• If you'd like to send a question please click on a button.
  • Pošlite nám otázku kliknutím na obrázok.
send us your message
 

Sat Consulting

KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 3 VÝBER KONVERTORA Z HĽADISKA JEHO POUŽITIA V PRAXI

KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 3 - POLARIZAČNÁ VÝHYBKA ORTHOMODE KATHREIN S JEDNOPOLARITNÝMI KONVERTORMY KATHREIN 11 A 12,5 GHz.POSTUP PRI VÝBERE KONVERTORA Z HĽADISKA JEHO POUŽITIA V PRAXI.

KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 2 UHLOVÝ VLNOVOD CHAPARRAL, LNB SPC ELECTRONICS

KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 2 - OMT ORTHOMODE-POLARIZAČNÁ VÝHYBKA V-H HIRSCHMANN GERMANY,UHLOVÝ VLNOVOD CHAPARRAL COMMUNICATIONS USA,LNB SPC ELECTRONICS JAPAN 

KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 1 POLARIZAČNÁ VÝHYBKA V-H KATHREIN

KOMPONENTY SIGNÁLNEHO REŤAZCA : PART 1 - OMT ORTHOMODE-POLARIZAČNÁ VÝHYBKA V-H KATHREIN GERMANY

NSS 6 95°E - NÁVRH SIGNÁLNEHO REŤAZCA

NÁVRH SIGNÁLNEHO REŤAZCA NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 95°E - DRUŽICA NSS 6.KONKRÉTNY NÁVRH CELÉHO SIGNÁLNEHO REŤAZCA S DORAZOM NA VYRIEŠENIE VYSOKEJ POLARIZAČNEJ A SIGNÁLNEJ NESTABILITY PRI PRÍJME NAJVÝCHODNEJŠIEHO TELEKOMUNIKAČNÉHO SATELITU,KTORÝ JE MOŽNÉ ZACHYTIŤ NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

YAMAL 201 90°E V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE

POPIS MOŽNOSTI PRÍJMU V KU PÁSME Z RUSKÉHO TELEKOMUNIKAČNÉHO SATELITU YAMAL 201 NA ORBITÁLNEJ POZÍCII 90°E V ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE S DORAZOM NA PROBLÉM NEUSTÁLEJ VARIÁCIE SIGNÁLNEJ KVALITY AKO NÁSLEDOK NÍZKEHO ELEVAČNÉHO UHLA V MIESTE PRÍJMU LUČENEC.