Recent posts

Type Title Author Replies Last Postsort icon
Hottest News 21.5.2021-Astra 2E na 28,5°E_UK BEAM:Aktualizoval som všetky nosné v rubriky "Analýza kvality príjmu" z rozpätia od 10 700 do 10 936 MHz za účelom demonštrácie toho typického stavu v amplitúde kvality dňa 18.5.2021 na f=10714 H,10773 H,10788 V,10803 H ... Roman Dávid 05/19/2021 - 20:59
Hottest News 24-5-2021_Autor Roman Dávid dokazuje aktuálne prebiehajúci dej mimoriadnej (mikro)špičky v intenzite výkonu paralelne na každom z TP v celom rozsahu frekvenčného spektra od 10 700 do 10 950 MHz v britskom vyžarovacom diagrame objektu Astra 2E na 28,5°E Roman Dávid 05/24/2021 - 11:38
Page Astra-1N-uk-footprint-reception-freesat-bbc-itv-archived-data Roman Dávid 06/02/2021 - 07:07
Sat List Update 2-6-2021-Roman Dávid dnes otvára najväčšie vedecko-výskumné centrum v Európe so zameraním na dokazovanie praktickej možnosti satelitného príjmu mimo zóny britského vyžarovacieho diagramu za obdobie posledných 15 rokov z družíc Astra 2E/2F/2G/1N a 2D Roman Dávid 06/02/2021 - 07:48
Hottest News 16-6-2021-AMOS 7-Middle East_Autor Roman Dávid skúma a analyzuje vzťah medzi počtom nosných,ktoré konštantne zdielajú danú šírku pásma TP "X" na f=11 046 MHz s BW=54 MHz a výsledným signálnym modelom,alebo kontinuitou priebehu LOCKU nosnej na f=11 052 MHz Roman Dávid 06/16/2021 - 11:16
Page amos-3-7-at-4-west-middle-east-reception-tp-11046-rashut-2-israel-proving Roman Dávid 06/19/2021 - 07:25
Page influencer-kto-je-to Roman Dávid 06/30/2021 - 17:27
Sat List Update 1-7-2021 : Kto je to influencer v slovenskom význame slova,alebo bonmot z môjho pera .... Roman Dávid 06/30/2021 - 17:40
Page amos-3-7-middle-east-footprint-reception-acm-vcm-data-case-study Roman Dávid 07/21/2021 - 10:37
Hottest News 21-7-2021_Technika adaptívneho a variabilného kódovania + modulácie ACM/VCM aplikovaná v diagrame stredný východ družice AMOS 7 na f=11 040 H ako súčasť zadania pre praktické cvičenia (úlohy) od autora Romana Dávida Roman Dávid 07/21/2021 - 11:16
Page amos-3-7-middle-east-beam-sat-dx-reception-all-news Roman Dávid 08/04/2021 - 06:31
Sat List Update 4-8-2021_LIMITA ako jeden zo základných pojmov matematickej analýzy v kontexte príjmu dátového toku s kódovaním ACM/VCM v spektre TP (Y) družice Amos 7-3,9°W na f=11 088 H vo vyžarovacom diagrame Stredný východ ako súčasť zadania pre praktické cvičenia Roman Dávid 08/04/2021 - 07:19
Page amos-3-7-yes-israel-middle-east-sat-dx-reception-f0-signal-monitoring Roman Dávid 08/18/2021 - 08:13
Hottest News 18-8-2021_YES Izrael-10 926 V_Ako prvý v dejinách slovenského satelitného príjmu autor Roman Dávid dokazuje dosiahnutie exemplárneho stavu v kvalite príjmu v kvantite 4x24 hodín v diagrame Middle East v aktuálnych výkonových mikrointenzitách_Amos 3-4°W Roman Dávid 08/18/2021 - 08:44
Page nss-12-57e-east-africa-beam-ethiosat-satellite-reception-center Roman Dávid 09/15/2021 - 09:14
Sat List Update 15-9-2021-CENTRUM PRE vedecko-výskumnú činnosť a dokazovanie stabilného príjmu platformy ETHIOSAT Etiópia z družice NSS-12 na 57°E v diagrame Východná Afrika sa práve otvára_V úvodnej novinke Roman Dávid definuje Referenčnú frekvenciu f0=11 545 H. Roman Dávid 09/15/2021 - 10:08
Page nss-12-57e-ethiosat-prodelin-370cm-satellite-reception Roman Dávid 09/28/2021 - 08:44
Page Ethiosat Ethiopia on NSS 12 at 57.0°E in the Central European reception area : Scientific and research activities verified through signal monitoring in the field of wave physics by the author Roman Dávid from Lučenec Roman Dávid 09/28/2021 - 08:46
Hottest News 28-9-2021-PRODELIN 370 cm & EthioSat & NSS 12: Autor Roman Dávid sumarizuje všetky korekcie a zdokonalenia,ktoré vykonal za účelom dokázania kontinuity LOCKU v kvantite 2x24 hod. na referenčnej frekvencii f0=11 545 H aj na výstupe z PF Prodelin 370 cm Roman Dávid 09/28/2021 - 09:26
Page nss-12-57e-east-africa-beam-sat-dx-reception-prodelin-450-cm Roman Dávid 10/13/2021 - 08:08
Sat List Update 13-10-21-NSS-12_57°E_East Africa_10 985 H Mediavision:Roman Dávid otvára novú rubriku Dokazovanie/Proving,zdôvodňuje aplikovanie signálneho monitoringu do praxe satelitného príjmu,analyzuje ním zavedenú metodiku meraní a zberu dát na prvej monitorovanej f Roman Dávid 10/13/2021 - 08:38
Hottest News 27-10-21_NSS 12-57°E_11 105 H Ethiosat Ethiopia:Roman Dávid dokazuje dosiahnutie jedného kontinuálneho priebehu LOCKU v kvantite 1x72 hod.,vykonáva porovnávací test citlivosti medzi digitálnymi demodulátormi Si 21662+Si 2166D,stanovuje metodický postup .. Roman Dávid 10/27/2021 - 10:19
Sat List Update 10-11-21_NSS 12-57°E_11 165 H Ethiosat Ethiopia:Roman Dávid analyzuje a po prvý krát dokazuje existenciu výkonovej ANOMÁLIE so špičkou SNR=10+ dB,po prvý krát prináša do praxe satelitného príjmu formu permanentného video monitoringu v trvaní 24 hodín ... Roman Dávid 11/10/2021 - 14:11
Page nss-12-57e-central-asia-beam-reception Roman Dávid 11/24/2021 - 09:51
Hottest News 24-11-21_PREMIÉRA od Romana Dávida:Mimoriadna situácia na družici NSS 12 po kompletnom vypnutí satelitnej distribúcie siete ETHIOSAT,ktorá otvorila limitovanú možnosť príjmu nových paketov z diagramu CENTRAL ASIA v nezarušenej časti spektra Roman Dávid 11/24/2021 - 10:51