11.5.2023-NEWS FLASH/EUT 9B-Wide:Je možné v praxi dosiahnuť vyššiu kvalitu ako SNR=21 dB pri konfigurácii DVB-S2_8PSK_2/3 ?+Dnes vytvorím porovnávaciu bázu kvality z PF 4.5+3.7m na troch "f" aby som verifikoval správnu fyzikálnu funkciu dvoch odlišných...

dxsatcs.com-about

 
                                                                     

           Centre for satellite reception of Multistream technology

                                                        Eutelsat 9B at 9.0°E_Italy (Ku)

                                                                                  

                                    

                                                                                                                                                                           

               Center of DVB-S2/S2X Multistream technology                                                        

      Eutelsat 9B at 9.0°E-Italian footprint : 12 111 MHz > 12 466 MHz_V
              
               Multi Input Stream/MultiStream : News Flash
 

                             by Roman Dávid_founder of  Think-Tank

  

  

odkaz na novinku : Centre for satellite reception of MIS-Multi input stream technology : News Flash_measuring and decoding DVB-S2 multistreams | CZECH AND SLOVAK DX SATELLITE CLUB (dxsatcs.com)

                                                                         

                                                                    (Last update date : 11.5.2023)

10.5.2023 : Dnes odpoviem na otázku či je možné v praxi dosiahnúť vyššiu úroveň kvality ako 21 dB

v jednotke meraní odstup Signál/Šum_SNR pri aplikovanej konfigurácii modulačných parametrov
DVB-S2_8PSK_2/3,ďalej dnes vytvorím porovnávaciu bázu špičiek kvality z reflektorov PF 450 cm
a PF 370 cm na troch frekvenciách z rozpätia spektra od 11 759 do 11 996 MHz_V v širokom
vyžarovacom diagrame WIDE objektu EUT 9B,aby som tým verifikoval správnu fyzikálnu funkciu
dvoch úplne odlišných systémovo/technologických riešení v ohnisku antén,ktoré som navrhol a aplikoval

                                                                                                                                                                           

Synopsia : Za obdobie posledných šiestich mesiacov som vybudoval prvú porovnávaciu bázu na svete pre signály vysielané
v technologickom štandarde DVB-S2/Multistream 
pre zóny príjmu "Out of footprint"z geostacionárneho objektu Eutelsat 9B,
verifikovanú nespochybnitelným dokazovaním v minimálnej kvantite 1x72 hodín,alebo inak povedané "BENCHMARK", v ktorej
som dal do pomerovej bázy funkcie, alebo dosiahnuté priebehy kvality odvodené od jednotky odstup Signál/Šum_SNR na výstupe
z dvoch v praxi aplikovaných priemerov symetrických reflektorov 450 cm a 370 cm inštalovaných v meste Lučenec.
V rozpätí frekvenčného spektra od 12 111 do 12 466 MHz_V vo vyžarovacom diagrame Italy_Ku satelitu Eutelsat 9B na 9.0°E som tak
v aplikačnej praxi naplnil kategorizáciu formy príjmu DTH,alebo "Direct to home" vyjadrenú percentuálnou stabilitou od 99,8 do 100%
na výstupe z obidvoch reflektorov 450 aj 370 cm a dokázal som tak pravdivosť mojich tvrdení z úvodu výskumného projektu
o možnosti dosiahnutia "Dokázateľne stabilnej formy príjmu v dĺžke 24/7" na presne piatich nezdielaných frekvenciách z aktuálne
siedmych aktívne vyťažovaných.

(DTH-v atribúte okamžitej signálnej dostupnosti vysielania v režime Multistream v ktorúkoľvek sekundu až minútu počas dňa,s dostatočnou
signálnou rezervou,v minimálnej monitorovanej kvantite t=72 hod. pri normálnych a extrémne nezhoršených poveternostných podmienkach) 


Dnes sa zamerám na pakety sústredené do širokého vyžarovacieho diagramu "Wide" družice Eutelsat 9B vysielané s vysokou intenzitou
vyžiareného výkonu EIRP okolo 51 dBW  a vytvorím tak porovnávaciu bázu dosiahnutých špičiek kvality pre tri rôzne frekvencie,
konkrétne 11 759 + 11 804 a 11 996 MHz_V na výstupe z dvoch reflektorov 450 a 370 cm,aby som tak v praxi dokázal správnosť
fyzikálneho návrhu dvoch úplne odlišných systémovo/technologických riešení v ohnisku antén aj pre
vysoké intenzity výkonu EIRP,
nie len pre tie priemerné v talianskom lúči od 35 do 38 dBW,pretože opäť zopakujem moje tvrdenie : prax mi potvrdila že v niektorých
konšteláciách frekvenčného spektra a aplikovanej polarizácie je nepomerne zložitejšie účinne spracovať práve VF vlnenia s vysokou intenzitou
výkonu ako tie s nízkou intenzitou ! 

►V postupnosti podľa daného frekvenčného plánovania od TP E1 > f=11 727 do TP E17 > 12 034 MHz_V,som vybral práve mexický paket
Televisa f=11 759 MHz na ktorom opäť dokážem že analyzátory Metek HD a Televes H60 demonštrujú plne porovnatelné až identické
úrovne 
kvality v jednotke MER/BER a PWR pri konfigurácii signálnej trasy DVB-S/QPSK ale aj DVB-S2/8PSK s jedným rozdielnym detailom :
analyzátor Metek na rozdiel od Televesu zobrazuje aj konkrétny detail v podobe presnej úrovne kvality vyššej ako MER=20 dB,zatiaľ čo
Televes to oreže matematickým znamienkom > "je väčšia ako" .

►Všetky dnes analyzované frekvencie vo vytvorenej porovnávacej báze medzi PF 450 a PF 370 cm sú vysielané v širokom vyžarovacom
diagrame WIDE družice Eutelsat 9B na 9,0°E,ktorý nasleduje ...

                                                            EUTELSAT 9B : KU Wideband downlink coverage
                                                                               source : eutelsat.com
     dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-ku-footprint-place-of-reception-research-lučenec-n   

 Televisa Networks Mexico_PF 450 cm_DVB-S/QPSK : f=11 759 MHz _ V

                                                  MER=20,8 dB_SNR=21,7 dB

                        Metek HD : MER=20,8 dB                                                                    Televes H60 : MER=>20.0 dB
                poveternostná situácia pri výkone meraní a zberu dát dnes 10.5.2023 : takmer zamračené so slabím mrholením
 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-metek-hd-10-5-2023-01-n    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-televes-10-5-2023-02-n                                                                                                                                       

                                      SNR=20 dB >>> 11759 MHz_V : DVB-S/QPSK _  OCTAGON SF 4008 / E2_OpenATV 7.1
    dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-octagon-sf4008-openatv-7-1-pf450cm-11-5-23-n      

►Porovnávacia báza špičiek kvality vo vyžarovacom zväzku WIDE družice Eutelsat 9B na 9,0°E na výstupe z PF 450 cm v ľavom stĺpčeku
 a PF 370 cm v pravom stĺpčeku

poznámka : pri porovnatelnej výške kvality v jednotke SNR,v porovnatelnom časovom úseku zberu dát,je práve úroveň signálu v jednotke dBm
tým vhodným 
dôkazným nástrojom,že merania pochádzajú z dvoch rôznych signálnych zdrojov,v tomto prípade D1=450 cm a D2=370 cm

                                 11 759 MHz_V : Televisa Networks  (DVB-S/QPSK)

                      PF 450 cm : SNR=21,7 dB   (-26dBm)                                            PF 370 cm : SNR=20,9 dB    (-31 dBm)                

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf450cm-11-5-23-n        dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11759-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf370cm-n                                                                                                                                           

             
                   11 804 MHz_V : AFN American Forces Network  (DVB-S2/8PSK_2/3) 
 

                    PF 450 cm : SNR=21,4 dB (-25 dBm)                                                        PF 370 cm : SNR=20,3 dB  (-31 dBm)

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11804-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf450cm-n         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11804-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf370cm-n                                                                                                           

                       
                              11 996 MHz_V : Globecast_CCTV/CGTN    (DVB-S/QPSK) 

                  PF 450 cm : SNR=21,2 dB  (-24 dBm)                                                 PF 370 cm : SNR=19,8 dB   (-31dBm)      

 dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11996-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf450cm-n         dxsatcs-eutelsat-9b-9e-wide-11996-mhz-v-quality-analysis-tbs-5927-crazyscan-pf370cm-n                                                                                        

................................