH LNB v závislosti od frekvencie "f" s nasledovnými výsledkami. Z testu vyplynulo že schopnosť výberu polarizačnej roviny pri magnetickom polarizátore na transpondéroch družice astra ,ktoré dosahujú v mieste príjmu Lučenec hrubú signálnu úroveň s RX 140 cm od 60 do 68 dBuV bola zabezpečená na 95 % keď hraničnou úrovňou plnenia funkcie výberu tej ktorej polarity V alebo H bola hrubá signálna úroveň 67 dBuV,kde som sa po prvý krát stretol s RX 140 cm s prudkými nárastmi chybovosti BER v rádoch poklesu od E-04 na E-02.Na TV prenosoch v norme PAL sa spomínaný jav presýtenia signálom prejavoval pravidelným prudkým zašumením obrazu,čiže poklesom kvality signálu z odstupu C/N 13 dB na 7 dB.Potom čo tento jav nastal sa stratila aj možnosť ovládať vôbec funkciu magnetického polarizátora zmenou polarity privádzaného napätia,čiže polarizátor sa stal dočasne nefunkčným.
    Pri testoch s RX 180 cm kde som pri analýze spektra bežne nameral hrubé signálne úrovne nad 75 dBuV sa tento jav presýtenia signálom a následnou stratou schopnosti výberu a oddelenia polarizačných rovín vyskytoval úplne v celom frekvenčnom spektre,čiže príjem bol podstatne znehodnotený vysokou chybovosťou BER prenosu.   
   
     ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB roman.david@dxsatcs.com