4.1.2023-Roman Dávid po prvý krát verifikuje funkciu jeho technológie "Synchrónnych nanokorekcii" s rastom kvality o 3 dB na geostacionárnom objekte EUT 9B a definuje ako prvý frekvenciu f0=12 149 V ako tú REFERENČNÚ pre celú signálnu oblasť Európy,Afriky

                                                                     

              Centre for satellite reception of Multistream standard

                                                      Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                

 
                                                   publikované dňa : 4.1.2023 @ Lučenec
 
odkaz na novinku 01 : eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multistream-center-prodelin-450-proving | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)
odkaz na novinku 02 : eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multistream-center-reception-technology | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

        
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-     
               
                                    
 

                                                                                                                                                                           

               Center of DVB S2-S2X Multistream standard                                                        

      Eutelsat 9B at 9.0°E - PF Prodelin 450 cm : Proving / Dokazovanie
              
     
12 111 V >12 149 V (f0) > 12 188 V > 12 341 V > 12 380 V > 12 466 V

                             by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

Poznámka : V tomto vedecko-výskumnom centre sa systematicky dokazuje funkcia technologického postupu (vynálezu)s názvom
"Synchrónne nanokorekcie", od jej autora Romana Dávida z Lučenca  a je to zároveň jediné miesto kde sa s výhodami tejto
technológie môžete stretnúť

Note : The function of the technological process (invention) called "Synchronous nanocorrections", by its author Roman Dávid
from Slovakia, is systematically proven in the continuous monitoring of signal parameters

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                   
     

                                                                ( Last update date: 4.1.2023 )

4.1.2023 :Autor Roman Dávid týmto na základe dokazovania v signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín,stanovuje frekvenciu
f0=12 149 MHz_V pol. akú tú s atribútom REFERENČNÁ,to znamená štartovacia pre výskum v otázke príjmu z vyžarovacieho diagramu Italy
družice Eutelsat 9B na 9.0°E v celej zemepisnej oblasti kontinentov Európa,Afrika,ďalej ako tú s navyššou signálnou rezervou okolo 8-8,5 dB
každý deň .... Verejne a po prvý krát verifikuje výkon jeho technológie "Synchrónnych nanokorekcii" s rastom signálnej kvality až o 3 dB
na geostacionárnom objekte atď...

30.11.2022 : Centrum pre satelitný príjem  a dokazovanie možnosti stabilného príjmu technológie DVB-S2/S2X Multistream
z družice Eutelsat 9B na 9.0°E otvára jeho jediný autor 
Roman Dávid z Lučenca.
Autor v rubrike Dokazovanie/Proving pre priemer parabolického reflektora D=450 cm,argumentuje zavedenie "Metódy dokazovania pomocou
signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu,detailne analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu nameraných dát,analyzuje
prvú monitorovanú frekvenciu f=12 111 V

 

►►►Eutelsat 9B at 9.0°E-Italy-KU-DVB-S2-S2X-Multistream :  DOKAZOVANIE / PROVING

 >Autor Roman Dávid uvádza argumenty pre aplikovanie "Metódy dokazovania pomocou signálneho monitoringu" do praxe satelitného príjmu
  a to z dôvodu že je tým nepochybne prvým v Európe,Afrike,Ázii... ,ktorý začal všetky svoje výsledky vedecko-výskumnej činnosti dokazovať
  a vybudoval tým centrum,ktoré začalo vôbec ako prvé publikovať verifikované/overené a tým pádom hodnoverné výsledky satelitného príjmu
  v globálnom meradle_ak tvrdíte opak,prosím pošlite mi odkaz na zdroj,ktorý s týmto metodickým postupom dokazovania prišiel predo mňou <

        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-roman-david-argumenty-dokazovanie-n                                

                                                      

     > 2, REFERENČNÁ FREKVENCIA f0=12 149 MHz_V  : Paket Mediaset <

             > PARAMETRE PRENOSU : DVB-S2 _ 8PSK _ SR=31 400 _ FEC=2/3 _ PLS Gold 262140 _ Multistream 1-2 <

 
Stanovenie jednej REFERENČNEJ FREKVENCIE "f0" pre celý taliansky vyžarovací diagram ITALY (KU) v kategorizovanej
zóne príjmu 
"Out of footprint-Mimo provajderom stanoveného diagramu/stopy"

→Referenčná frekvencia f0=12 149 MHz_V : DVB-S2/8PSK/Multistream/PLS Gold 262140

Aj napriek častým zmenám v otázke doteraz aplikovaných modulačných,FEC ai. parametrov z hľadiska minimálneho odstupu C/N
nevyhnutného pre zamknutie nosnej,zadefinujem aj v tomto výskumnom projekte konkrétne jednu frekvenciu s atribútom
>Referenčná frekvencia f0< , a bude platiť až do odvolania respektíve až do zmeny modulačných alebo FEC parametrov na prenosovej trase.
Je nespochybnitelné že práve nosná na f=12 149 MHz_V vysielaná v móde Multistream s aktuálnymi modulačnými parametrami
signálnej trasy : DVB-S2/8PSK_FEC 2/3 a od nich odvodenej minimálnej úrovne odstupu C/N=6,6 dB pre zamknutie nosnej
je tou ŠTARTOVACOU frekvenciou pre výskumy v celej zemepisnej oblasti strednej a východnej Európy v otázke možného príjmu
z talianskeho vyžarovacieho diagramu.Na základe vlastných výskumov v  mesiacoch 7-8/2022 môžem potvrdiť dosiahnutie nestabilnej
formy príjmu typicky 8-10 hodín,každý monitorovaný deň (bez jedinej pixelácie) so špičkou kvality SNR=7,8-8,2 dB v rozsahu od približne
03:00 ráno do 13:00 na obed,už na výstupe zo stredovej antény s D=140 cm_Lučenec/Slovensko. 
Pochopiteľne spomínaný priemer D=140 cm
negarantuje prakticky nič v otázke dlhodobej stability príjmu
 
(pri neustálych zmenách v špičke výkonu EIRP a poveternostných podmienok)
a kedže tu dlhodobo budujem vedecko-výskumné centrum ktorého hodnota je postavená výlučne na verifikovaných výsledkoch,nebudem
s týmto priemerom operovať v akomkoľvek smere.
Len zopakujem že podstatou mojej vedecko-výskumnej činnosti je dosiahnúť plne stabilný družicový príjem a následne ho nespochybniteľne
dokázať v signálnom monitoringu,pretože prezentácia nestabilných foriem príjmu alebo náhodných LOCKOV  formou fotky
frekvenčného spektra má NULOVÚ vedeckú hodnotu,inými slovami je zbytočná !

                                   >DVB-S2/MULTISTREAM ANALYZÁTOR METEK HD : špička kvality MER=15,3 dB<  

→pri poslednom zbere signálnych dát z TP IT2 som dňa 31.12.2022 zaznamenal špičku kvality MER=15,3 dB_čistá signálna rezerva okolo 8,5 dB
Práve tento typický,nie výnimočný signálny stav je tým rozhodujúcim v otázke argumentácie prečo práve tejto frekvencii priraďujem atribút referečná
pre celé frekvenčné spektrum od 12 111 do 12 466 MHz v talianskom vyžarovacom diagrame.Autor Roman Dávid,konkrétne v tomto prípade opäť
neprepisuje/nekopíruje a nepracuje už s dávno zadefinovanými faktami,
ale na základe nespochybniteľne dokázaných výsledkov signálneho
monitoringu v kvantite 1x72 hodín,
stanovuje práve referenčnú frekvenciu f0=12 149 MHz_V ako ten prvý v Európe a to pre celú zónu príjmu "Out of footprint".
Pochopiteľne ak by som atribút referenčnosti nedokázal v kontinuálnom signálnom monitoringu v kvantite 1x72 hodín,potom by som nič z predošlej
vety nemohol tvrdiť,pretože Veda je postavená na nespochybnitelnom dôkaze a paveda na náhode pochádzajúcej len zo sporadicky prítomných špičiek
výkonu v trvaní typicky jednotky hodín,ktoré sú bežnou súčasťou družicového príjmu a čakajú na ňu desiatky tisíc "Nadšencov nestabilných alebo náhodných príjmov"
po celej Európe a Afrike,ktorí sa len pretekajú kto skôr prepíše kolonku v prehľadoch TVR vysielania.

Pre mňa osobne je to prí-nízka a v podstate zbytočná méta,aby som s jej dosiahnutím "sizyfovsky zabil" celý život,bez toho že by po mne ostalo kvantum
vedeckej práce,ktorá sa nedá spochybniť.
Horolezeckou terminológiou povedané,je to niečo podobné ako by som si stanovil za svoj najväčší životný cieľ dosiahnúť
vrchol kopca Vinica pri Lučenci,pretože tento "kopček",ktorý je len o niečo vyšší ako "krtkov krtinec" ZDOLÁ,alebo "pokorí" po vlastných nohách každý
kto nie je chromý a navyše by som sa ešte 
dožadoval verejnej publicity za tento "extrémny výkon" v médiách.
                                         
                   
⇒ Analýza spektra a kvality na "Referenčnej frekvencii f=12 149 MHz_V" (TP IT2 Italian footprint) : PF Prodelin 450 cm

Klasifikácia analýz : dosiahol som dokázateľne štandardnú formu každodene stabilného satelitného príjmu z kategórie DTH (no DX reception) bez jediného
výpadku v spojitosti priebehu s typickou rezervou od 5-8,5 dB_MER

            >Klasifikácia dosiahnutých výsledkov v percentuálnom vyjadrení : dokázateľne stabilný sat.príjem na 100%<

                                             >analýzu frekvenčného spektra a kvality som vykonal od 30 do 31.12.2022<
                     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-12149-mhz-v-spectrum-analysis-metek-n                                                                    

                                                                                 
►zámerne beží na pozadí meraní vysielanie TGCOM 24+R101 s kódom o aktuálnom čase,za účelom vylúčenia podvodov a verifikáciu správnosti času
zberu nameraných dát,aby som tým predišiel akýmkoľvek dohadom a diskusiám v otázkach každodennej prítomnosti špičky výkonu EIRP od približne
03:00 do približne 06:00 v ranných hodinách.Časové okná medzi generátorom času v PC a vo vysielaní TGCOM 24 nie sú pochopitelne zosynchronizované
s presnosťou na jednu sekundu,ale pre tento účel to plne postačuje.Analýzy potvrdzujú že špička kvality každodenne osciluje okolo 14,8 dB v jednotke meraní
SNR na tunere TBS 5927 a okolo 15 dB v jednotke meraní MER na analyzátore Metek HD.Len doplním dávno známy fakt že programy CrazyScan a EBSpro aplikujú
identické matematické algoritmy pre určovanie výslednej signálnej kvality v jednotke SNR/BER v štandarde DVB-S/DVB-S2 ... čo som overil v praxi príjmu.
Čiže nemusím publikovať výsledky meraní z dvoch len zdanlivo rôznych SW zdrojov a táto softwérová identickosť platí aj v prípade bugo-v.

→30.12.2022 : 

     12 149 V_ Multistream PLS Setup                                     12 149 V : DVB-S2 / 8PSK /  2/3                   
            TGCOM24 HD_MIS ID 2                                          PER=0_Margin=8,4 dB_MER=15,2 dB    

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-30-12-01                            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-02                                                                                                               

→31.12.2022 : 

     12 149 V _ Multistream PLS setup                                     12 149 V : DVB-S2 / HBCD / 2/3
          TGCOM24 HD : MIS ID 2                                           PER=0_Margin=11,9 dB_MER=15,3 dB

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-31-12-metek-01                            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-quality-analysis-metek-03                                                                                                            

                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                        DOKAZOVANIE v kvantite 1 x 72 hodín

                   PROVING > Eutelsat 9B at 9.0°E _f=12 149 MHz_V : Mediaset
          Nepretržitý monitoring signálnych parametrov v dĺžke 1 x 72 hodín
      Continuous monitoring of signal parameters for a period of 1 x 72  hours

                                                                           
                                                                                              

Deň záznamu monitoringu :  od 18.12.2022 do 21.12.2022

Signálny reťazec je tvorený :

PF Prodelin 450 cm > Primárny žiarič > Autorom navrnuté systémové riešenie > LNB SMW_Q-PLL Type O s LOF stabilitou +/- 10 kHz_
LOF=10 750 MHz,18 V,No Tone,11,7-12,2 GHz > tu je príčina prečo je v signálnom monitoringu uvedená nesprávne H a nie V polarizácia vlnenia

                                                       Eutelsat 9B na 9,0°E : Vyžarovací diagram Taliansko
                                zemepisný bod výskumov a meraní : 48°33 N _ 19° 67 W : Lučenec-Slovenská republika
                                                  
vyžarovacie diagramy pochádzajú zo zdroja : eutelsat.com

  
                              dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-01                          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-02                                                                                                                                           

                                                                                                                 

Romanom Dávidom zadefinovaná a APLIKOVANÁ METODIKA postupu meraní jednoznačne vylučuje zavádzajúcu a podvodnú
metodiku
,ktorá je postavená len na pasívnom čakaní, (typicky dni,týždne až mesiace...) a následnom zázname LOCKU z frekvenčného spektra
alebo z vysielania TV.
Skrátka daný jedinec len čaká na výskyt sporadicky sa opakujúcich špičiek výkonu EIRP , respektíve na výskyt náhodne
sa opakujúcich a anomálnych poveternostných dejov a na to nadväzujúcu dočasnú príležitosť uskutočniť LOCK alebo príjem vysielania a tú
následne daný jedinec prezentuje ako výsledok svojich "mimoriadnch schopností"
. A práve to je dôvod prečo aplikujem nepretržitý signálny
monitoring v kvantite 1x72 hodín ako prostriedok,ktorý demonštruje holú realitu o dosiahnutej kvalite a to aj za cenu že traektóriu
elektromagnetického vlnenia skríži na typicky desiatky milisekúnd napríklad lietadlo,operenec alebo hmyz,pretože v kontinuálnom signálnom
monitoringu to nie je možné skryť.
                                                                                                                                                                                                                                            
►Stav atmosféry :
na základe meteogramov zo zdrojov shmu.sk môžem potvrdiť že v čase výkonu signálneho monitoringu prevažovali

teploty od približne -3,8 do +1,8°C,nebol zaznamenaný ani 1 mm zrážok pri minimálnej rýchlosti vetra. 
Jediným zdrojom verifikovaných informácii o poveternostných podmienkach počas výkonu signálneho monitoringu v mesiaci december 2022
je Slovenský hydrometeoroligický ústav š.p.,meteorologická stanica Boľkovce pri Lučenci  z ktorej som čerpal všetky informácie v tomto smere
                                       
Celkový čas signálneho monitoringu :  73 hodín a  02 minút  a 39 sekúnd                  

Analýza signálneho monitoringu :   dokázateľne štandardná forma stabilného DTH príjmu na f0=12 149 MHz s vysokou signálnou rezervou
každý deň                                  

poznámka : Pre komplexnejší obraz musím spomenúť aj faktor zmien výkonu a kvality príjmu za obdobie posledných šiestich mesiacov
na monitorovanej trase f=12 149 V , pretože až do približne 25 septembra 2022 sa priemerné hladiny kvality pohybovali v ktoromkoľvek úseku
meraní o 0,8-1,5 dB vyššie ako je tomu v súčasnosti a špička kvality bežne prekonávala úroveň SNR=15,5 dB.... viď dôkaz

-v priebehu mesiaca 09/2022 došlo k prepadu priemernej výšky kvality v priemere o 0,8-1,5 dB_SNR v závislosti od času meraní
                                                   >stav dňa 23.9.2022 ráno o 6:00+ seč<

                SNR=15,9 dB                                                                           TS / SNR / BER

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-tbs-quality-23-9-2022-01                                 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-f0-12149-mhz-v-tbs-quality-23-9-2022-02                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                   TBS 5927+EBSpro >>> SNR peak=14,8 dB                                                                                          
                                       celkový čas signálneho monitoringu : 73 hod. : 02 min. : 39 sec.                                       
                                                                  od 18.12.2022 do 21.12.2022    

KOMPLEXNÝ POHĽAD zahrňujúci kvalitu Q v jednotke-% , úroveň výkonu v jednotke dBm , kvalitu SNR v bezrozmernej jednotke dB , chybovosť BER ...

  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-n                                                                                   

                                                

DETAILNÝ POHĽAD  s popisom pod značkami od A po H  zameraný na kvalitu príjmu a okamžité zmeny SNR

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-72h-monitoring-snr-pf-450-f0-12149-mhz-v-tbs-5927-n                                                                             
                                                       

Detailná analýza vývoja zmien kvality s časovým kódom počas celého monitorovaného úseku 72 hodín v online video ukážke,
ktorá vylučuje pochybnosti všetkého druhu o reálnosti dosiahnutých úrovní kvality,poprípade akékoľvek dodatočné manipulácie 

             

Meteogram úhrnu zrážok,rýchlosti vetra a teploty zo zdroja shmu.sk vygenerovaný dňa 21.12.2022 pre zemepisnú oblasť výkonu signálneho
monitoringu : Lučenec/Boľkovce

       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-shmu-meteogram-temperature-21-12-2022-w             dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-shmu-meteogram-zrazky-vietor-21-12-2022-w                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                               

-A- : Začiatok signálneho monitoringu dňa 18.12.2022 o 13:40 SEČ  a aktuálna poveternostná situácia     

          
    -kvalita pri štarte:SNR=11,6 dB -                  -obsadenie TS pri štarte dňa 18.12.2022 -                  -poveternostné podmienky pri štarte- 
      Locked Uptime :   00:01:29                                  Locked Uptime :  00:05:21                                     -0,2°C _ Takmer zamračené

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-A-01            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-A-02                  dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-A-03                                                                                                                                                        
                   
     eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video              eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video
-B- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" : dokázaný rast kvality o 3 dB_z cca 11 dB na cca 14,0 dB_SNR
-skoková a nie postupná zmena v kvalite,v priebehu približne piatich sekúnd,je dôkazom že autor nehľadá/netipuje optimálnu pozíciu
v danom čase pre rast kvality,ale vie úplne presne o koľko uhlových minút až sekúnd je v tom čase nutný výkon korekcií pre rast v kvalite
o 3 dB.
-detailný pohľad na funkciu autorovej technológie,keď v priebehu piatich sekúnd narastie kvalita príjmu až o 3 dB čo je z hľadiska rastu
kvality ekvivalentné k nárastu priemeru anténneho reflektora o 80-120 cm v závislosti od účinnosti + video ukážka ako dôkaz


   autorova technológia v praxi : + 3 dB                      vysoké okamžité zmeny                           poveternostné podmienky v danom čase                           
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-B-01          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-B-02            dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-B-03                                                                                                                               
            

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video         watch multistream video                                              

-C- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" a následná mikro korekcia v SKEW uhlovej odchýlke s približným
rastom kvality o +0,5 dB a +0,1 dB v prípade zmeny SKEW
-prvá špička kvality SNR=14,8 dB dňa 19.12.2022 o 3:59 seč a vtedy aktuálne poveternostné podmienky

   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-C-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-C-02     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-C-03                                                                                                                                                                                                                                               

    eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video        watch multistream video                              


-D- :
Autor pomocou horúceho vzduchu s teplotou okolo t=600 °C,z teplovzdušnej pištole,musel rozmraziť časť pohybového
mechanizmu a vplyvom tepelnej rozťažnosti ocele došlo ku krátkodobému poklesu kvality na cca 11,3 dB.Pretože výkon techologického
postupu 
si vyžaduje ultra-vysokú náročnosť na presnosť v jednotkách uhlových minút až sekúnd,aj tepelnú rozťažnosť použitého materiálu,
vplyvom nadmerného ohrievania s t=600°C musím zakalkulovať do vzorca výslednej kvality.Následná Synchrónna nanokorekcia
zabezpečila rast kvality až na SNR=13,9 dB + dôkaz vo video ukážke

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-D-01     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-D-02     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-D-03                                                                                                                            

                                                                                                                               

   eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video                     

-E- :
Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" s dosiahnutým rastom kvality o cca 0,5 dB a druhá špička
kvality pri SNR=14,6 dB od 03:50+ SEČ dňa 20.12.2022_znamená to že momentálne signálny reťazec generuje rezervu
až 8 dB + online video dôkaz

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-E-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-E-02    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-E-03                                                                                                                                   

      watch multistream video           watch multistream video                                                                                  

-F- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" : dokázaný rast kvality o 3,2 dB > z 10,4 dB na 13,6 dB_SNR
-skoková a nie postupná zmena v kvalite,v priebehu približne piatich sekúnd,je dôkazom že autor nehľadá/netipuje optimálnu pozíciu
v danom čase pre rast kvality,ale vie úplne presne o koľko uhlových minút až sekúnd je v tom čase nutný výkon korekcií pre rast v kvalite
o 3,2 dB.
-detailný pohľad na funkciu autorovej technológie,keď v priebehu piatich sekúnd narastie kvalita príjmu až o 3,2 dB čo je z hľadiska rastu
kvality ekvivalentné k nárastu priemeru anténneho reflektora o 80-100 cm v závislosti od účinnosti + video ukážka ako dôkaz
 
 autorova technológia v praxi : + 3,2 dB                vysoké okamžité rasty                         poveternostné podmienky v danom čase
dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-F-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-F-02          dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-F-03                                                                                                                                     
                                                                                                                    

  eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video   watch multistream video                  

-G- :
 Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie" s dosiahnutým rastom kvality o cca 1 dB z SNR=13,5 na tretiu
špičku 
kvality pri SNR=14,6 dB o 03:56+ SEČ dňa 21.12.2022_rezerva v kvalite osciluje okolo 8 dB + online video dôkaz

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-G-01    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-G-02     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-G-03                                                                                                                       

                                                                                                                     
 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video      watch multistream video         
-H- : Výkon autorovej technológie "Synchrónne nanokorekcie": rast kvality o cca 3 dB > z 10,4 na SNR=13,6 dB
-skoková a nie postupná zmena v kvalite,v priebehu približne piatich sekúnd,je dôkazom že autor nehľadá/netipuje optimálnu pozíciu
v danom čase pre rast kvality,ale vie úplne presne o koľko uhlových minút až sekúnd je v tom čase nutný výkon korekcií pre rast v kvalite
o 3 dB.
-detailný pohľad na funkciu autorovej technológie,keď v priebehu piatich sekúnd narastie kvalita príjmu až o 3 dB čo je z hľadiska rastu
kvality ekvivalentné k nárastu priemeru anténneho reflektora o 80-100 cm v závislosti od účinnosti + video ukážka ako dôkaz
 
   autorova technológia v praxi : + 3 dB                      vysoké okamžité zmeny                           poveternostné podmienky v danom čase

dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-H-01        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-H-02 (2)                dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-sat-reception-pf450cm-f0-12149-mhz-v-H-03                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                   

 eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video       eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s-s2x-multistream-16apsk-watch-video