Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort icon
Second Hand Kúpim DO k Pace MSP 991 , Norsat 8515 ... Roman Dávid 03/27/2014 - 18:22
Second Hand Koupím depolarizer XD12 SMW ... Roman Dávid 03/23/2014 - 18:34
Second Hand Koupím H H motor SMO 36 pro velké paraboly ... Roman Dávid 03/02/2014 - 22:48
Second Hand Koupím středovou používanou anténu Kovosat 120 verze PLM Roman Dávid 01/29/2014 - 06:30
Second Hand Koupím parabolu Kovosat 120 Roman Dávid 01/25/2014 - 11:35
Second Hand Prodam parabolu Prodelin 240cm ofset Roman Dávid 01/05/2014 - 08:12
Second Hand Prodam parabolu Channel Master 240cm ofset Roman Dávid 01/04/2014 - 06:24
Second Hand Prodám parabolickou anténu Andrew 3m Roman Dávid 10/01/2013 - 04:04
Second Hand Prodam parabolu Prodelin typ 1184 , Jonsa 180 cm Roman Dávid 08/24/2013 - 05:59
Hottest News 3/8/13-FINAL PART-autor A.Simao-spolupracovník Think-Tanku analyzuje plný rozsah frekvenčného spektra -V- vlnenia od 3 708 do 4 178 MHz v globálnom diagrame -C- objektu IS 20 na 68.5°e v zemepisnej oblasti južnej Číny_PREMIERE LEAGUE TV > MOVIES NOW Roman Dávid 08/03/2013 - 13:48
Sat List Update 3/8/13-FINAL PART-A. Simao-Macau-Intelsat 20-68.5°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220:the author analyzes the full spectrum of vertical waves from 3 708 to 4 178 MHz in the geographical area of South China _PREMIERE LEAGUE TV > MOVIES NOW Roman Dávid 08/03/2013 - 13:39
Second Hand I'm looking for buy the feedhorn with WR75 flange ... Roman Dávid 07/31/2013 - 11:08
Second Hand Predám registrované a aktivované karty SRG HD,ORF HD,TNT HD FRA,Canal Digitaal HD NL ... Roman Dávid 07/29/2013 - 11:00
Hottest News 27-7-13-Autor A.Simao analyzuje druhú časť frekvenčného spektra -V- vlnenia od 3 787 do 3 995 MHz v globálnom diagrame -C- objektu IS 20 na 68.5°e v zemepisnej oblasti južnej Číny s profesionálnou technikou Rohde & Schwarz,Norsat_ABC Australia > CNBC TV18 Roman Dávid 07/27/2013 - 08:53
Sat List Update 27-7-2013-A. Simao-Macau-Intelsat 20-68.5°E-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220-Promax TV Explorer:the author analyzes the secon part of the spectrum of -V- waves from 3 787 to 3 995 MHz in the geographical area of South China _ABC Australia > CNBC TV 18 Roman Dávid 07/27/2013 - 08:48
Hottest News 20-7-13-Autor A.Simao analyzuje prvú časť frekvenčného spektra -V- vlnenia od 3 708 do 3 783 MHz v globálnom diagrame -C- objektu Intelsat 20 na 68.5°e v zemepisnej oblasti južnej Číny s profesionálnou technikou Rohde & Schwarz,Norsat_Premier Leaugue>CGN Roman Dávid 07/20/2013 - 09:47
Sat List Update 20-7-13-A. Simao-Macau-Intelsat 20-68.5°E-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220-Promax TV Explorer:the author analyzes the first part of the spectrum of vertical waves from 3 708 to 3 783 MHz in the geographical area of South China _ Premier Leaugue > CGN TV Roman Dávid 07/20/2013 - 09:33
DX Forum A. Simao-Macau-Intelsat 20-68.5°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220-Promax TV Explorer:the author analyzes the full spectrum of vertical waves from 3 708 to 4 178 MHz in the geographical area of South China _PREMIERE LEAGUE TV > MOVIES NOW Roman Dávid 07/20/2013 - 09:26
Hottest News 14-7-13-Autor A.Simao kvantifikuje v zemepisnej oblasti južnej Číny celé spektrum -H- vektora objektu Insat 4A-83°E,ktoré je identifikovatelné aj v stredoeurópskom meradle,s VF reťazcom tvoreným PF Vertex 900 cm,PLL LNB Norsat 3220 a analyzátor Promax HD Roman Dávid 07/14/2013 - 15:24
Sat List Update 14-7-13--A. Simao-Macau-Insat 4A-83°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220: author quantifies the whole spectrum of horizontal vector (25+ carrier) in terms of quality with the latest device Promax TV Explorer HD in a geographical area of South China Roman Dávid 07/14/2013 - 15:12
DX Forum A. Simao-Macau-Insat 4A-83°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220: author quantifies the whole spectrum of horizontal vector (25+ carrier) in terms of quality with the latest device Promax TV Explorer HD in a geographical area of South China .... Roman Dávid 07/14/2013 - 15:10
Hottest News 10-7-2013-Autor A.Simao a jeho uplinkové stredisko v južnej Číne-Macao publikuje poslednú analýzu paketu NSTPL-f=3 725 H z družice Insat 4A-83e-v C pásme zaznamenanú na výstupe PF Vertex 900 cm a popis vstupno-výstupnej konektivity analyzátora Promax HD Roman Dávid 07/10/2013 - 15:16
Sat List Update 10-7-2013-A. Simao-Macau S.A.R-Insat 4A at 83°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220 : 3 725 H NSTPL-Site 1 India-actual results of measurements+QPSK constellation diagram with the Promax TV Explorer HD and analysis of its input/output connectivity Roman Dávid 07/10/2013 - 15:02
DX Forum A. Simao-Macau S.A.R-Insat 4A at 83°E-C band-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220 : 3 725 H NSTPL-Site 1 India-actual results of measurements+QPSK constellation diagram with the Promax TV Explorer HD and analysis of its input/output connectivity Roman Dávid 07/10/2013 - 15:00
Hottest News 8-7-13-A. Simao-Macao S.A.R-Insat 4B at 93.5°E-C pásmo-PF Vertex 9.0m-PLL LNB Norsat 3220 : 3 725 H Doordarshan India-aktuálne výsledky analýz s najnovším modelom analyzátora Promax TV Explorer HD pre čínsku DVB-T normu DMB-T v pásmach UHF+VHF s BW=8 MHz Roman Dávid 07/08/2013 - 15:43