Recent posts

Typesort icon Title Author Replies Last Post
ABS-S All Sections ABS-S Advanced Broadcasting System-Satellite / videos Roman Dávid. 12/06/2009 - 11:03
ABS-S All Sections Chinasat 9 at 92.2°E - KU footprint : ABS-S standard / snapshots Roman Dávid. 12/03/2009 - 16:42
ABS-S All Sections ABS-S About Roman Dávid. 12/07/2009 - 10:53
ABS-S All Sections Chinasat 9 at 92.2°E - KU footprint : ABS-S standard / snapshots Roman Dávid. 12/03/2009 - 16:44
ABS-S All Sections ABS-S Advanced Broadcasting System-Satellite / spectral analysis Roman Dávid. 11/30/2009 - 19:25
ABS-S All Sections ABS-S Advanced Broadcasting System-Satellite / ChinaSat 9 satellite Roman Dávid. 12/04/2009 - 16:41
ABS-S All Sections ABS-S Advanced Broadcasting System-Satellite / dxsatcs experimental waveguide line Roman Dávid. 12/01/2009 - 18:10
ABS-S All Sections ABS-S Advanced Broadcasting System-Satellite / dx news Roman Dávid. 12/05/2009 - 09:33
ABS-S All Sections ABS-S Advanced Broadcasting System-Satellite / ABS-S Receiver Coship N6188 , TVWalker ABS2008 Roman Dávid. 12/02/2009 - 16:10
ABS-S All Sections ABS-S Advanced Broadcasting System-Satellite / dx news 2 Roman Dávid. 12/05/2009 - 11:19
ABS-S All Sections Chinasat 9 at 92.2°E - KU footprint : ABS-S standard / snapshots Roman Dávid. 12/03/2009 - 16:04
ABS-S All Sections ABS-S Advanced Broadcasting System-Satellite / ABS-S reception quality Roman Dávid. 12/05/2009 - 14:51
ABS-S All Sections Chinasat 9 at 92.2°E - KU footprint : ABS-S standard / snapshots Roman Dávid. 12/03/2009 - 16:20
SatConsulting Astra 2D Astra 2D na 28.2°E a príjem nekódovaného anglického vysielania paketov BBC a ITV s anténou 180 cm a testovanie konvertora Invacom SNF-031 v podmienkach príjmu stredného Slovenska Roman Dávid. 06/11/2010 - 13:18
SatConsulting Astra 2D Astra 2D na 28,2°E : DX príjem družice ASTRA 2D na západnom Slovensku Roman Dávid. 03/06/2009 - 22:04
SatConsulting Astra 2D Astra 2D na 28,2°E : DX príjem HDTV vysielania BBC HD z Astry 2D na severnej Morave. Roman Dávid. 03/08/2009 - 06:38
SatConsulting Astra 2D Astra 2D na 28,2°E : DX príjem vysielania BBC , ITV , FILM 4 z družice Astra 2D. Roman Dávid. 03/08/2009 - 06:40
SatConsulting Astra 2D Astra 2D na 28,2°E : DX príjem vertikálnej a horizontálnej polarizácie z Astry 2D Roman Dávid. 03/06/2009 - 20:45
SatConsulting Astra 2D Astra 2D na 28,2°E : Montáž kompletu pre príjem anglických tv na strednom Slovensku Roman Dávid. 03/06/2009 - 20:55
SatConsulting Astra 2D Astra 2D na 28,2°E : Možnosti príjmu anglických tv BBC a ITV z družice Astra 2D Roman Dávid. 03/06/2009 - 21:21
SatConsulting Astra 2D Astra 2D na 28,2°E : Podmienky DX príjmu anglických paketov BBC,ITV v Čechách a na Slovensku Roman Dávid. 03/15/2009 - 07:11
SatConsulting Astra 2D Astra 2D na 28,2°E : DX príjem vysielania BBC , ITV z družice Astra 2D Roman Dávid. 03/06/2009 - 21:39
SATELLITE YAMAL 201 at 90,0°East in the north-east Italy Roman Dávid. 01/21/2009 - 11:48
DX Forum B.Dlouhý : Pokusný príjem družice NSS 806 z 40,5°W v pásme C s offset 200 cm v Čechách . Roman Dávid. 03/27/2009 - 14:56
DX Forum DeEmEx : ChinaStar 1 na 87,5°E - pokusný príjem s offset 125 cm v C pásme Roman Dávid. 03/01/2009 - 07:35