Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort icon
Page eutelsat-8-w-a-8-w-steerable-middle-east-east-africa-beam-sat-dx-reception-ku-band-prodelin-450-cm-reference-gain Roman Dávid 02/03/2015 - 09:43
Hottest News 27-1-2015_AMOS 2-4,0°zd-TP 14-Middle East : Autor Roman Dávid touto retrospektívnou analýzou ziskových stavov pri príjme paketov z blízkovýchodného lúča a tentoraz horizontálne polarizovaného vlnenia,objektu Amos2-4.0°zd za obdobie od 2005 do 2009,týmto.. Roman Dávid 01/27/2015 - 08:19
Page amos2-4-w-tp14-iba-channel-1-channel-2-10-israel-sat-dx-reception-middle-east-beam-h-pol-lesea-fe-tv Roman Dávid 01/27/2015 - 08:10
Hottest News 20-1-2015_KU PÁSMO-Amos 3-4°zd-TP 6 : IBA Channel 1+33,Channel 2+10 Izrael,Angel TV Arabia,Kurdsat News + a Definovanie limity zisku pre referenčný sekundárny radiant Prodelin 4.5m AZ/EL RxO 1451 v KU pásme +++ Roman Dávid 01/20/2015 - 11:05
Page amos3-4-w-tp6-iba-channel-1-33-channel-2-10-israel-sat-dx-reception-middle-east-beam-prodelin-450-cm-reference-gain Roman Dávid 01/20/2015 - 10:49
Sat List Update 17-1-2015-X PÁSMO-Vojenský satelit COMSATBw-1_λ=63°vd : Autor analyzuje frekvenčné spektrum X stacionárnej vojenskej družice COMSATBw-1 (Communications Satellite für Bundeswehr)na pozícii geosynchrónnej dráhy λ=63°vd (merania potvrdili skutkovú synchrónno Roman Dávid 01/17/2015 - 12:14
Page comsatbw-1-63e-x-band-satellite-reception-beacon-footprint-beam-frequencies-analysis-prodelin-7250-7750-mh Roman Dávid 01/17/2015 - 11:53
Page c-band-satellite-list-data-archives-sat-dx-prodelin-370-cm Roman Dávid 01/14/2015 - 13:06
Page X band Satellite coverage-footprint-beam : X band _ 7.250 - 7.750 MHz Roman Dávid 01/14/2015 - 12:39
Page X band Satellite Beacon frequencies - X band Satellite beacons : X band _ 7.250 - 7.750 MHz Roman Dávid 01/14/2015 - 12:37
Sat List Update 14-1-2014-ÚVOD DO PÁSMA X : Satelitná signálna distribúcia v centimetrovom pásme super vysokých frekvencií SHF s označením -X- so šírkou pásma 500 MHz má presne vymedzené downlinkové spektrum od 7250 do 7 750 MHz a je z hľadiska zamerania a obsahu .... Roman Dávid 01/14/2015 - 12:19
Sat List Update 14-1-2015-PÁSMO X : Súčasťou výskumného projektu č.2 je americký vojenský satelit WGS-2-Wideband Global Satellite Communications umiestnený na λ=60° vd,ktorý operuje v pásme -X- . Autor Roman Dávid analyzuje spektrum od 7250 do 7 750 MHz, s vysokou.... Roman Dávid 01/14/2015 - 12:11
Page wgs-2-60e-x-band-satellite-reception-beacon-analysis-prodelin-450cm-sat-dx-7250-7750-mhz Roman Dávid 01/14/2015 - 11:58
Second Hand Koupim satelitni anténu typu Mesh pro C-band ... Roman Dávid 01/11/2015 - 03:21
Sat List Update 6-1-2015 - Nový príspevok od autora M.Margalu v rubrike DX Fórum : Satelitná parabola Gibertini Seria XP Profi Premium 85 cm s originálnym držiakom multifeed pre príjem piatich družíc . Roman Dávid 01/06/2015 - 20:03
DX Forum Marian Margala_DVB-S : Satelitná parabola Gibertini Seria XP Profi Premium 85 cm s originálnym držiakom multifeed pre príjem piatich družíc . Roman Dávid 01/06/2015 - 20:00
Hottest News 6.1.2015-Výskumný projekt č.1 / KU PÁSMO : Amos 3-4.0°W-TP 5 : Dosiahnutá príjmová klasifikácia A/B pre cyperskú nosnú ME Middle East TV na f=11 565 MHz (+++ Channel 2 Izrael,IHTV 1 ) tvorí jednu z kľúčových referenčných hladín zisku pre parabolické .... Roman Dávid 01/06/2015 - 11:01
Hottest News 6-1-2015-Výskumný projekt č.1 / KU PÁSMO : Amos 3-4.0°W-TP 5 :Relevanciu a objektivitu tvrdení o klasifikácii A/B pre príjem ME Middle East TV na f=11 565 MHz z družice Amos 3-4.0°W v stredoeurópskych podmienkach týmto autor demonštruje pomocou video .... Roman Dávid 01/06/2015 - 10:57
Page amos3-4-w-tp5-middle-east-tv-channel2-sat-dx-reception-middle-east-beam-ihtv-prodelin-450-cm-reference-gain Roman Dávid 01/06/2015 - 10:44
Sat List Update 3-1-2015-PREMIÉRA V KA PÁSME : Autor Roman Dávid presne dňa 13.4.2014 lokalizoval na pozícii geosynchrónnej dráhy λ=62,6° E (nad indickým oceánom a vo východnej časti globálnej hemisféry) plne stabilný/nedriftujúci objekt Inmarsat-5 F1-i5-IOR ..... Roman Dávid 01/03/2015 - 10:54
Page ka-band-global-xpress-reception-inmarsat-5-f1-i5-ior-63-east-analysis-beacon-frequencies-acm-vcm-32apsk-prodelin-450cm Roman Dávid 01/03/2015 - 10:50
Hottest News 23-12-2014_Autor Roman Dávid uverejňuje,ako súčasť výskumného projektu č.1,ďalšiu referenčnú hladinu zisku pre inštalované paraboly v KU pásme,derivovanú od výsledkov príjmu paketu YES Izrael na f=11 510 V z družice Amos 3-4°w,ktorý tento rok zmenil .... Roman Dávid 12/23/2014 - 11:18
Hottest News 23-12-2014_Súčasťou prezentácie venovanej referenčnej hodnote zisku -G- odvodenej od priemernej chybovosti CBER=6.0E-03 pri príjme paketu YES na f=11 475 MHz je aj najaktuálnejšia analýza viac ako päťdesiatich streamov,ktorú autor zaznamenal dňa 20-12 ... Roman Dávid 12/23/2014 - 11:13
Hottest News 23-12-2014_Autor Roman Dávid,na základe tejto video prezentácie v ktorej dňa 20-12-2014 analyzuje reálny ziskový stav pri príjme dvoch paketov YES Izrael s radiantom Prodelin 4.5m,týmto demonštruje racionálny základ označenia "Referenčná zostava pre .... Roman Dávid 12/23/2014 - 11:04
Page amos3-4-w-11510-yes-israel-sat-dx-reception-middle-east-beam-ku-band-prodelin-450-cm-reference-gain Roman Dávid 12/23/2014 - 10:45