• If you'd like to send a question please click on a button.
  • Pošlite nám otázku kliknutím na obrázok.
send us your message
 

Sat Consulting

Téma tiahlové a HH motory - spôsob natáčania stredových a offset antén do priemeru 360 cm


SPôSOBY POLOHOVANIA STREDOVÝCH A OFSETOVÝCH ANTÉN DO PRIEMERU 360 cm + SVETOVÁ ŠPIČKA V OBLASTI TIAHLOVÝCH MOTOROV SAGINAW - CHANNEL MASTER + HH MOTORY JAEGER SMR 1224 EL S MOTORICKÝM OVLÁDANÍM EL UHLA + DEFINOVANIE POJMU AKTÍVNY A PASÍVNY PRIEMER ANTÉNY ...

Téma ožarovač pre stredovú anténu : výber správneho ožarovača pre stredovú anténu s priemerom D=170 cm


AKO SÚVISÍ VÝBER VHODNÉHO OŽAROVAČA KU STREDOVÉMU REFLEKTORU s priemerom D=170 cm S POMEROM f/D 0,43 S VÝSLEDNOU SIGNÁLNOU KVALITOU PRI ANTÉNE TYPU PRIME FOCUS .

Téma merací prístroj Satlook Micro+


MERACÍ PRÍSTROJ SATLOOK MICRO + : ÚLOHA RIADIACEHO KMITOČTU 22 kHz A SÚVIS S PRELADENÍM FREKVENČNÉHO SPEKTRA NAD 12 000 MHz a VÝBER KMITOČTU LOKÁLNEHO OSCILÁTORA LOF=5 150 MHz pre C PÁSMOVÉ LNB.

Stredový reflektor DH ANTENNA USA s D= 240 cm a f/D 0,375 v praxi _ sat dx


STREDOVÝ RX REFLEKTOR DH ANTENNA USA s D= 240 cm a f/D 0,375 v PRAXI + VÝHODY A NEVÝHODY KOMBINOVANÝCH VLNOVODOV C/KU SEAVEY + MECHANICKÝ SPôSOB VÝBERU POLARIZAČNÝCH ROVÍN V a H POMOCOU ROTOROV REISAT A HIRSCHAMNN ....

Konvertor pre anténu Kovosat 120 cm : MTI AP 8 TW alebo Invacom SNF-031


VÝBER VHODNÉHO LNB PRE ANTÉNU KOVOSAT 120 cm + AKO SÚVISÍ STABILITA LOF S VONKAJŠOU TEPLOTOU PRI LNB NORSAT,SMW,MTI + VYSVETLENIE ELEMENTÁRNYCH POJMOV ako sú : EXCESSIVE & INADEQUATE ILLUMINATION + POMER f/D A ÚČINNOSŤ REFLEKTORA + ROZMERY OŽAROVAČA PRE KOVOSAT 120 .