Téma vyžarovacie diagramy a sat dx-ing v pásme KU _ sat dx


TÉMA VYŽAROVACIE DIAGRAMY A MOŽNOSTI PRÍJMU DRUŽICOVÝCH SIGNÁLOV V ZÓNACH PODSTATNE VZDIALENÝCH OD PROVAJDEROM DEFINOVANÉHO ÚZEMIA : JE MOŽNÉ ZACHYTIŤ družice ASTRA na 19,2°E v CENTRÁLNEJ AFRIKE ? + SLOVENSKÝ TV PAKET SkyLink z družice ASTRA 3A na 23,5°E v ÍRSKU ?

01
Vyzarovaci diagram Blizky Vychod Middle East druzice AMOS 1 na 4 W KU co je v strednej EU DX prijemVyzarovaci diagram Blizky Vychod Middle East druzice INTELSAT 902 62 E KU co je v strednej EU DX prijemVyzarovaci diagram FOOTPRINT druzice Arabsat 2B 30,5 E KU band co je v strednej EU DX prijem
Otázka od : Marek Bezák
    
    Lokalita : Malacky - Slovenská republika
    
    TEXT OTÁZKY :

    Vyžarovacie diagramy sú často zobrazené iba do určitej hodnoty EIRP. Hoci nie je družica v "tieni", je možný príjem i za poslednou udanou hodnotou? Napr. Astra 3A má v diagrame poslednú hodnotu 43dBW čiže možný príjem v UK na parabolu okolo 150 cm. Ale čo v Írsku ? Tam už nemám šancu ani s 300 cm anténou ? Dá sa niekde dostať k úplným diagramom?
   
    Ďakujem
   
    Marek
    
    
    ODPOVEĎ od dxsatcs.com :

    Zdravím Vás Marek.
   
    Vyžarovacie diagramy družíc plošne vyjadrujú rozvrstvenie vyžiarenj energie z vysielacej antény na družici EIRP čo znamená efektívne izotropické vyžiarenie v jednotkách dBW alebo identifikované k plošnej jednotke m2 - dBm.Provajder-vysielateľ v ohraničenej ploche čím je samotný vyžarovací diagram garantuje možnosť príjmu - nie určitú signálnu kvalitu,ktorá prioritne súvisí s návrhom signálneho reťazca a jeho následným nastavením na maximálnu signálnu kvalitu - s určitým priemerom antény v závislosti od úrovne dBW, pričom samozrejme platí predpoklad že so vzrastajúcou vzdialenosťou od bodu maximálnej koncentrácie vyžiarenej energie TZV. BEAM PEAK úroveň EIRP klesá čo má súvis s nutnosťou použitia väčšieho priemeru príjmacej antény na dosiahnutie porovnatelnej signálnej kvality určenej napr. Modulačnou chybou MER a okamžitou chybovosťou chBER. V praxi sa naplnil aj teoretický predpoklad ,kedže vyžarovací diagram-inými slovami smerová charakteristika vysielacej antény nesmeruje-nekoncentruje vysielanú signálnu energiu len v jednom smere ale s podstatne nižšou úrovňou aj v postranných "LALOKOCH" po stranách od hlavného laloku, čo konkrétne v praxi znamená že v bližšie nešpecifikovanej vzdialenosti na zemskom povrchu od bodu BEAM PEAK sa napr. pri družici Astra 2D an 28.2°E - skokove zmení - narastie EIRP v mieste v ktorom provajder ani len nepredpokladá možnosť stabilného príjmu družice Astra 2D - ZÓNA OUT OF FOOTPRINT .Podrobne tento problém riešim v nasledovných témach :
   
    DX PRÍJEM PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D - 28,2°E - NA STREDNOM SLOVENSKU - oblasť ZVOLENA A VÝBER VHODNÉHO UNI ALEBO JEDNOPOLARITNÉHO KONVERTORA NA BÁZE STABILIZÁCIE FREKVENCIE LOF POMOCOU OBVODU PLL alebo DRO - výhody a nevýhody v praxi .
   
    POROVNANIE MOŽNOSTI ZACHYTENIA V-vertikálnej a H-horizontálnej roviny TV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D - 28,2°E - NA SLOVENSKU + POROVNANIE SIGNÁLNYCH SPEKTIER V a H + POROVNANIE SIGNAĹNEJ KVALITY DVOCH PRENOSOV vo V pol + URČENIE PRIEMERU ANTÉNY NA STABILNÝ PRÍJEM TV BBC,ITV V pol
   
    Na Vašu otázku Marek som už niekoľkokrát odpovedal a práve web ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB sa v praxi a teórii venuje možnosti príjmu v zónach OUT OF FOOTPRINT - ako ste napísali i za poslednou udanou hodnotou, inými slovami DX príjem družicových signálov kedy sa pokúšam o zachytenie úzkosmerových vyžarovacích zväzkov,ktoré sú určené napr.pre Afriku , Blízky východ,Východné Rusko s čo najvyššou signálnou kvalitou odvodenou od hodnoty MER,NM,BER.... o čom sa konkrétne môžete dozvedieť pri príjme družíc :
   
    MIDDLE EAST BEAM AMOS 2 na 4°W H-horizontálna polarizácia - PAKETY LESEA TV A RR SAT GLOBAL
   
    ARABSAT 2B na 30,5°E KU band H a V polarizácia - PAKETY ROTANA TV , KUWAIT TV , ERI TV
   
    BONUM - MOST 1 na 56°E KU band LZ a RZ pol - PAKETY RSCC , NOVÝ DEŇ...
Channel Master 300 on ABS 1 75EPF Channel Master 300 in EXP AM2 80EPF Channel Master RX 300 na Yamal 90E

    MOŽNOST PRÍJMU PAKETU SkyLink V ÍRSKU :
   
    Jediným relevantným a plne objektívnym riešením ako zistiť aktuálny signálny stav možnosti príjmu družice Astra 3A s paketom SkyLink v Írsku,kedže teoretické prepočty nemusia dávať objektívny pohľad na možnosť príjmu v zónach OUT OF FOOTPRINT je inštalovanie signálnej zostavy s priemerom napr.300 alebo 360 cm SO ZARUČENÝM ZISKOM ekvivalentným k aktívnemu priemeru antény - viď :
   
    RX CHANNEL MASTER TYP 300 name THE GAIN MASTER - ONE OF THE BEST PRIME FOCUS SATELLITE DISH OF THE WORLD WITH DIAMETER D=300 cm WITH POLARMOUNT
   
    a po nastavení tejto RX antény s D=300 alebo 360 cm na družicu Astra 3A identifikovať dosiahnutú signálnu kvalitu od ktorej sa následne odvodí či je nutné použiť ešte väčší priemer alebo daná reflektorová plocha zagarantuje celodenne stabilný príjem paketu SKYLINK v Írsku . Iná , pokiaľ provajder neposkytne relevantné údaje o EIRP v zónach podsatne vzdialených od provajderom definovanej plochy možnosti príjmu - // napr. provajder družica Astra poskytol údaje o teoretickej možnosti príjmu jeho signálu v centrálnej Afrike // objektívna metóda ako sa v praxi presvedčiť či je signál v mieste príjmu dostupný alebo nie NEJESTVUJE ,lebo prevádzkovatelia družíc len vo výnimočných prípadoch na požiadanie poskytujú údaje o dostupnej signálnej kvalite z hľadiska EIRP na iných svetadieloch v porovnaní s oblasťou - napr.Európa - vopred provajderom definovanou,kde sa dosahuje vysoká a celodenná stabilita príjmu už s priemerom príjmacej antény napr. 60 cm pri EIRP okolo 50 dBW.

    Ostávam s pozdravom roman.david@dxsatcs.com

    ČESKOSLOVENSKÝ SATELITNÝ DX KLUB - SATELITNÁ TECHNIKA V TEÓRII A V PRAXI