Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Sat List Update 17.7.2009 - Sat List - Intelsat 904 at 60,0°E - Russian & West Asian SPOT : Katelco plus Kazakhstan_only spectral identification & DVB-S2/MPEG-4 Rikor Russia Network ... Roman Dávid. 07/17/2009 - 13:21
Sat List Update 17.7.2020-YES Izrael-Amos 7 na 3,9°W _ prvá demonštrácia uzamknutia a kvality príjmu nosnej izraelského tv paketu YES na f=11 554 MHz,ktorá dnes kontinuálne trvá už viac ako 6 hodín ... Roman Dávid 07/17/2020 - 13:53
Sat List Update 17.8.2009 - Sat List - ABS 1 at 75,0°E - SPOT B of C band : 3 680 V_DVB-S2/8PSK WFC , 3 595 H_DVB-S2/MPEG-4 PHT Dubai Video Return feed , 3 660 H_ABS DTH Platform ... Roman Dávid. 08/17/2009 - 13:11
Hottest News 17.8.2009 - Sat List - ABS 1 at 75,0°E - SPOT B v pásme C : TV pakety / 3 680 V_DVB-S2/8PSK WFC , 3 595 H_DVB-S2/MPEG-4 PHT Dubai Video Return feed , 3 660 H_ABS DTH Platform +++ viac Roman Dávid. 08/17/2009 - 13:16
Hottest News 17.8.2010-HD PREMIÉRA/SATELIT Insat 4B na 93.5°E-diagram KU pásma a PRVÉ HDTV VYSIELANIE V PAKETE DD DIRECT PLUS dostupné aj strednej Európe : 10 990 V DD HD test_Mr. Roman Dávid a jeho Think-Tank uverejňuje prvé výsledky meraní na HD prenose z Indie.... Roman Dávid. 08/17/2010 - 14:55
Sat List Update 17.8.2010-HD PREMIERE/Insat 4B at 93.5°E-Indian footprint & the first HDTV broadcast in DD Direct PLUS network available in Central Europe : 10 990 V DD HD India_Mr.Roman Dávid and his Think-Tank publishes first measurements of the HD broadcast from India Roman Dávid. 08/17/2010 - 14:46
Hottest News 17.8.2010-PACKET DD DIRECT PLUS India-Roman Dávid a jeho Think-Tank Czech & Slovak DX Satellite Club otvára centrum pre príjem indickej siete DD DIRECT PLUS v stredoeurópskych príjmových podmienkach pri pretrvávajúcej poruche na satelite Insat 4B na 93.5e Roman Dávid. 08/17/2010 - 15:29
Sat List Update 17.8.2010-PACKET DD DIRECT PLUS India_Mr.Roman Dávid and his Czech & Slovak DX Satellite Club Think-Tank opening reception center for India's DD Direct Packet from the satellite Insat 4B at 93.5°E & today's topic : current status of the satellite failure Roman Dávid. 08/17/2010 - 15:16
Sat List Update 17.9.12-KA band satellite reception in DVB-S2 standard ACM-VCM-32APSK-16APSK-KA band-SAT DX News: Practical application and presentation of USB-DVB-S2 TV Tuner TBS 5925 + SW CrazyScan ver. 1.0.1.50 that supports DVB-S,DVB-S2,8PSK,16APSK,32APSK,ACM/VCM Roman Dávid 09/17/2012 - 13:11
Hottest News 17.9.12-Metódy ADAPTÍVNEHO-ACM a VARIABILNÉHO-VCM kódovania a modulácie v praxi príjmu v KA pásme od 18,2 do 18,8 GHz:Aplikácia a predstavenie USB-DVB-S2 TV Tunera TBS 5925 so SW CrazyScan ver. 1.0.1.50,ktoré podporujú modulácie 16APSK,32APSK,ACM,VCM... Roman Dávid 09/17/2012 - 13:13
Hottest News 17.9.2009 - New Test Card - Intelsat 906 at 64,0°E - West Hemi / C band : MPEG-4/QPSK/FTA - 3 998 RC Zee Network UK test card Roman Dávid. 09/17/2009 - 13:43
Hottest News 17.9.2009 - New Video - Intelsat 906 at 64,0°E - C band / Western Hemisphere footprint : Zee Network UK test card _ MPEG-4/QPSK/FTA Roman Dávid. 09/17/2009 - 13:51
Hottest News 17.9.2010-NEWS IN BOX VIDEOS _ NSS 6 at 95.0°E - Middle East beam in KU band : 11 140 V Kazakstan TV Kokshetau Roman Dávid. 09/17/2010 - 12:15
Hottest News 17.9.2010-PREMIÉRA _ BLÍZKOVÝCHODNÝ DIAGRAM satelitu NSS 6 na pozícii 95.0°E pri veľkosti elevačného uhla presne 1° a prvé merania na nosnej Kazakstan TV na f=11 140 V & detailná analýza kvalitatívneho stavu príjmu v stredoeurópskom meradle .... Roman Dávid. 09/17/2010 - 12:23
Sat List Update 17.9.2010_PREMIERE-MIDDLE EAST beam of the satellite NSS 6 at 95.0°E at the elevation angle of only 1° and the first results on measurements on the carrier Kazakstan TV & detailed analysis of reception in the Central European conditions ... Roman Dávid. 09/17/2010 - 12:03
Hottest News 17.9.2012-Modulácia 16APSK s kódovaním ACM-VCM a príjem v KA pásme : Inklinujúci objekt Astra 1H na 19.4 a TS Tok č.2 na f1=18 410 V-DVB-S2-16APSK-ACM-VCM s FEC=2/3 a kompletná analýza stavu spektra a kvality derivovaná od sekundárneho radianta s D=300 cm Roman Dávid 09/17/2012 - 13:13
Hottest News 17.9.2012-MODULÁCIA QPSK s kódovaním ACM-VCM a príjem v KA pásme : Inklinujúci objekt Astra 1H na 19.4 a TS Tok č.1 na f1=18 708 V-DVB-S2-QPSK-ACM-VCM s FEC=1/4 a kompletná analýza stavu spektra a kvality derivovaná od sekundárneho radianta s D=300 cm Roman Dávid 09/17/2012 - 13:13
Sat List Update 17.9.2012-MODULATION 16APSK-ACM-VCM in KA band satellite reception : Inclined Astra 1H at 19.4e _ 18 410 V DVB-S2-16APSK-ACM-VCM TS Stream 02_FEC=2/3 and complete analysis of the spectrum and quality of the secondary radiant with D = 300 cm Roman Dávid 09/17/2012 - 13:12
Sat List Update 17.9.2012-MODULATION QPSK-ACM-VCM in KA band satellite reception : Inclined Astra 1H at 19.4e _ 18 708 V DVB-S2-QPSK-ACM-VCM TS Stream 01_FEC=1/4 and complete analysis of the spectrum and quality of the secondary radiant with D = 300 cm Roman Dávid 09/17/2012 - 13:12
Sat List Update 18-2-13__1/3-TVGE Int-KA band IS THE NEW AFRICAN CARRIER IN THE SPECTRUM OF THE -V- VECTOR_Eutelsat 7A at 7e : 21 580.8 MHz-tvGE Equatorial Guinea-quantification of the gain levels of QPSK carrier with FEC=7/8 and BW=3.35 MHz in the Central-European zone Roman Dávid 02/18/2013 - 09:16
Hottest News 18-2-13__1/3-TVGE Int-KA pásmo je NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA__Eutelsat 7A na 7e: 21 580,8 MHz-tvGE Rovníková Guinea-z mesta Malabo v ostrovnej provincii Bioko Norte modulované SDTV vysielanie s video kvalitou 2,8 Mbps autor zaraďuje do.. Roman Dávid 02/18/2013 - 09:27
Hottest News 18-2-13__1/3-TVGE Int-KA pásmo JE NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA___Eutelsat 7A na 7e : 21 580,8 MHz-TVGE Rovníková Guinea-kvantifikácia ziskovej hladiny QPSK nosnej s aplikovaným FEC=7/8 a BW=3,35 MHz v stredoeurópskej zóne na výstupe zo ... Roman Dávid 02/18/2013 - 09:03
Sat List Update 18-2-13__1/3-TVGE-KA band IS THE NEW AFRICAN CARRIER IN THE SPECTRUM OF THE -V- VECTOR__Eutelsat 7A-7e: 21 580.8 MHz-tvGE Equatorial Guinea-SDTV carrier from the city of Malabo-Bioko Norte province is aired in with video quality 2.8 Mbps and is included.. Roman Dávid 02/18/2013 - 09:36
Hottest News 18-3-13_PRVÉ ANALÝZY DVB-S2 NOSNEJ LCF Togo na f=21,541 GHz s SR=1,071 Msym/sec vo -V- spektre satelitu Eutelsat 16A-16e : Pri platnosti elementárnej axiómy,ktorá vychádza z premisy že ak čo i len jeden -bit- je prijatý ako chybný,následne je za chybný... Roman Dávid 03/17/2013 - 14:41
Sat List Update 18-3-13_THE FIRST ANALYSIS OF THE CARRIER LCF Togo at (f)=21.541275 GHz with SR=1.071 Msym/sec in a -V- range of the satellite Eutelsat 16A-16e: If it is a valid elementary axiom that if even a single -bit- is accepted as defective, then it is considered Roman Dávid 03/17/2013 - 14:55