• If you'd like to send a question please click on a button.
  • Pošlite nám otázku kliknutím na obrázok.
send us your message
 

Sat Consulting

NSS 6 95°E - NÁVRH SIGNÁLNEHO REŤAZCA

NÁVRH SIGNÁLNEHO REŤAZCA NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 95°E - DRUŽICA NSS 6.KONKRÉTNY NÁVRH CELÉHO SIGNÁLNEHO REŤAZCA S DORAZOM NA VYRIEŠENIE VYSOKEJ POLARIZAČNEJ A SIGNÁLNEJ NESTABILITY PRI PRÍJME NAJVÝCHODNEJŠIEHO TELEKOMUNIKAČNÉHO SATELITU,KTORÝ JE MOŽNÉ ZACHYTIŤ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

YAMAL 201 90°E V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE

POPIS MOŽNOSTI PRÍJMU V KU PÁSME Z RUSKÉHO TELEKOMUNIKAČNÉHO SATELITU YAMAL 201 NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 90°E V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE S DORAZOM NA PROBLÉM NEUSTÁLEJ VARIÁCIE SIGNÁLNEJ KVALITY AKO NÁSLEDOK NÍZKEHO ELEVAČNÉHO UHLA V MIESTE PRÍJMU LUČENEC.

ARABSAT 2B 30,5°E - DX PRÍJEM VO VF SPEKTRE 12,5 GHz

DXxx PRÍJEM VO VF SPEKTRE 12,5 GHz - DRUŽICA ARABSAT 2B 30,5°E.SKÚSENOSTI S PRÍJMOM VERTIKÁLNYCH TRANSPONDÉROV V AFRICKOM VYŽAROVACOM DIAGRAME.