Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Sat List Update 16-11-12-AUTHOR ANALYZES the range and quality of the FEEDS carrier in KA band with non-encoded broadcast marked VCS Voyager 2 at f=21 493.5 MHz,from Eutelsat 7A satellites, which locked in the spectrum of vertical vector ... Roman Dávid 11/16/2012 - 11:09
Sat List Update 16-11-12-AUTHOR defines new quality peaks in KA band for carrier TPA Angola at f=21 501.5 and Zimbo TV at f=21 605.4 MHz from satellite Eutelsat 7A at 7.0e,with strong gain growth derived from the decrease in ChBER rate by almost half in order by FEC=2/3. Roman Dávid 11/16/2012 - 11:13
Hottest News 16-11-12-AUTOR definuje nové kvalitatívne špičky pri príjme v KA pásme z objektu Eutelsat 7A na nosných TPA Angola na 21501 a ZIMBO TV na 21605 MHz s výrazným ziskovým rastom derivovaným od poklesu chybovosti BER na kanál takmer o 1/2 rádu pri FEC=2/3 . Roman Dávid 11/16/2012 - 10:56
Hottest News 16-11-12-AUTOR v priamom prenose analyzuje spektrum a kvalitu nosnej KA pásma s ne-kódovaným FEEDS vysielaním pod ID VCS Voyager 2 na f=21 493,5 MHz z družice Eutelsat 7A,ktorú uzamkol v rozsahu vertikálneho vektora vlnenia Roman Dávid 11/16/2012 - 10:38
Sat List Update 16-11-12-FIRST NON-CODED FEEDS carrier identified as VCS Voyager 2 in the frequency range of the KA band SHF-Eutelsat 7A at 7.0e, which the author identifies at f=21 493.5 MHz as a direct transmission from unspecified areas of Southern Africa Roman Dávid 11/16/2012 - 10:24
Hottest News 16-11-12-PRVÁ NEKÓDOVANÁ FEEDS nosná s id VCS Voyager 2 vo frekvenčnom rozsahu KA pásma zo spektra SHF satelitu Eutelsat 7A na 7.0e,ktorú autor identifikoval na f=21 493,5 MHz ako priamy prenos z nešpecifikovanej oblasti južnej Afriky Roman Dávid 11/16/2012 - 10:14
Hottest News 16-12-2014-Roman Dávid : Výskumný projekt č.1/REFERENĆNÉ HODNOTY ZISKU -G- v KU pásme : Analýza príjmu izraelského paketu YES na f=11 474 MHz z družice Amos 3 v Lučenci je prvá z referenčných hodnôt zisku -G-, pre paraboly v stredoeurópskom meradle .... Roman Dávid 12/16/2014 - 13:52
Hottest News 16-12-2014_Roman Dávid : Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time Roman Dávid 12/16/2014 - 13:48
Hottest News 16-12-2014_Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu za účelom vylúčenia subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme náhodných LOCKov Roman Dávid 12/16/2014 - 13:42
Sat List Update 16-6-2015-Inmarsat-5-F2-55-w-EXKLUZÍVNA NOVINKA v KA pásme:Identifikácia a analýza objektu Inmarsat 5-F2 na geostacionárnej dráhe je ďalšou v postupnosti exkluzívnych správ v európskom kontexte družicového príjmu v KA-pásme,ktoré sú výsledkom výskumnej Roman Dávid 06/16/2015 - 09:32
Hottest News 16-6-2021-AMOS 7-Middle East_Autor Roman Dávid skúma a analyzuje vzťah medzi počtom nosných,ktoré konštantne zdielajú danú šírku pásma TP "X" na f=11 046 MHz s BW=54 MHz a výsledným signálnym modelom,alebo kontinuitou priebehu LOCKU nosnej na f=11 052 MHz Roman Dávid 06/16/2021 - 11:16
Hottest News 16.1.11-NOVINKA č.2_Paket DISH TV DTH India-NSS 6 na 95.0°E-Indický diagram: KVALITA PRÍJMU_identifikácia aktívnych transpondérov,online ladenie paketov,akostná špička v percentuálnom vyjadrení,Live video ukážky z okamžitých zmien kvality na štyroch TP Roman Dávid. 01/16/2011 - 07:33
Sat List Update 16.1.11-UPDATE No.2_Package DISH TV DTH India-NSS 6 at 95.0°E-Indian SPOT: RECEPTION QUALITY_identification of active TP,"LIVE" channel search,qualitative peak in percentage terms,live video recording of the instantaneous changes in the quality... Roman Dávid. 01/16/2011 - 07:12
Hottest News 16.10.2009 - MPEG-4 & MPEG-2 Video samples from Intelsat 907 at 27.5°W : RFE Radio Free Europe Prague , MPEG-4 MBN Quad video mosaic , MPEG-4 Al Hurra , KNR TV Greenland , VoA Voice of America , NTA+ Nigeria , RTP Asia .... Roman Dávid. 10/16/2009 - 14:25
Hottest News 16.10.2009 - PREMIÉRA/SatList - Vysielanie z Českej republiky_Prahy_ v pásme C cez družicu Intelsat 907 z 27.5°W : RÁDIO SLOBODNÁ EURÓPA Praha_Česká republika v niekoľkých jazykových mutáciách na kmitočte 4 133 MHz ++ detailný popis príjmu atď...... Roman Dávid. 10/16/2009 - 14:41
Sat List Update 16.10.2009 - SatList - Intelsat 907 at 27.5°W - East Hemi & NE zone footprint : TP 51 & TP 21-spectral diagnostics , map of footprint , 4 133 RC / Packet Radio Free Europe Prague - all data on INcome and many more ++ First SNAP - KNR TV Greenland Roman Dávid. 10/16/2009 - 14:56
Hottest News 16.11.2009 - Satelit Bonum 1 na 56.0°E a TV pakety MPEG-4 Tricolor TV Sibir & NTV + Vostok vysielané v sibírskom diagrame : plná detekčná stabilita bez pixelácie so ziskovým rastom od MER=1.5 do 4.5 dB _ NA ÚVOD : MPEG-4 Tricolor TV Sibir Promo Roman Dávid. 11/16/2009 - 16:14
Sat List Update 16.11.2009 - SatList/Update - Bonum 1 at 56.0°E - Siberian footprint : MPEG-4 Tricolor TV Sibir & NTV + Vostok which are transmitted in the Siberian diagram with full stability of full-time income without pixelation_FIRST : 12 226 L MPEG-4 Tricolor promo Roman Dávid. 11/16/2009 - 15:52
Hottest News 16.11.2009 - Video sequences from MPEG-4 packet Tricolor TV Sibir & RSCC from satellites Bonum 1 at 56.0° E : MPEG-4 Tricolor TV Sibir promo , MPEG-4 Channel 4 , NTV 3 Roman Dávid. 11/16/2009 - 16:02
Sat List Update 16.11.2010-Combined Euro-American footprint of the satellite Atlantic Bird 3 at 5.0°W in the C band and the latest news : 3 727 R-spectral analysis/french broadcast of the Reunion+Mayotte... islands/,first measurements of packet Afnex Africa ... Roman Dávid. 11/16/2010 - 15:25
Hottest News 16.11.2010-Kombinovaný Euro-Americký diagram satelitu Atlantic Bird 3 na 5.0°W v C pásme s vysielaním pre zámorské departmenty Francúzska_ostrovy Réunion,Mayotte atď : 3 727 R-analýza spektra,prvé výsledky meraní paketu Afnex s nekódovaným kanálom LC2 ... Roman Dávid. 11/16/2010 - 15:33
Hottest News 16.12.2009 - Interesting video presentation of the satellite Thaicom 2/5 at 78.5° E,mostly from Asian footprint : FILMAX , KTN News , PSI Channel , TV SouthAsia , FUN TV , You TV , MV 5 , Doodee Ch , Avenues TV , LNTV 3 , Terai TV , ETC India.... Roman Dávid. 12/16/2009 - 18:05
Sat List Update 16.12.2009 - Thaicom 2/5 at 78.5°E satellites and detailed analysis of state revenue from the Asian+Global+European footprint in Central Europe : V_Asian & H_Global & H_European .... FIRST : 3 585 V MV HIT STATION Thailand +++ Roman Dávid. 12/16/2009 - 18:02
Hottest News 16.12.2009-Družice Thaicom 2/5 na 78.5°E a aktuálny akostný stav prenosov z Thajska,Indie,Pakistanu a Nepálu... sústredených do ázijského diagramu pásma C dostupných aj v strednej Európe+spektrálna analýza... NA ÚVOD : 3 840 V TATA Communications India Roman Dávid. 12/16/2009 - 18:23
Sat List Update 16.2.11-UPDATE No.5-SATELLITE BROADCASTING IN THE REGIONAL LANGUAGE AND DIALECTS in India Doordarshan NETWORK-INSAT 3A at 93.5°E & footage from the broadcast - DD Saptagiri,DD Malayalam,DD Oriya,DD Chandana,DD Kashir - FIRST 3 820 V DD Saptagiri Hyderabad Roman Dávid. 02/16/2011 - 16:20