26.12.2022-EUT 9B-MIS-Multistream:Technologická časť príjmu normy Multistream z družice Eutelsat 9B vo vzťahu k priemeru D=370 cm>ako sa aplikácia a snaha po maximalizácii funkcie permeability ladeného vlnovodu a prírubového transformátora demonštruje...

                                                                     

              Centre for satellite reception of Multistream standard

                                                      Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

 
                                               publikované dňa : 14.12.2022 @ Lučenec
 
odkaz na novinku : eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multistream-center-prodelin-370-proving | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

                     
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-     
               
                                    
 

                                                                                                                                                                           

               Center of DVB S2-S2X Multistream standard                                                        

      Eutelsat 9B at 9.0°E - PF Prodelin 370 cm : Proving / Dokazovanie
              
         
12 111 V >12 149 V (f0) > 12 188 V > 12 380 V > 12 466 V

                           by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

14.12.2022 : Technologická časť príjmu normy Multistream z družice Eutelsat 9B vo vzťahu k priemeru D=370 cm : ako sa aplikácia
a snaha po maximalizácii funkcie permeability ladeného vlnovodu a prírubového transformátora demonštruje v praxi vlnovej fyziky na výstupe
zo symetrického parabolického reflektora Prodelin  s D=370 cm a exemplárne výsledky signálneho monitoringu v kvantite 1x72 hodín

Alebo polopate povedané : Čím menší priemer,tým menší problém a tým menší počet kvalitu potencionálne negujúcich činiteľov

►►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-DVB-S2-S2X-Multistream-Prodelin 370 cm-technology: Návrh a aplikácia
technologického riešenia pre D=370 sm za účelom dosiahnutia 
dokázateľne stabilnej formy satelitného príjmu v norme
DVB-S2-S2X 
Multistream/8PSK a 16APSK pre zemepisnú oblasť strednej a východnej Európy

Platí pre inštalovaný symetrický parabolický reflektor s D=370 cm :
 
               dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-multistream-reception-center-prodelin-370-cm-setup-proving-n                               
                        

Návrh technologického riešenia za účelom maximalizácie funkcie permeability vo význame priepustnosti v aplikovanom ladenom
vlnovode,
ktorý zároveň plní funkciu prírubového transformátora C120/WR75 :

 

Zaťiaľ čo do rovnice výslednej kvality vertikálne polarizovaných vlnení na výstupe zo symetrickéhio parabolického reflektora s D=450 cm
vstupuje dominantne funkcia čo najvyššieho potlačenia (izolácie) miery ingerencie vysokých úrovní horizontálne polarizovaných
elektromagnetických vlnení
a ďalšia schopnosť plnej a okamžitej kontroly nad nepravidelnými zmenami v uhlových odchýlkach SKEW atď.,
potom miera ingerencie týchto,v predchádzajúcom prípade dominantných činiteľov,v rovnici výslednej kvality zohráva len marginálnu (nedominantnú)
úlohu na výstupe z reflektora s D=370 cm.

►pri porovnatelnej výške kvality v jednotke SNR,v porovnatelnom časovom úseku zberu dát,je práve úroveň signálu v jednotke dBm tým vhodným
dôkazným nástrojom,že merania pochádzajú z dvoch rôznych signálnych zdrojov,v tomto prípade D1=370 cm a D2=450 cm

                                                                                                                                                                                           
                                 D1=370 cm_20.11.2022                                   D2=450 cm_30.11.2022
                                         f=12 111 MHz_V                                                f=12 111 MHz_V
                                         Level=-45 dBm                                                   Level= -39 dBm
                                         Level=1 257 µV                         <                       Level=2 509 µV
                      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-370cm-crazyscan-quality-20-11-2022            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-12111-mhz-v-proving-450cm-crazyscan-quality-30-11-2022                                                                                          

                                                                                                                                                                                           

Zjednodušene alebo polopate povedané:

Čím menší priemer,tým menší problém a tým menší počet kvalitu potencionálne negujúcich činiteľov .

> táto moja "logická a zjednodušujúca myšlienková skratka" platí výlučne pre časť frekvenčného spektra od 12 111 do 12 466 MHz-V
v zemepisných podmienkach strednej a východnej Európy družice Eutelsat 9B na 9.0°E pretože napríklad vo frekvenčnom spektre od 10,7 do 10,95 GHz
GEO objektu Astra 2E_UK beam platí presný OPAK môjho predchádzajúceho tvrdenia pre identickú zemepisnú oblasť,pretože tam je miera vzájomnej
ingerencie úrovne výkonu spektra H na V zanedbatelne malá aj na výstupe z D=600 cm. 
(ich výkonové hladiny sú porovnatelne nízke)

Na základe mojich predchádzajúcich tvrdení platí nasledovne uvedené : Technologický návrh a fyzikálne vlastnosti vlnovodných komponentov
v systémovom riešení prispôsobujem prioritne inštalovanému priemeru.
V praxi to znamená že inštalovaný priemer D=370 cm,predstavuje NULOVÉ
riziko akýchkoľvek potencionálnych komplikácii
pri dosiahnutí stabilnej forme príjmu v percentuálnej stabilite 97-99% bez jedinej pixelácie
z kvantity 24/7 
v prípade príjmu z vyžarovacieho diagramu Italy.(toto jasné až jednoznačné tvrdenie si dovoľujem vyrieknúť na základe môjho
každodenného monitoringu tejto časti frekvenčného spektra za obdobie posledných piatich mesiacov,pričom jedine pre f=12 340 MHz_V moje predchádzajúce
tvrdenia neplatia v plnom rozsahu)

Fyzikálnym slovníkom povedané,mieru vzájomnej ingerencie krížových polarizácií H a V dokážem účinne izolovať s nulovým vzájomným
spektrálnym prienikom už s polarizačnou výhybkou OMT so štandardným stupňom izolácie okolo 31,5 dB bez akýchkoľvek komplikácii,
ktoré som analyzoval a vyriešil na výstupe reflektora s D=450 cm.

Aj napriek tomu že nepravidelne dochádza k zmenám v uhlových odchýlkach SKEW a to dominantne len v úseku špičky výkonu a kvality,typicky od 03:00
do 06:00 ráno každý deň,rozhodol som sa z rovnice výslednej kvality vylúčiť tento inak dôležitý činiteľ a zamerať sa prioritne
na maximalizáciu permeability vo význame minimalizácie prechodového útlmu v ladenom vlnovode,pretože moje technologické možnosti mi
neumožňujú "kráčať po dvoch cestách súčasne"
a konkrétne v tomto prípade som uprednostnil cestu maximalizáciu permeability alebo dosiahnutej kvality
na výstupe z D=370 cm,pretože ideálne riešenie existuje len v teórii a aplikovaná technológia je vždy výsledkom stanovených priorít a kompromisu.
 
Výsledkom mojej snahy po maximalizácii funkcie permeability v systémovom riešení v ohnisku reflektora s  D=370 cm je nasledovný :
►v signálnom monitoringu dokázaný a plne stabilný príjem bez jediného výpadku za jednotku t=72 hodín,pri častých dažďových prehánkach
a každodenne dosiahnutá špička kvality okolo SNR=13,8 dB s tunerom TBS 5925/5927 alebo okolo MER=14,2 s analyzátorom Metek HD na f=12 111 V .

zdroj publikovaného textu v tejto rubrike : vedecko-výskumná činnosť autora Romana Dávida

V Lučenci dňa 14.12.2022

► pokračovanie ...