• If you'd like to send a question please click on a button.
  • Pošlite nám otázku kliknutím na obrázok.
send us your message
 

Sat Consulting

Polárny záves s dvoj-motorovým riadením zmeny azimutu a elevácie pre stredovú anténu Mabo 180 cm


NÁVRH FUNKČNÉHO POLÁRNEHO ZÁVESU S DVOJ-MOTOROVÝM RIADENÍM ZMENY AZIMUTU A ELEVÁCIE PRE STREDOVÚ ANTÉNU MABO s D=180 cm V AZIMUTÁLNOM ROZSAHU od 95°E - družica NSS 6 do 58°W - družica INTELSAT 9 .

Ohnisková vzdialenosť pri ofsetovej anténe ...


URČENIE OHNISKOVEJ VZDIALENOSTI PRI OFSETOVOM TVARE REFLEKTORA ANTÉNY OD SLOVENSKÉHO VÝROBCU LAUKO&BUČEK S PASÍVNYM PRIEMEROM 120 cm POUŽITEJ NA PRÍJEM SATELITNÉHO INTERNETU z družice Sírius 5°E . 

Téma vyžarovacie diagramy a sat dx-ing v pásme KU _ sat dx


TÉMA VYŽAROVACIE DIAGRAMY A MOŽNOSTI PRÍJMU DRUŽICOVÝCH SIGNÁLOV V ZÓNACH PODSTATNE VZDIALENÝCH OD PROVAJDEROM DEFINOVANÉHO ÚZEMIA : JE MOŽNÉ ZACHYTIŤ družice ASTRA na 19,2°E v CENTRÁLNEJ AFRIKE ? + SLOVENSKÝ TV PAKET SkyLink z družice ASTRA 3A na 23,5°E v ÍRSKU ?

Definovanie pojmu polarizačná nestabilita v praxi príjmu pásma KU družice Astra 2D _ sat dx


Definovanie pojmu polarizačná nestabilita v praxi príjmu pásma KU z družice Astra 2D_sat dx + SÚVISLOSŤ SKEW POLOHOVANIA LNB S VÝSLEDNOU SIGNÁLNOU KVALITOU PRI DRUŽICIACH Astra 19,2°E 23,5°E 28,2°E V ZÓNACH INSIDE FOOTPRINT A OUT OF FOOTPRINT .

Téma SKEW LNB a výsledná kvalita v ohnisku antény Gibertiny AL 85 cm


Téma SKEW LNB a výsledná kvalita v ohnisku antény Gibertiny AL 85 cm