Recent posts

Type Titlesort icon Author Replies Last Post
Hottest News 14.1.2010 - News in box Feeds / 4 067 L - feeds MPEG-4 Dubai video return_ Global footprint - NSS 12 at 57.0°E : almost full-time occupancy feeds line with transfers from the Middle East+++ quality income Roman Dávid. 01/14/2010 - 20:00
Hottest News 14.1.2010 - News in box Test Cards / Eight new test cards, which are transmitted through a global footprint of the satellite NSS 12 at 57.0°E in MPEG-4 compression : 4 067 L MPEG-4 Dubai Video Return + 4 055 R MPEG-4 MBN Quad Video mosaic Roman Dávid. 01/14/2010 - 19:28
Hottest News 14.10.10-PREMIÉRA-SIBÍRSKY DIAGRAM družice Bonum 1 na 56.0°E v KU pásme a pakety NTV+Vostok a TRICOLOR TV Sibir v cirkulárnej polarizácii+témy : polarizačná účinnosť reflektora,nový paket provajdera Tricolor v spektre vektora L / Think-Tank dxsatcs.com Roman Dávid. 10/14/2010 - 13:47
Sat List Update 14.10.10-PREMIERE-SIBERIAN beam of satellites Bonum 1 at 56.0°E in KU band and packets NTV+ Vostok+TRICOLOR TV Sibir in the circular polarization + themes: polarization efficiency of the reflector,new packet from the Tricolor TV in the range of vector L Roman Dávid. 10/14/2010 - 13:34
Hottest News 14.10.2009 - Novinka v Sat Liste - Intelsat 905 na 24.5°W - zóna príjmu / Global footprint : analýza spektra TP 38 , globálny važarovací diagram pásma C a kvalitatívny rozbor vysielania uplinkovaného zo západnej Afriky _ ORTM Mali a RTB Burkina Faso .. Roman Dávid. 10/14/2009 - 15:04
Sat List Update 14.10.2009 - SatList update - Intelsat 905 at 24.5°W - Global footprint of C band : TP 38 spectral analysis , Global footprint map , quality diagnostics on RTB Burkina Faso & ORTM Mali and many more ......... Roman Dávid. 10/14/2009 - 14:59
Sat List Update 14.11.2020-PRELOMOVÁ PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA od autora Romana Dávida_Autor dokazuje "Signálny model" celodenne stabilného príjmu v móde 24/7 v britskom vyžarovacom diagram UK SPOT BEAM zo satelitu Astra 2F-28,2°E s rovnakým priemerom D=450 cm ... Roman Dávid 11/10/2020 - 09:26
Hottest News 14.12.2009 - HDTV BOX _ dxsatcs defines the technical aspects of income HDTV broadcasts from Thailand via Thaicom 2 satellite in C band in the combined Asian European footprint: 3 888 H MCOT HD Thailand _ FULL HD 1920x1088 _ Thaicom 2 at 78.5°E +++ more Roman Dávid. 12/14/2009 - 19:26
Hottest News 14.12.2009 - Video excerpts from FULL HDTV broadcasts from Thailand via satellite Thaicom 2 at 78.5° E in the C band : MCOT FULL HD Thailand _ 1920X1088 Roman Dávid. 12/14/2009 - 19:06
Sat List Update 14.2.11-UPDATE No.3-DOORDARSHAN TV network India-INSAT 3A at 93.5°E-C band: RECEPTION QUALITY-3 760 H DD Chandana Ch BER>=1x10-6+QPSK constellations,3 732>3 831 MHz measurement results,DD Bangla+DD Podhigai quality status in "LIVE" video preview Roman Dávid. 02/14/2011 - 15:40
Hottest News 14.2.11.NOVINKA č.3-INDICKÝ SATELITNÝ OPERÁTOR DOORDARSHAN-INSAT 3A na 93.5°E-C pásmo a KVALITA PRÍJMU-3 760 H DD Chandana Ch BER>=1x10-6 a QPSK konštelačný diagram,3 732>3 831 výsledky meraní kvality na prenosoch do prevažne východo-indických regiónov Roman Dávid. 02/14/2011 - 16:20
Hottest News 14.2.2010 - DX Fórum / Petr Stavěla-Velký Ořechov : družica Intelsat 9 na 58.0°W a praktické skúsenosti s príjmom HD a SD vysielania pre americký a európsky kontinent v pásme C _ 52MX USA, CCTV USA,Cine Latino USA... Roman Dávid. 02/14/2010 - 14:42
Hottest News 14.3.11-NOVINKA č.1-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D na 28.2°E-2D severný diagram: ANALÝZA SPEKTRA VERTIKÁLNEHO VEKTORA-aktuálny signálny stav v strednej a východnej Európe,analýzy spektra v štyroch časových rámcoch s LIVE video ukážkami z uzamknutia nosnej.. Roman Dávid. 03/14/2011 - 15:37
Sat List Update 14.3.11-Update No.1-FREESAT-ITV-BBC-Sky-Astra 2D at 28.2°E-2D North beam:SPECTRUM ANALYSIS of the V vector-current signal status in Central and Eastern Europe,analysis of spectrum from 4 different time frames and LIVE video preview Roman Dávid. 03/14/2011 - 15:09
Sat List Update 14.4.2009 - NSS 6 at 95,0°E Indian Sub-continent SPOT : Packet Dish TV India / complete report Roman Dávid. 04/14/2009 - 14:52
Hottest News 14.4.2009 - Video rubrika : Satelit NSS 6 na 95,0°E _ Paket Dish Tv India _ nová video prezentácia Roman Dávid. 04/14/2009 - 14:56
Hottest News 14.4.2010 - PREMIÉRA_Alberto Simao-Macao S.A.R-satelit AsiaSat 5 na 100.5°E-C pásmo :výsledky meraní paketu SatLink na f=4 001 H s offset anténou 120 cm a analyzátorom Prolink 4C Premium v globálnej zóne satelitu AsiaSat 5 v provincii Macao s EL=60° +++ Roman Dávid. 04/14/2010 - 14:28
Sat List Update 14.4.2010 - PREMIERE / Mr. Alberto Simao - Macau S.A.R _ AsiaSat 5 at 100.5°E - C band footprint:Measuring the quality of reception for HD & SD broadcasts in the packet SatLink at f=4 001 H with spectrum analyzer Promax Prolink 4C Premium & offset 120 cm Roman Dávid. 04/14/2010 - 14:12
Hottest News 14.4.2010 - Satelit Yamal 202 na 49.0°E - Globálny diagram v C pásme : aktualizujem posledné zmeny v paketoch prevažne blízkovýchodných a ruských provajderov v C pásme_ÚVOD : 3 740 L Russia Today Arabic Roman Dávid. 04/14/2010 - 13:03
Sat List Update 14.4.2010 - Yamal 202 at 49.0°E - Global footprint in C band _I update the latest changes in the packets of Middle East and European broadcasters from a global footprint in the C band _FIRST : 3 740 L Russia Today Espanol Roman Dávid. 04/14/2010 - 12:55
Hottest News 14.5.2009 - Members : SAT-CON AL-AKHRAS GROUP LIBREVILLE-GABON_New Sat-Con brochure May 2009 Roman Dávid. 05/14/2009 - 17:01
Hottest News 14.5.2009 - Nové tapety/New Wallpapers : Experimental waveguide link for circular & rectangular type of wave with ferritic isolators Roman Dávid. 05/14/2009 - 15:39
Hottest News 14.5.2010 - PREMIÉRA č.1 - PAKET TATA Sky India z Insat 4A na 83.0°E : THOMSON DIGICOMP-predstavenie originálneho boxu pre PAY-TV vysielanie s možnosťou príjmu desiatok interaktívnych kanálov ako napr. ACTV MALL,Cooking,Learning,Star + PPV Servis SHOWCASE Roman Dávid. 05/14/2010 - 16:33
Hottest News 14.5.2010 - PREMIÉRA č.2 - PAKET TATA Sky India z Insat 4A at 83.0°E: TÉMA kódovací systém NDS VIDEOGUARD a dekódovanie systému NDS VIDEOGUARD v reálnom čase v LIVE video ukážkach pomocou originálnej karty podmieneného prístupu paketu TATA Sky India Roman Dávid. 05/14/2010 - 16:41
Sat List Update 14.5.2010 - PREMIERE part 2 - PACKET TATA Sky India - Insat 4A at 83.0°E : theme CA system NDS VIDEOGUARD & decoding the NDS Videoguard system in real time with LIVE videos & SET TO DECODE + ORIGINAL VIEWING CARD from TATA Sky +++ Roman Dávid. 05/14/2010 - 16:21