Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort icon
Sat List Update 18-2-13__1/3-TVGE Int-KA band IS THE NEW AFRICAN CARRIER IN THE SPECTRUM OF THE -V- VECTOR_Eutelsat 7A at 7e : 21 580.8 MHz-tvGE Equatorial Guinea-quantification of the gain levels of QPSK carrier with FEC=7/8 and BW=3.35 MHz in the Central-European zone Roman Dávid 02/18/2013 - 09:16
Hottest News 18-2-13__1/3-TVGE Int-KA pásmo JE NOVÁ AFRICKÁ NOSNÁ V SPEKTRE -V- VEKTORA___Eutelsat 7A na 7e : 21 580,8 MHz-TVGE Rovníková Guinea-kvantifikácia ziskovej hladiny QPSK nosnej s aplikovaným FEC=7/8 a BW=3,35 MHz v stredoeurópskej zóne na výstupe zo ... Roman Dávid 02/18/2013 - 09:03
Ka Band Section KA band satellite reception-Eutelsat 7A at 7.0°e- Europe C footprint : 21 580.8 MHz -V.pol TVGE Equatorial Guinea - spectrum analysis and quality - Televes H60 Advanced _ Video=2.8 Mbit/sec --- Audio=256 kbit/sec Roman Dávid 02/17/2013 - 11:22
Sat List Update 15-2-13__5 PHASES OF THE COURSE OF THE ACTIVATION of the FIRST HDTV broadcast in KA band from Nairobi-Kenya via Eutelsat 7A at 7e __ : CCTV AFRICA HD na f=21 465.75 MHz-a sequence of five phases from the HDTV uplink line,from the activation of the 8PSK .. Roman Dávid 02/14/2013 - 17:30
Hottest News 15-2-13__5 FÁZ z PRIEBEHU AKTIVÁCIE PRVÉHO HDTV VYSIELANIA v KA pásme z Nairobi v Keni cez Eutelsat 7A na 7e: CCTV AFRICA HD na f=21 465.75 MHz-postupnosť piatich fáz spustenia HDTV linky od aktivácie DVB-S2 encodéra-modulátora podporujúceho moduláciu... Roman Dávid 02/14/2013 - 17:21
Ka Band Section LIVE-KA band satellite feed-reception-hdtv-videos-KA band-Eutelsat 7A-7e : 21 465.75 MHz - CCTV Africa 5 PHASES OF THE COURSE OF THE ACTIVATION of the FIRST HDTV broadcast in KA band from Nairobi-Kenya Roman Dávid 02/14/2013 - 17:06
Ka Band Section KA band satellite-reception-feed-test-CCTV Africa LIVE-HDTV Satellite feed-KA band-Eutelsat 7A-7e : 21 465.75 MHz - CCTV Africa FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band Roman Dávid 02/14/2013 - 16:16
Page 2013_02_13 Roman Dávid. 02/13/2013 - 17:34
Sat List Update 11-2-2013__FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band via Eutelsat 7A at 7°E: CCTV AFRICA HD at f=21 465.75 MHz-8PSK modulation state diagram demonstrates the stable progress of decoding of HDTV broadcasting services from Nairobi-Kenya... Roman Dávid 02/10/2013 - 13:36
Sat List Update 11-2-2013__FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band via Eutelsat 7A at 7°E: CCTV AFRICA HD at f=21 465.75 MHz-author demonstrates the high growth in gain reserve ranging from 1 to 1.5 dB,to regularly activated HDTV satellite line ... Roman Dávid 02/10/2013 - 13:27
Hottest News 11-2-2013__PRVÉ HDTV VYSIELANIE Z ROVNÍKOVEJ AFRIKY v KA pásme cez Eutelsat 7A na 7.0°E: CCTV AFRICA HD na f=21 465,75 MHz-stavový diagram modulácie 8PSK z Tunera TBS 5925 demonštruje stabilný priebeh dekódovania vysielania HDTV linky z Keňského Nairobi.. Roman Dávid 02/10/2013 - 13:01
Hottest News 11-2-2013__PRVÉ HDTV VYSIELANIE Z ROVNÍKOVEJ AFRIKY v KA pásme cez Eutelsat 7A na 7.0°E: CCTV AFRICA HD na f=21 465,75 MHz-autor demonštruje vo video ukážkach vysoký rast rezervy zisku v rozsahu od 1-1,5 dB na pravidelne aktivovanej HDTV satelitnej.... Roman Dávid 02/10/2013 - 12:39
Ka Band Section KA band satellite feed-reception-hdtv-videos-KA band-Eutelsat 7A-7e : 21 465.75 MHz - CCTV Africa FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band_1920x1080i - V_8.7-8.8 Mbit/s - A_128 kb/s Roman Dávid 02/10/2013 - 12:17
Ka Band Section KA band satellite feed-CCTV Africa LIVE-HDTV Satellite feed-KA band-Eutelsat 7A-7e : 21 465.75 MHz - CCTV Africa FIRST HDTV BROADCASTS FROM EQUATORIAL Africa in the KA band_1920x1080i - V_8.7-8.8 Mbit/s - A_128 kb/s Roman Dávid 02/10/2013 - 10:44
Ka Band Section DSNG-SNG-KA-Band-satellite-feed-Eutelsat-7A-7.0e-Europe-C-footprint: 21 601.9 MHz-V.pol. Zimbo TV LIVE FEED Angola-SONY DVCAM professional Video editing and recording techniques Roman Dávid 02/08/2013 - 09:08
Ka Band Section TV TESTS CARDS-INFO CARDS IN KA BAND-Astra 1H at 19.4°e-European beam : 18 510.856 MHz-V DVB-S2-QPSK Ericsson Service / SHF Roman Dávid 02/08/2013 - 09:02
Ka Band Section TV TEST CARD-INFO CARD IN KA BAND-Eutelsat 7A at 7.0°e-Europe C beam : 21 475 MHz-V.pol.-MEGAWATT Park-LIVE FEED from southeast Africa / SHF Roman Dávid 02/08/2013 - 08:57
Sat List Update 8-2-13__ DSNG UPLINK in KA band from South Africa over the Eutelsat 7A at 7°E___: The author has identified and recorded a non-coded data exchange between the DSNG car and the headquarters of the tv station Zimbo TV Angola, which contained materials .... Roman Dávid 02/07/2013 - 15:48
Sat List Update 8-2-13__DSNG UPLINK in KA band from South Africa over the Eutelsat 7A at 7°E : 21 601.9 MHz ZIMBO TV LIVE FEED- QPSK modulator was applied with FEC=7/8 and BW=3.35 MHz. Analysis of spectrum and quality of the carrier which was broadcast from the DSNG ... Roman Dávid 02/07/2013 - 15:40
Hottest News 8-2-13__ DSNG SPOJENIE v KA PÁSME z južnej Afriky cez Eutelsat 7A na 7°E __ : Autor identifikoval a zaznamenal v spektre -V- vektora na f=21 601,9 MHz nekódovanú výmenu dát medzi DSNG prenosovým vozom a centrálou tv stanice Zimbo tv Angola,ktorej obsahom Roman Dávid 02/07/2013 - 15:33
Hottest News 8-2-13__ DSNG SPOJENIE v KA PÁSME z južnej Afriky cez Eutelsat 7A na 7°E __ : 21 601,9 MHz ZIMBO TV LIVE FEED- aplikovaný modulátor QPSK s FEC=7/8 pri BW=3,35 MHz a analýza spektra a kvality nosnej vysielanej z DSNG prenosového vozu v spektre KA pásma... Roman Dávid 02/07/2013 - 15:21
Ka Band Section DSNG-SNG-KA-Band-satellite-feed-reception-analysis-videos-Eutelsat-7A-7.0e-Europe-C-footprint: 21 601.9 MHz-V.pol. Zimbo TV LIVE FEED Angola- analysis of the quality of the carrier in the spectrum of the vertical vector / TS=2.9 Mbps Roman Dávid 02/07/2013 - 14:27
Page sicral-1-16-2-east-ka-band-satellite-list-ehf-shf-uhf-ka-band-reception-footprint-analysis-ka-band-lnb-ka-band-satellite-list-ka-band-frequencies- Roman Dávid 02/04/2013 - 08:08
Sat List Update 4-2-2013_Sicral 1 at λ=16.2°e.l. satellite is a new research object at extremely high frequencies range from 20 to 44 GHz EHF-KA band,falling under the exclusive control of the Ministry of Defence of the Republic of Italy, which is part of the satellite.. Roman Dávid 02/03/2013 - 12:38
Hottest News 4-2-2013_Sicral 1 na λ=16,2° v.d. je novým výskumným objektom Think-Tanku dxsatcs zo spektra extrémne vysokých frekvencií KA pásma od 20 do 44 GHz-EHF,spadajúcim pod výlučnú kontrolu Ministerstva obrany Talianskej republiky,ktorý je súčasťou satelitnej... Roman Dávid 02/03/2013 - 12:11