Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort icon
Hottest News 16-12-2014-Roman Dávid : Výskumný projekt č.1/REFERENĆNÉ HODNOTY ZISKU -G- v KU pásme : Analýza príjmu izraelského paketu YES na f=11 474 MHz z družice Amos 3 v Lučenci je prvá z referenčných hodnôt zisku -G-, pre paraboly v stredoeurópskom meradle .... Roman Dávid 12/16/2014 - 13:52
Hottest News 16-12-2014_Roman Dávid : Table for an objective and simplified classification of the satellite DX reception in terms of quality and time Roman Dávid 12/16/2014 - 13:48
Hottest News 16-12-2014_Roman Dávid objasňuje a zároveň obhajuje opodstatnenosť vzniku tabuľky s klasifikáciou kvality satelitného DX príjmu za účelom vylúčenia subjektívnych a zároveň neobjektívnych hodnotení a dopĺňa ju o svoj komentár k téme náhodných LOCKov Roman Dávid 12/16/2014 - 13:42
Page amos3-4-w-11474-yes-israel-tp-sat-dx-reception-middle-east-beam-ku-band-prodelin-450-cm-reference-gain Roman Dávid 12/16/2014 - 13:23
Second Hand Koupím přírubu k středovému ozařovači C120 Roman Dávid 12/11/2014 - 03:19
Ka Band Section KA band satellite footprint-beam-coverage : UFO-10_UFO-F10_UHF-10_UHF-F10 at 72°E - TP 4 SPOT BEAM and area coverage beam focused on the Arabian Gulf Roman Dávid 12/10/2014 - 08:34
Sat List Update 10-12-2014_KA PÁSMO: PREMIÉRA _ AMERICKÝ Vojenský telekomunikačný satelit UFO-10_UHF-10 na inklinujúcej orbite, lokalizovaný nad oblasťou Perzského zálivu so sekundárnym radiantom Prodelin 370 cm v Lučenci a analýza vysielaných digitálnych paketov..... Roman Dávid 12/10/2014 - 08:21
Page ka-band-satellite-reception-ufo-10-ufo-f10-uhf-10-uhf-f10-72-east-prodelin-370 Roman Dávid 12/10/2014 - 08:08
Sat List Update Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KA+KU Roman Dávid 12/06/2014 - 10:26
Sat List Update Autor Roman Dávid-ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie referenčnej hodnoty zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA Roman Dávid 12/06/2014 - 10:24
Sat List Update Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá elementárne dôležitá časť reťazca pre generovanie referenčnej hodnoty zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách Roman Dávid 12/06/2014 - 10:22
Hottest News Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KA+KU Roman Dávid 12/06/2014 - 10:14
Hottest News Autor Roman Dávid-ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie referenčnej hodnoty zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA Roman Dávid 12/06/2014 - 10:08
Hottest News Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá elementárne dôležitá časť reťazca pre generovanie referenčnej hodnoty zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách Roman Dávid 12/06/2014 - 10:05
Page ku-band-videos-sat-dx-reference-values-gain-prodelin-450 Roman Dávid 12/06/2014 - 09:09
Page ku-band-feeds-tests-sat-dx-reference-values-gain-prodelin-450 Roman Dávid 12/06/2014 - 09:07
Page ku-band-beacon-frequencies-sat-dx-reference-values-gain-prodelin-450 Roman Dávid 12/06/2014 - 09:04
Sat Equipment Roman Dávid-ÚVOD do projektu "Referenčné Hodnoty Zisku" : Analýza činiteľov degradujúcich účinnosť premeny elektromagnetického vlnenia na výslednú kvalitu odvodenú od odstupu S/N resp. ChBER a návrh VF reťazca pre referenčné hodnoty zisku v pásmach KU+KA Roman Dávid 12/06/2014 - 08:16
Sat Equipment Autor Roman Dávid-ANTÉNNY SYSTÉM PRODELIN 4.5m AZ/EL RxO 1451 (4096-345) ako elementárna časť vysokofrekvenčného reťazca kategorizácie HGA pre generovanie referenčnej hodnoty zisku vo frekvenčnom spektre pásma KU a KA Roman Dávid 12/06/2014 - 08:16
Sat Equipment Roman Dávid : Polohovatelný primárny radiant ako druhá elementárne dôležitá časť reťazca pre generovanie referenčnej hodnoty zisku a praktická demonštrácia plnej kontroly nad uhlovými odchýlkami od ortogonality pri super a extrémne vysokých frekvenciách Roman Dávid 12/06/2014 - 08:14
Page KU Band-DATA ARCHIVES Roman Dávid 11/30/2014 - 10:12
Second Hand Prodám motor Egis Roman Dávid 09/04/2014 - 00:13
Page ka-band-satellite-beacon-frequency-information Roman Dávid 06/02/2014 - 09:47
Second Hand Kúpim feedhorn na parabolu Kovosat 120 ... Roman Dávid 04/02/2014 - 18:10
Second Hand Koupim satelitni antenu typu Mesh pro C band Roman Dávid 03/30/2014 - 08:14