Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Hottest News EXKLUZÍVNA PREMIERA : Autor Roman Dávid demonštruje príjem doteraz najnižšej úrovne Symbolovej Rýchlosti SR=1,009 Msym/sec aplikovanej vo formáte DVB-S2 na nosnej frekvencii KA pásma f=21 561,737 MHz so šírkou pásma BW=1,211 MHz v spektre -V- vektora Roman Dávid 03/12/2013 - 14:03
Sat List Update EXCLUSIVE PREMIERE :Author Roman Dávid demonstrates the reception yet lowest level of the Symbol Rate SR=1.009 Msym/sec, which is applied in the format DVB-S2 on KA band carrier frequency f=21 561.737 MHz with bandwidth only BW=1.211 MHz and it's all ... Roman Dávid 03/15/2013 - 09:47
Ka Band Section KA band satellite reception-videos-analysis-Eutelsat 16A at 16°e-Europe C footprint : 21 541.275 MHz - V.pol - DVB-S2/8PSK/MPEG-4 LCF TV Togo-SR=1.071 Msym/sec _ video preview Roman Dávid 03/17/2013 - 14:31
Hottest News 18-3-13_PRVÉ ANALÝZY DVB-S2 NOSNEJ LCF Togo na f=21,541 GHz s SR=1,071 Msym/sec vo -V- spektre satelitu Eutelsat 16A-16e : Pri platnosti elementárnej axiómy,ktorá vychádza z premisy že ak čo i len jeden -bit- je prijatý ako chybný,následne je za chybný... Roman Dávid 03/17/2013 - 14:41
Sat List Update 18-3-13_THE FIRST ANALYSIS OF THE CARRIER LCF Togo at (f)=21.541275 GHz with SR=1.071 Msym/sec in a -V- range of the satellite Eutelsat 16A-16e: If it is a valid elementary axiom that if even a single -bit- is accepted as defective, then it is considered Roman Dávid 03/17/2013 - 14:55
Ka Band Section KA band satellite reception-videos-analysis-Eutelsat 16A at 16°e-Europe C footprint : 21 560.268 MHz - V.pol - DVB-S2/8PSK/MPEG-4 Golfe TV Benin-SR=1.011 Msym/sec _ video preview Roman Dávid 03/22/2013 - 15:13
Hottest News 22-3-13__EXKLUZÍVNA PREMIERA : Roman Dávid demonštruje EXEMPLÁRNY PRIEBEH VIZUALIZÁCIE KVALITY NA APLIKOVANEJ KONŠTELÁCII 8PSK v KA pásme na nosnej Golfe TV Benin - (f)=21,560268 GHz s SR=1,011 Msym/sec , ktorá koreluje s doteraz najvyššou autorom ... Roman Dávid 03/22/2013 - 15:33
Sat List Update 22-3-13__EXCLUSIVE PREMIERE : Roman Dávid demonstrates an EXEMPLARY COURSE in the quality of the applied modulation 8PSK in KA band,on the carrier Golfe TV Benin-(f)=21.560268 GHz with SR=1.011 Msym/sec, which correlates with the highest level of gain ... Roman Dávid 03/22/2013 - 15:41
Second Hand Koupím Echostar ad3600ip viaccess .... Roman Dávid 04/05/2013 - 16:29
Second Hand Koupím přírubový konvertor na C pásmo a polarotor Chaparall E/A C band feedhorn,Norsat 8115,Chaparral wideband Corotor II+,PACE MSP 200 ... Roman Dávid 04/07/2013 - 03:50
Second Hand Prodám offset Prodelin typ 1244,typ 1184 Roman Dávid 04/28/2013 - 07:33
Second Hand Prodam novou segmentovou parabolu Jonsa 180cm Roman Dávid 05/26/2013 - 08:28
Second Hand Prodam velky H H motor Jaeger SMO 36 ... Roman Dávid 06/03/2013 - 08:29
Second Hand Prodam středovou parabolu 210 cm včetne konvertora a ozařovače Roman Dávid 06/19/2013 - 16:15
DX Forum A. Simao-Macau S.A.R-Insat 4B at 93.5°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220 : 3 725 H Doordarshan India-actual results of measurements with the latest measuring instrument Promax TV Explorer HD for Chinese DVB-T standart DTMB/DMB-T (GB20600-2006) Roman Dávid 07/08/2013 - 15:29
Sat List Update 8-7-13-A. Simao-Macau S.A.R-Insat 4B-93.5°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220: 3 725 H Doordarshan India-actual results of measurements with the latest measuring instrument Promax TV Explorer HD for Chinese DVB-T standart DTMB/DMB-T (GB20600-2006) Roman Dávid 07/08/2013 - 15:34
Hottest News 8-7-13-A. Simao-Macao S.A.R-Insat 4B at 93.5°E-C pásmo-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220 : 3 725 H Doordarshan India-aktuálne výsledky analýz s najnovším modelom analyzátora Promax TV Explorer HD pre čínsku DVB-T normu DMB-T v pásmach UHF+VHF s BW=8 MHz Roman Dávid 07/08/2013 - 15:43
DX Forum A. Simao-Macau S.A.R-Insat 4A at 83°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220 : 3 725 H NSTPL-Site 1 India-actual results of measurements+QPSK constellation diagram with the Promax TV Explorer HD and analysis of its input/output connectivity Roman Dávid 07/10/2013 - 15:00
Sat List Update 10-7-2013-A. Simao-Macau S.A.R-Insat 4A at 83°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220 : 3 725 H NSTPL-Site 1 India-actual results of measurements+QPSK constellation diagram with the Promax TV Explorer HD and analysis of its input/output connectivity Roman Dávid 07/10/2013 - 15:02
Hottest News 10-7-2013-Autor A.Simao a jeho uplinkové stredisko v južnej Číne-Macao publikuje poslednú analýzu paketu NSTPL-f=3 725 H z družice Insat 4A-83e-v C pásme zaznamenanú na výstupe PF Vertex 900 cm a popis vstupno-výstupnej konektivity analyzátora Promax HD Roman Dávid 07/10/2013 - 15:16
DX Forum A. Simao-Macau-Insat 4A-83°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220: author quantifies the whole spectrum of horizontal vector (25+ carrier) in terms of quality with the latest device Promax TV Explorer HD in a geographical area of South China .... Roman Dávid 07/14/2013 - 15:10
Sat List Update 14-7-13--A. Simao-Macau-Insat 4A-83°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220: author quantifies the whole spectrum of horizontal vector (25+ carrier) in terms of quality with the latest device Promax TV Explorer HD in a geographical area of South China Roman Dávid 07/14/2013 - 15:12
Hottest News 14-7-13-Autor A.Simao kvantifikuje v zemepisnej oblasti južnej Číny celé spektrum -H- vektora objektu Insat 4A-83°E,ktoré je identifikovatelné aj v stredoeurópskom meradle,s VF reťazcom tvoreným PF Vertex 900 cm,PLL LNB Norsat 3220 a analyzátor Promax HD Roman Dávid 07/14/2013 - 15:24
DX Forum A. Simao-Macau-Intelsat 20-68.5°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220-Promax TV Explorer:the author analyzes the full spectrum of vertical waves from 3 708 to 4 178 MHz in the geographical area of South China _PREMIERE LEAGUE TV > MOVIES NOW Roman Dávid 07/20/2013 - 09:26
Sat List Update 20-7-13-A. Simao-Macau-Intelsat 20-68.5°E-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220-Promax TV Explorer:the author analyzes the first part of the spectrum of vertical waves from 3 708 to 3 783 MHz in the geographical area of South China _ Premier Leaugue > CGN TV Roman Dávid 07/20/2013 - 09:33