25-1-2023-Nová rubrika MULTISTREAM / NEWS FLASH: Ukončenie paralelnej satelitnej distribúcie dvoch provajderov cez jednu frekvenciu pre dve rôzne oblasti týmto otvára unikátnu možnosť stabilného príjmu z f=12 265 MHz v talianskej stope družice Eutelsat 9B

                                                                     

              Centre for satellite reception of Multistream standard

                                                      Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                   

 
                                                  publikované dňa : 25.1.2023 @ Lučenec
 
odkaz na novinku : eutelsat-9b-9e-italy-ku-dvb-s2-s2x-multi-input-stream-pls-gold-news-flash | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

                        
      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-center-baner-584-150-
               
                                    
 

                                                                                                                                                                           

                Center of DVB S2-S2X Multistream standard                                                        

      Eutelsat 9B at 9.0°E-Italian footprint : 12 111 MHz > 12 466 MHz_V
              
               Multi Input Stream/MultiStream : News Flash
 

                             by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

   

                                                                    (Last update : 25.1.2023)

25.1.2023: Eutelsat 9B-9.0°E_f=12 265 V :Ukončenie paralelnej satelitnej distribúcie dvoch provajderov
cez jednu frekvenciu otvára tú unikátnu možnosť stabilného príjmu z frekvencie f=12 265 MHz šírenej
v talianskej vyžarovacej stope aj v nových regiónoch európskeho kontinentu,čo doteraz nebolo možné
v danom mieste príjmu.

                                                                                                                                                                        

MULTISTREAM-News Flash : 
 
Eutelsat 9B na 9.0°E : Tento týždeň bola ukončená paralelná satelitná distribúcia ukrajinského satelitného provajdera ZeonBud
vo vyžarovacom zväzku Nordic & Eastern a talianskeho operátora EI Towers vo vyžarovacom zväzku Italy Ku cez frekvenciu
f=12 265 MHz_V 
v štandarde DVB-S2 Multistream,ktorá z hľadiska prevažujúceho výkonu a aplikovaného priemeru anténneho reflektora
(a iných faktorov) 
v tej-ktorej zemepisnej časti európskeho kontinentu vylučovala súbežný príjem týchto sietí z dôvodu ich vzájomného rušenia.
Týmto dnes 25.1 2023 dokazujem že ukončenie súbežne aktívnych satelitných distribúcii dvoch sietí pre dve rôzne európske oblasti cez jednu frekvenciu
mi týmto v meste Lučenec otvorilo unikátnu možnosť príjmu vysielania v talianskom vyžarovacom diagrame aj z frekvencie f=12 265 MHz_V.
Nemôžem vylúčiť že stav na f=12 265 MHz_V platný dnes 25.1.2023 o 15:00 SEČ je len dočasný a opätovne dôjde k nastoleniu alebo obnoveniu
doterajšieho stavu (do 22.1.2023) vo význame status quo ante.

Analýza frekvenčného spektra vertikálneho vektora vlnenia v ktorom aj naďalej prebieha súbežná satelitná distribúcia pre dve rôzne európske oblasti
cez frekvencie f=12 226 a 12 303 MHz...

       dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-spectrum-analysis-prodelin-450-n     

                                 12 265 V_Italy Ku                                       12 265 MHz_V
                         DVB-S2/16 APSK_MER=13,5 dB             SNR=13 dB / MIS:120/150/180                                  MIS=120
                   dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-02      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-03      dxsatcs-eutelsat-9b-9e-italy-dvbs2-s2x-multistream-reception-12265-mhz-v-quality-analysis-prodelin-450-04