Recent posts

Type Title Authorsort icon Replies Last Post
Page ku-band-feeds-tests-sat-dx-reference-values-gain-prodelin-450 Roman Dávid 12/06/2014 - 09:07
Page ku-band-videos-sat-dx-reference-values-gain-prodelin-450 Roman Dávid 12/06/2014 - 09:09
Hottest News Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá elementárne dôležitá časť reťazca pre generovanie referenčnej hodnoty zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách Roman Dávid 12/06/2014 - 10:05
Hottest News Autor Roman Dávid-ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie referenčnej hodnoty zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA Roman Dávid 12/06/2014 - 10:08
Hottest News Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KA+KU Roman Dávid 12/06/2014 - 10:14
Sat List Update Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá elementárne dôležitá časť reťazca pre generovanie referenčnej hodnoty zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách Roman Dávid 12/06/2014 - 10:22
Sat List Update Autor Roman Dávid-ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie referenčnej hodnoty zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA Roman Dávid 12/06/2014 - 10:24
Sat List Update Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KA+KU Roman Dávid 12/06/2014 - 10:26
Page ka-band-satellite-reception-ufo-10-ufo-f10-uhf-10-uhf-f10-72-east-prodelin-370 Roman Dávid 12/10/2014 - 08:08
Sat List Update 10-12-2014_KA PÁSMO: PREMIÉRA _ AMERICKÝ Vojenský telekomunikačný satelit UFO-10_UHF-10 na inklinujúcej orbite, lokalizovaný nad oblasťou Perzského zálivu so sekundárnym radiantom Prodelin 370 cm v Lučenci a analýza vysielaných digitálnych paketov..... Roman Dávid 12/10/2014 - 08:21
Ka Band Section KA band satellite footprint-beam-coverage : UFO-10_UFO-F10_UHF-10_UHF-F10 at 72°E - TP 4 SPOT BEAM and area coverage beam focused on the Arabian Gulf Roman Dávid 12/10/2014 - 08:34
Second Hand Koupím přírubu k středovému ozařovači C120 Roman Dávid 12/11/2014 - 03:19
Page amos3-4-w-11474-yes-israel-tp-sat-dx-reception-middle-east-beam-ku-band-prodelin-450-cm-reference-gain Roman Dávid 12/16/2014 - 13:23
Hottest News 16-12-2014_Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu za účelom vylúčenia subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme náhodných LOCKov Roman Dávid 12/16/2014 - 13:42
Hottest News 16-12-2014_Roman Dávid : Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time Roman Dávid 12/16/2014 - 13:48
Hottest News 16-12-2014-Roman Dávid : Výskumný projekt č.1/REFERENĆNÉ HODNOTY ZISKU -G- v KU pásme : Analýza príjmu izraelského paketu YES na f=11 474 MHz z družice Amos 3 v Lučenci je prvá z referenčných hodnôt zisku -G-, pre paraboly v stredoeurópskom meradle .... Roman Dávid 12/16/2014 - 13:52
Page amos3-4-w-11510-yes-israel-sat-dx-reception-middle-east-beam-ku-band-prodelin-450-cm-reference-gain Roman Dávid 12/23/2014 - 10:45
Hottest News 23-12-2014_Autor Roman Dávid,na základe tejto video prezentácie v ktorej dňa 20-12-2014 analyzuje reálny ziskový stav pri príjme dvoch paketov YES Izrael s radiantom Prodelin 4.5m,týmto demonštruje racionálny základ označenia "Referenčná zostava pre .... Roman Dávid 12/23/2014 - 11:04
Hottest News 23-12-2014_Súčasťou prezentácie venovanej referenčnej hodnote zisku -G- odvodenej od priemernej chybovosti CBER=6.0E-03 pri príjme paketu YES na f=11 475 MHz je aj najaktuálnejšia analýza viac ako päťdesiatich streamov,ktorú autor zaznamenal dňa 20-12 ... Roman Dávid 12/23/2014 - 11:13
Hottest News 23-12-2014_Autor Roman Dávid uverejňuje,ako súčasť výskumného projektu č.1,ďalšiu referenčnú hladinu zisku pre inštalované paraboly v KU pásme,derivovanú od výsledkov príjmu paketu YES Izrael na f=11 510 V z družice Amos 3-4°w,ktorý tento rok zmenil .... Roman Dávid 12/23/2014 - 11:18
Page ka-band-global-xpress-reception-inmarsat-5-f1-i5-ior-63-east-analysis-beacon-frequencies-acm-vcm-32apsk-prodelin-450cm Roman Dávid 01/03/2015 - 10:50
Sat List Update 3-1-2015-PREMIÉRA V KA PÁSME : Autor Roman Dávid presne dňa 13.4.2014 lokalizoval na pozícii geosynchrónnej dráhy λ=62,6° E (nad indickým oceánom a vo východnej časti globálnej hemisféry) plne stabilný/nedriftujúci objekt Inmarsat-5 F1-i5-IOR ..... Roman Dávid 01/03/2015 - 10:54
Page amos3-4-w-tp5-middle-east-tv-channel2-sat-dx-reception-middle-east-beam-ihtv-prodelin-450-cm-reference-gain Roman Dávid 01/06/2015 - 10:44
Hottest News 6-1-2015-Výskumný projekt č.1 / KU PÁSMO : Amos 3-4.0°W-TP 5 :Relevanciu a objektivitu tvrdení o klasifikácii A/B pre príjem ME Middle East TV na f=11 565 MHz z družice Amos 3-4.0°W v stredoeurópskych podmienkach týmto autor demonštruje pomocou video .... Roman Dávid 01/06/2015 - 10:57
Hottest News 6.1.2015-Výskumný projekt č.1 / KU PÁSMO : Amos 3-4.0°W-TP 5 : Dosiahnutá príjmová klasifikácia A/B pre cyperskú nosnú ME Middle East TV na f=11 565 MHz (+++ Channel 2 Izrael,IHTV 1 ) tvorí jednu z kľúčových referenčných hladín zisku pre parabolické .... Roman Dávid 01/06/2015 - 11:01