Astra 2D

Astra 2D na 28,2°E : DX príjem vysielania BBC , ITV z družice Astra 2D


THEMES Astra 2D - Confrontation two single polarity SMW WDL and X-LINE - Elementary explanation fact about : Primary feed pattern , Spillover ... : WHAT SIZE OF DISH GUARANTEE FULL SIGNAL MARGIN IN EAST EUROPE ??? ...............sk - TÉMA DX príjem družice Astra 2D : Určenie vhodného priemeru na garanciu plnej signálnej stability pri príjme vo východnej Európe + Porovnanie dvoch jednopolaritných LNB SMW WDL a X-LINE + Grafy elementárnych faktov v ofsetových a stredových anténach ako sú : Smerový diagram ožarovača , Jalové prežarovanie atď...  

Astra 2D na 28,2°E : Možnosti príjmu anglických tv BBC a ITV z družice Astra 2D


POROVNANIE MOŽNOSTI ZACHYTENIA V-vertikálnej a H-horizontálnej roviny TV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D - 28,2°E - NA SLOVENSKU + POROVNANIE SIGNÁLNYCH SPEKTIER V a H + POROVNANIE SIGNAĹNEJ KVALITY DVOCH PRENOSOV vo V pol + URČENIE PRIEMERU ANTÉNY NA STABILNÝ PRÍJEM TV BBC,ITV V pol ...

Astra 2D na 28,2°E : Montáž kompletu pre príjem anglických tv na strednom Slovensku


DX PRÍJEM PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D - 28,2°E - NA STREDNOM SLOVENSKU - oblasť ZVOLENA A VÝBER VHODNÉHO UNI ALEBO JEDNOPOLARITNÉHO KONVERTORA NA BÁZE STABILIZÁCIE FREKVENCIE LOF POMOCOU OBVODU PLL alebo DRO - výhody a nevýhody v praxi .
 

Astra 2D na 28,2°E : DX príjem vertikálnej a horizontálnej polarizácie z Astry 2D


AKTUÁLNY ROZBOR A MOŽNOSTI PRÍJMU PAKETOV BBC A ITV Z DRUŽICE ASTRA 2D NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 28,2°E NA ÚZEMÍ SLOVENSKA.