Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort icon
Sat List Update 4.1.2023-Roman Dávid po prvý krát verifikuje funkciu jeho technológie "Synchrónnych nanokorekcii" s rastom kvality o 3 dB na geostacionárnom objekte EUT 9B a definuje ako prvý frekvenciu f0=12 149 V ako tú REFERENČNÚ pre celú signálnu oblasť Európy,Afriky Roman Dávid 01/04/2023 - 09:13
Hottest News 18-1-2023-Dnes dokážem atribút "Referenčná" pre frekvenciu f0=12 149 MHz_V na PF Prodelin 3,7 m>Referenčná alebo vzťažná frekvencia je tá od ktorej sa derivuje primárny výskum v oblasti možnosti alebo nemožnosti dosiahnutia dokázateľne stabilného priebehu Roman Dávid 01/18/2023 - 08:58
Page Centre for satellite reception of MIS-Multi input stream technology : News Flash_measuring and decoding DVB-S2 multistreams Roman Dávid 01/25/2023 - 12:25
Sat List Update 25-1-2023-Nová rubrika MULTISTREAM / NEWS FLASH: Ukončenie paralelnej satelitnej distribúcie dvoch provajderov cez jednu frekvenciu pre dve rôzne oblasti týmto otvára unikátnu možnosť stabilného príjmu z f=12 265 MHz v talianskej stope družice Eutelsat 9B Roman Dávid 01/25/2023 - 14:18
Hottest News 1.2.2023_MULTISTREAM-16APSK News Flash:Dnes podrobím východiskovej verifikácii moje tvrdenie o možnosti dokázateľne stabilného príjmu z f=12 265 V s PF 3.7m, potom ako danú frekvenciu prestali paralelne zdielať ukrajinský a taliansky operátor ZeonBud+RL Roman Dávid 02/01/2023 - 11:09
Sat List Update 3.2.2023-NEWS FLASH/MULTISTREAM-Dnes bola reštartovaná satelitná distribúcia cez taliansky TP IT9 na f=12 418 V v štandarde DVB-S2/16APSK/Multistream a okamžite ukončené uplinkovanie cez do včera aktívne vyťažovaný transpondér IT5 na f=12 265 V Roman Dávid 02/03/2023 - 11:59
Hottest News 8-2-2023_PRODELIN 4.5m/PROVING_12 188 V-16APSK-Multistream:Dnes dokážem pravidelnú prítomnosť doteraz najvyššej špičky kvality SNR=15,8 dB,bezchybnú funkciu Synchrónnych Nanokorekcii,začlenenie príjmu z TP-IT3 v dĺžke 1x73 hodín do DTH kategorizácie atď. Roman Dávid 02/08/2023 - 08:26
Sat List Update 18-2-2023_Toto je zrkadlový sken spektra a TVR obsadenia každého z 21 transportných streamov v štandarde MULTISTREAM_8PSK+16APSK od f=12 111 do 12 466 v talianskom lúči družice Eutelsat 9B spolu s problematickou f=12 341 a opäť reštartovanou 12 418 MHz Roman Dávid 02/18/2023 - 09:26
SatConsulting Feedhorn Invacom ADF 120 & Ožarovač Kovosat 90-120-140 : Výroba ožarovača pre stredové antény_výkresová dokumentácia Roman Dávid 02/19/2023 - 10:52
Hottest News 19-2-2023_Feedhorn Invacom ADF 120-dimensions & Ožarovač Kovosat 90-120-140-rozmery : Výroba ožarovača pre stredové antény_výkresová dokumentácia Roman Dávid 02/19/2023 - 11:12
Hottest News 22-2-2023_EUT 9B-9°E_16APSK MULTISTREAM_12 188 V & Prodelin 3.7m:Po prvýkrát aplikujem do praxe kvantitu monitoringu 96 hodín za účelom potvrdenia výskytu dvoch kvázi anomálnych javov a dokazujem tým dosiahnutie kategorizácie DTH so stabilitou 99,999 % Roman Dávid 02/22/2023 - 10:49
Sat List Update 8-3-2023_Analýza a dokazovanie acyklického vzniku,priebehu a zániku javu Anomálie vo vyžiarenom výkone EIRP v rozsahu od 2 do 10+ dBW na frekvencii f=12 380 MHz_V v štandarde Multistream,ktorá sa nepravidelne demonštruje v identickom úseku od 12:35+ CET Roman Dávid 03/08/2023 - 09:22
Hottest News 22-3-2023-Monitoring frekvencie f=12 380 MHz_V v kvantite t=1x72 hodín na výstupe z D=370 cm dokazuje kvázi exemplárny stav so špičkami 14,7 dB/14 dB a zároveň potvrdzuje správnosť mojich predošlých záverov o výskyte javu acyklických anomálií... Roman Dávid 03/22/2023 - 10:04
Sat List Update 29-3-2023-DVB-S2/MULTISTREAM News Flash_EUT 9B-9°E : Satelitná distribúcia cez transpondéry TP IT3-12 188 MHz a IT9-12 418 MHz je už viac ako dva týždne vypnutá a čas ukáže či sa jedná o prechodnú alebo o definitívnu situáciu v tejto časti spektra ... Roman Dávid 03/29/2023 - 10:41
Hottest News 7-4-2023-16APSK/MULTISTREAM News Flash_EUT 9B-9°E : Dnes dokážem ako sa mierne zvýšenie intenzity EIRP prejavilo v raste každodennej špičky kvality na f=12 380 MHz_V,ďalej definujem význam pojmu výkonový modus pre obdobia jar/leto a jeseň/zima v ... Roman Dávid 04/07/2023 - 09:51
Sat List Update 12.4.2023_EUT 9B-9°E_Dnes odpoviem na otázky: Ako má vyzerať exemplárny priebeh príjmu v praxi ?+Je možné s bežným 4K receiverom Octagon s OS Enigma 2/OPEN ATV 7.1 dosiahnúť stabilný príjem talianskeho vysielania v norme MULTISTREAM s rezervou 5-6 dB ? .. Roman Dávid 04/12/2023 - 09:03
Hottest News 19-4-2023-NEWS FLASH/Multistream_Akú špičku kvality je možné dosiahnúť v diagrame WIDE a ITALY družice EUT 9B ?+Vykonám test zhodnosti výsledkov meraní analyzátorov Televes a Metek+Výsledky príjmu štandardu Multistream s OS Enigma 2 a Octagon SF 4008 Roman Dávid 04/19/2023 - 10:14
Page Center for Multistream Satellite Reception Technology in the DVB-S2 standard by author Roman Dávid : Eutelsat 5 West B , Eutelsat 21B , Eutelsat 9B Roman Dávid 04/29/2023 - 06:37
Sat List Update 3-5-2023_9E/16APSK/MULTISTREAM_Otázka z auditória znie:Je alebo nie je možné v dĺžke monitoringu t=72 hod. v praxi dokázať jeden spojitý priebeh "SNR" na f=12 466 MHz aj pri netypicky vysokom úhrne dažďových zrážok až 6,6 mm/1 hod. na výstupe z D=3,7m ? Roman Dávid 05/03/2023 - 07:45
Hottest News 11.5.2023-NEWS FLASH/EUT 9B-Wide:Je možné v praxi dosiahnuť vyššiu kvalitu ako SNR=21 dB pri konfigurácii DVB-S2_8PSK_2/3 ?+Dnes vytvorím porovnávaciu bázu kvality z PF 4.5+3.7m na troch "f" aby som verifikoval správnu fyzikálnu funkciu dvoch odlišných... Roman Dávid 05/10/2023 - 14:48
Sat List Update 17.5.2023_Eut9B/8PSK/Multistream/f=12 341 V Persidera & PF 4.5m_Dnes dokážem pravdivosť mojich tvrdení o existencii dvoch výkonových modusov v zónach "Mimo stopy" pretože modus Jar/Leto sa demonštruje v násobne dlhšej kvantite možnosti stabilného príjmu.. Roman Dávid 05/17/2023 - 09:14
Page Eutelsat 9B at 9.0°E: DVB-S2-MIS Multi Input Stream technology_research activities in the field of satellite reception in "Out of footprint" zones Roman Dávid 05/24/2023 - 10:29
Hottest News 24.5.2023-NOVÁ RUBRIKA-DVB-S2/MIS-DOKAZOVANIE v porovnávacej báze A/W 2022+S/S 2023 :Autor Roman Dávid dnes odpovie na otázku "Čo je to referenčná kvalita pre štandard MULTISTREAM na f=12 111 V v zónach príjmu "OUT OF FOOTPRINT" družice EUT 9B ? Roman Dávid 05/24/2023 - 12:00
Sat List Update 31.5.2023_EUT 9B-MULTISTREAM-ENIGMA 2-S/S: 12 111+12 149 V_ Prvé verifikované výsledky pre zóny "Mimo stopy" po zmene modulácie z 8PSK na 16APSK a znemožnení dosiahnuť stabilnú formu príjmu na desiatkach tisíc sat.systémov s priemerom menším ako D=180 cm Roman Dávid 05/31/2023 - 07:29
Hottest News 7.6.2023-12 380 MHz/MULTISTREAM-EI Towers:Denná postupnosť špičiek kvality SNR=16,5>16,7>16,6 dB na problematickom TP-IT8 týmto jednoznačne potvrdzuje logickú pravdivosť výroku autora Romana Dávida zo dňa 7.4.2023 o výskyte dvoch modusov výkonu A/W a S/S Roman Dávid 06/07/2023 - 06:59