Ka band sat dx news-KA band satellites-KA band frequencies-KA band reception-KA band LNB-KA band feeds-KA band satellite footprint

     

 
 All the information, images, measurements and analyses in Ka band frequency spectrum in high frequency engeneering and wave physics are results that come  exclusively from scientific research conducted by Roman Dávid - the author and the owner of www.dxsatcs.com. All the information found on www.dxsatcs.com are protected by copyright as a part of intangible property and are protected by EU law and Slovak national legislation. Usage, copying and distribution of any information  or its parts without author's permission is strictly prohibited.
 Všetky informácie,grafické zobrazenia,výsledky meraní a analýz príjmu vo frekvenčnom spektre pásme Ka pochádzajú výlučne z vedecko-výskumnej činnosti autora dxsatcs.com Roman Dávida z oblasti vlnovej fyziky a VF techniky a spadajú do jeho duševného vlastníctva,ktoré je chránené zákonmi Európskej únie a Slovenskej republiky .Ich celkové alebo čiastočné kopírovanie, imitovanie alebo distribúcia bez súhlasu autora je výslovne zakázaná z dôvodu výhradného vlastníctva autorom .

                                                                          
                    

λ= 90°_ 1° ► satellite
update
                                    
 
   
   
   
 60.0° WGS-2                      /KA band/  8.10.2012
   
   
   
   
 23.5°  Astra 3B                /KA band/  5.10.2012
19.4° Astra 1H         /KA band-inclined/  17.12.2012
19.2° Astra 1L               /KA band/  ---
16.2° Sicral 1                /KA band/ 4.2.2013
13.0° Eutelsat Hotbird 13A/KA band/  28.1.2013
 11.8° Sicral 1B                  /KA band/    3.12.2012
   
   
7.0° Eutelsat 7A_W3A   /KA band/ 16.11.2012
   
λ= -1°_ -45° ► satellite
update
                                      
 
   
   
   
 -12.0° WGS-3                  /KA band/  21.1.2013
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 -33.5° Hylas 1               /KA band/  26.11.2012